S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 176.104

1
16. HD., E. 2015/18816 K. 2017/9017 T. 15.12.2017

bilirkişi kurulu • uzman bilirkişiler kurulu

kişilik ziraat mühendisinden oluşacak uzman bilirkişiler kurulu huzuruyla yeniden keşif yapılması, Taşınmazın başında yapılacak keşif sırasında dinlenecek ... bilirkişi kurulundan taşınmazın niteliği ve bitki örtüsüyle ilgili, inşaat bilirkişisinden dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan evin yaşı ile ilgili bilimsel ... bitirildiğinin etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılması ve jeolog, jeodezi ve fotogrametri mühendisinden oluşacak uzman bilirkişiler kuruluna dava konusu taşınmazın dava tarihine göre 30-35 yıl öncesine ait ve en az üç ayrı tarihte çekilmiş stereoskopik çift hava fotoğraflarının getirtilip

2
16. HD., E. 2015/11514 K. 2015/15414 T. 15.12.2015

bilirkişi kurulu • uzman bilirkişiler kurulu

, yöreyi iyi bilen, davada yararı bulunmayan şahıslar arasından seçilecek yerel bilirkişiler, taraf tanıkları, üç kişilik ziraatçi bilirkişi kurulu ve fen ... zilyetliğin başlangıç tarihi ayrı ayrı saptanmalı, üç kişilik ziraat bilirkişi kurulundan taşınmazda bulunan zeytin ağaçlarının sonradan taşınmaza taşınıp ... , bilirkişi ve tanık sözleri komşu parsel tutanak ve dayanakları ile denetlenmeli, jeodezi ve fotogrametri mühendisinden oluşacak üç kişilik uzman bilirkişiler kuruluna dosyanın tevdii ile dava konusu taşınmazın tespit tarihine göre 15-20-25 yıl öncesine ait ve üç ayrı tarihte çekilmiş stereoskopik hava fotoğrafları

3
16. HD., E. 2014/15703 K. 2014/14886 T. 9.12.2014

bilirkişi kurulu • uzman bilirkişiler kurulu

, taraf tanıkları, üç kişilik ziraatçi bilirkişi kurulu ve fen bilirkişisi huzuruyla yeniden keşif yapılmalıdır. Keşif sırasında; yerel bilirkişi ve ... fotogrametri mühendisinden oluşacak uzman bilirkişiler kuruluna dosyanın tevdii ile dava konusu taşınmazın dava tarihine göre 15-20-25 yıl öncesine ait ve üç ... başlandığı ve tamamlandığı tarih ile tarımsal amaçlı zilyetliğin başlangıç tarihi ayrı ayrı saptanmalı, üç kişilik ziraat bilirkişi kurulundan ise zeytin

4
16. HD., E. 2014/15826 K. 2014/13860 T. 25.11.2014

bilirkişi kurulu • uzman bilirkişiler kurulu

bilirkişi kurulu ve fen bilirkişisi huzuruyla yeniden keşif yapılmalıdır. Keşif sırasında; yerel bilirkişi ve tanıklardan taşınmazın 2013 yılından geriye ... uzman bilirkişiler kuruluna dosyanın tevdii ile dava konusu taşınmazın dava tarihine göre 20-25 yıl öncesine ait ve iki ayrı tarihte çekilmiş stereoskopik ... ile tarımsal amaçlı zilyetliğin başlangıç tarihi ayrı ayrı saptanmalı, üç kişilik ziraat bilirkişi kurulundan ise taşınmazın niteliği ve bitki

5
16. HD., E. 2014/15789 K. 2014/13877 T. 25.11.2014

bilirkişi kurulu • uzman bilirkişiler kurulu

ziraatçi bilirkişi kurulu ve fen bilirkişisi huzuruyla yeniden keşif yapılmalıdır. Keşif sırasında; yerel bilirkişi ve tanıklardan taşınmazın 2013 yılından ... uzman bilirkişiler kuruluna dosyanın tevdii ile dava konusu taşınmazın dava tarihine göre 20-25 yıl öncesine ait ve iki ayrı tarihte çekilmiş stereoskopik ... ile tarımsal amaçlı zilyetliğin başlangıç tarihi ayrı ayrı saptanmalı, üç kişilik ziraat bilirkişi kurulundan ise taşınmazın niteliği ve bitki örtüsüyle

