Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

iştirak • suç işlemek için örgüt kurma • kapalı duruşma • kesintisiz suçlar • iletişimin tespiti • devletin güvenliğine karşı suçlar • suçun işlendiği yer • devlet sırrı • siyasal veya askeri casusluk • taksirle öldürme • iletişimin dinlenmesi • hırsızlık • bilgisayar kütükleri • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • terör örgütü üyesi olma • adli kontrol • yağma • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • görevi kötüye kullanma • irtikap • kanun yararına bozma • adil yargılamayı etkileme • bilgisayar programları • tehdit • yaralama • kasten öldürme • silahlı örgüt • adam öldürme • etkin pişmanlık • hükümete karşı suç • örgüte üye olma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • anayasal düzene karşı suçlar • gizliliğin ihlali • anayasayı ihlal

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.