S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 20

17
Büyük Gen.Kur., E. 1968/8 K. 1973/14 T. 22.12.1973 · Yargıtay

farklarının iadesinde süre ) o görevli mahkeme • fazla ödenen ücret farkının iadesinde süre • hatalı terfi işleminin geri alınması • o ücret farkının iadesinde süre • sehven yaptırılan terfi işleminin geri alınması • süre • terfi işleminin hatalı olduğundan geri alınması

18
BGK., E. 1956/1 K. 1956/6 T. 16.05.1956 · Yargıtay

müdahalenin men'i davası

19
BGK., E. 1987/2 K. 1988/2 T. 30.9.1988 · Yargıtay

geçerli bir sözleşme olmadan taşınmaz bağımsız bölüm satışı • tapuda kayıtlı taşınmaz mülkiyetini devir borcu doğuran sözleşmelerde şekil

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.