S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 50.798

2
13. CD., E. 2017/1656 K. 2018/9943 T. 27.06.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • etkin pişmanlık • tehdit • hırsızlık

3
13. CD., E. 2017/5770 K. 2018/9881 T. 27.06.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

4
13. CD., E. 2018/3431 K. 2018/9880 T. 27.06.2018 · Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma

5
13. CD., E. 2018/2804 K. 2018/9424 T. 21.06.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • suçun işlendiği yer • hırsızlık • kanun yararına bozma

6
13. CD., E. 2016/20027 K. 2018/9042 T. 18.06.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

7
13. CD., E. 2018/1276 K. 2018/15164 T. 06.11.2018 · Yargıtay

ek savunma hakkı • mala zarar verme • hırsızlık • tehdit • iştirak

Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
13. CD., E. 2016/17701 K. 2018/19453 T. 26.12.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık • mühür bozma • zincirleme suç

9
13. CD., E. 2018/1821 K. 2018/7264 T. 14.5.2018 · Yargıtay

nitelikli hırsızlık

10
13. CD., E. 2018/730 K. 2018/7393 T. 15.5.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma

Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
13. CD., E. 2016/7432 K. 2018/9072 T. 18.6.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • karşılıksız yararlanma

12
13. CD., E. 2017/2929 K. 2018/7722 T. 21.5.2018 · Yargıtay

hırsızlık • iftira

13
13. CD., E. 2017/5854 K. 2018/7676 T. 21.5.2018 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

14
13. CD., E. 2017/5297 K. 2018/8102 T. 24.5.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık • iştirak

15
16
13. CD., E. 2018/187 K. 2018/17712 T. 05.12.2018 · Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme

17
13. CD., E. 2018/1122 K. 2018/16945 T. 27.11.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

18
13. CD., E. 2018/6510 K. 2018/17049 T. 28.11.2018 · Yargıtay

hırsızlık • zincirleme suç

19
13. CD., E. 2018/2724 K. 2018/17209 T. 29.11.2018 · Yargıtay

nitelikli hırsızlık

20
13. CD., E. 2017/3759 K. 2018/15806 T. 13.11.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

21
13. CD., E. 2018/3100 K. 2018/16076 T. 15.11.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • hırsızlık

23
13. CD., E. 2018/1649 K. 2018/19162 T. 25.12.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • etkin pişmanlık • hırsızlık

24
13. CD., E. 2018/7759 K. 2018/19461 T. 26.12.2018 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • mala zarar verme • hırsızlık

26
13. CD., E. 2018/4978 K. 2018/19100 T. 24.12.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • etkin pişmanlık • hırsızlık

27
13. CD., E. 2018/6429 K. 2018/14868 T. 25.10.2018 · Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma

28
13. CD., E. 2018/5379 K. 2018/15585 T. 12.11.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık

29
13. CD., E. 2016/18535 K. 2018/16310 T. 19.11.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

30
13. CD., E. 2018/1442 K. 2018/18034 T. 11.12.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık

31
13. CD., E. 2017/3288 K. 2018/9136 T. 18.6.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • hırsızlık

32
13. CD., E. 2016/6859 K. 2018/9079 T. 18.6.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık

33
13. CD., E. 2016/6846 K. 2018/9074 T. 18.6.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık

34
13. CD., E. 2016/4678 K. 2018/9070 T. 18.6.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık

35
13. CD., E. 2016/7219 K. 2018/9069 T. 18.6.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık

38
13. CD., E. 2016/4667 K. 2018/9083 T. 18.6.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık

39
13. CD., E. 2018/2631 K. 2018/9085 T. 18.6.2018 · Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme

41
13. CD., E. 2016/2671 K. 2018/9161 T. 18.6.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma

42
13. CD., E. 2016/4781 K. 2018/9076 T. 18.6.2018 · Yargıtay

etkin pişmanlık • karşılıksız yararlanma

43
13. CD., E. 2016/5527 K. 2018/8280 T. 28.5.2018 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık

45
13. CD., E. 2016/17865 K. 2018/8514 T. 30.5.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

47
13. CD., E. 2017/5130 K. 2018/8226 T. 28.5.2018 · Yargıtay

ek savunma hakkı • etkin pişmanlık • hırsızlık

49
13. CD., E. 2017/3584 K. 2018/8569 T. 31.5.2018 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.