6
5. HD., E. 2020/3573 K. 2020/7144 T. 24.9.2020

bilirkişi kurulu

isteminde bulunulmuştur. Yapılan incelemede, dava konusu taşınmaza dava tarihi itibariyle değer biçen 17.04.2013 tarihli bilirkişi kurulu raporunda ... itibariyle değer belirleyen 20.06.2019 tarihli bilirkişi kurulu raporunda ise taşınmaza 0.60 TL/m2 birim fiyat takdir edildiği gözetildiğinde alınan bilirkişi kurulu raporunda belirlenen m2 birim fiyatı inandırıcı bulunmadığı gibi, bozma sonrası hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda değer biçmede emsal ... esas alınan bilirkişi kurulu raporunun hüküm kurmaya elverişli olmadığı bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından, Dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren

7
16. HD., E. 2013/13753 K. 2014/1488 T. 24.2.2014

bilirkişi kurulu • uzman bilirkişiler kurulu

tespit edilecek taraf tanıkları, 3 kişilik ziraat mühendisinden oluşacak uzman bilirkişiler kurulu ve fen bilirkişisi huzuruyla yeniden keşif yapılmalıdır ... parsel tutanak ve dayanakları ile denetlenmeli, daha sonra jeolog, jeodezi ve fotogrametri mühendisinden oluşacak uzman bilirkişiler kuruluna dosyanın ... belirlenmeli, 3 kişilik ziraat mühendislerinden oluşan bilirkişi kurulundan taşınmazın niteliğiyle ilgili taşınmazın her yönden çekilmiş fotoğraflarını içerir

8
16. HD., E. 2014/1015 K. 2014/3184 T. 24.3.2014

bilirkişi kurulu • uzman bilirkişiler kurulu

orman ve ziraat mühendisinden oluşacak uzman bilirkişiler kurulu ve fen bilirkişisi huzuruyla yeniden keşif yapılmalıdır. Keşif sırasında; yerel bilirkişi ... alınmalı, orman ve ziraat mühendisinden oluşacak üç kişilik bilirkişi kurulundan taşınmazın 2010 yılındaki ortofotosunu da uygulayarak tespit tarihi

9
16. HD., E. 2015/11528 K. 2015/16396 T. 29.12.2015

bilirkişi kurulu • uzman bilirkişiler kurulu

tanıkları, üç kişilik ziraatçi bilirkişi kurulu ve fen bilirkişisi huzuruyla yeniden keşif yapılmalıdır. Keşif sırasında; yerel bilirkişi ve tanıklardan ... mühendisinden oluşacak üç kişilik uzman bilirkişiler kuruluna dosyanın tevdii ile dava konusu taşınmazın tespit tarihine göre 15-20-25 yıl öncesine ait ve üç ayrı ... tamamlandığı tarih ile tarımsal amaçlı zilyetliğin başlangıç tarihi ayrı ayrı saptanmalı, üç kişilik ziraat bilirkişi kurulundan ise taşınmazın öncesi ve zirai

10
16. HD., E. 2014/997 K. 2014/1498 T. 24.2.2014

bilirkişi kurulu • uzman bilirkişiler kurulu

bilirkişiler kurulu ve fen bilirkişisi huzuruyla yeniden keşif yapılmalıdır. Keşif sırasında yerel bilirkişi ve tanıklardan taşınmazın tespit tarihi itibariyle ... kişilik bilirkişi kurulundan taşınmazın 2010 yılındaki ortofotosunu da uygulayarak tespit tarihi itibariyle taşınmazın niteliğiyle, taşınmaz üzerinde

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: