S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 52.911

1
13. CD., E. 2020/2205 K. 2020/6700 T. 30.6.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • seçenek yaptırım

2
13. CD., E. 2020/4349 K. 2020/6702 T. 30.6.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • azmettirme • etkin pişmanlık • mala zarar verme • güveni kötüye kullanma • hırsızlık • hileli ve taksirli iflas • sahtecilik ve dolandırıcılık

3
13. CD., E. 2020/2108 K. 2020/6705 T. 30.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • kanun yararına bozma • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli hırsızlık • hırsızlık

4
13. CD., E. 2020/2084 K. 2020/6706 T. 30.6.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • hırsızlık

5
13. CD., E. 2020/4330 K. 2020/6707 T. 30.6.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • etkin pişmanlık • mala zarar verme

6
13. CD., E. 2020/2326 K. 2020/6708 T. 30.6.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • seçenek yaptırım • denetimli serbestlik • bilinçli taksir • hırsızlık

7
13. CD., E. 2020/2276 K. 2020/6709 T. 30.6.2020 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • kanun yararına bozma • iştirak • konut dokunulmazlığının ihlali

8
13. CD., E. 2019/6627 K. 2020/5563 T. 15.6.2020 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık

9
13. CD., E. 2019/8838 K. 2020/5565 T. 15.6.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • karşılıksız yararlanma

10
13. CD., E. 2019/8244 K. 2020/5575 T. 15.6.2020 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık

11
13. CD., E. 2020/2524 K. 2020/6098 T. 23.6.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • yaralama

12
13. CD., E. 2020/4910 K. 2020/6114 T. 23.6.2020 · Yargıtay

hırsızlık • iştirak

14
13. CD., E. 2020/2416 K. 2020/6148 T. 23.6.2020 · Yargıtay

ek savunma hakkı • görevi yaptırmamak için direnme • hakaret

15
13. CD., E. 2020/1158 K. 2020/6156 T. 23.6.2020 · Yargıtay

hırsızlık • iştirak

16
13. CD., E. 2020/6063 K. 2020/6184 T. 23.6.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

17
13. CD., E. 2020/2830 K. 2020/5645 T. 16.6.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • meşru savunma • yaralama

18
13. CD., E. 2020/2358 K. 2020/5685 T. 16.6.2020 · Yargıtay

mala zarar verme

19
13. CD., E. 2020/2767 K. 2020/5686 T. 16.6.2020 · Yargıtay

adam öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • ateşli silah • basit yaralama • kasten öldürme • silahla yaralama • kasten öldürmeye teşebbüs • mala zarar verme • yaralama

20
13. CD., E. 2020/2253 K. 2020/5712 T. 16.6.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali

21
13. CD., E. 2020/2262 K. 2020/5714 T. 16.6.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • cinsel saldırı

22
13. CD., E. 2020/5826 K. 2020/6444 T. 29.6.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • yaralama • haksız tahrik • hırsızlık

23
13. CD., E. 2020/2940 K. 2020/6452 T. 29.6.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

24
13. CD., E. 2020/2932 K. 2020/6516 T. 29.6.2020 · Yargıtay

basit yaralama • yaralama

25
13. CD., E. 2020/1216 K. 2020/6520 T. 29.6.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • etkin pişmanlık • hırsızlık

26
13. CD., E. 2020/868 K. 2020/6521 T. 29.6.2020 · Yargıtay

hırsızlık • iştirak

27
13. CD., E. 2020/1643 K. 2020/6546 T. 30.6.2020 · Yargıtay

hırsızlık • iftira

28
13. CD., E. 2020/1625 K. 2020/6547 T. 30.6.2020 · Yargıtay

hırsızlık • iştirak • mala zarar verme

29
13. CD., E. 2020/2542 K. 2020/6566 T. 30.6.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit • yaralama • hakaret

30
13. CD., E. 2020/2784 K. 2020/6577 T. 30.6.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • fikri içtima • hakaret • içtima • tehdit • yaralama

31
13. CD., E. 2020/1755 K. 2020/6579 T. 30.6.2020 · Yargıtay

seçenek yaptırım • etkin pişmanlık • asli fail • hırsızlık • mala zarar verme

32
13. CD., E. 2020/2714 K. 2020/6582 T. 30.6.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • etkin pişmanlık

33
13. CD., E. 2020/2748 K. 2020/6610 T. 30.6.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hakaret • yaralama

34
13. CD., E. 2020/2860 K. 2020/6627 T. 30.6.2020 · Yargıtay

silahla yaralama • kasten yaralama • görevi yaptırmamak için direnme • tehdit • yaralama

35
13. CD., E. 2020/1214 K. 2020/6628 T. 30.6.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • hırsızlık

36
13. CD., E. 2020/1472 K. 2020/6629 T. 30.6.2020 · Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme

37
13. CD., E. 2020/1645 K. 2020/6634 T. 30.6.2020 · Yargıtay

hırsızlık • yağma

38
13. CD., E. 2020/6135 K. 2020/6635 T. 30.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • hırsızlık

39
13. CD., E. 2020/5932 K. 2020/6665 T. 30.6.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • haksız tahrik • hırsızlık • yaralama

40
13. CD., E. 2020/1727 K. 2020/6296 T. 25.6.2020 · Yargıtay

hırsızlık • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

41
13. CD., E. 2020/2727 K. 2020/6333 T. 25.6.2020 · Yargıtay

akıl hastalığı • görevi yaptırmamak için direnme • hakaret

44
13. CD., E. 2020/2550 K. 2020/6399 T. 25.6.2020 · Yargıtay

ek savunma hakkı • görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • tehdit

47
13. CD., E. 2020/2620 K. 2020/5879 T. 18.6.2020 · Yargıtay

ek savunma hakkı • mala zarar verme

48
13. CD., E. 2020/4740 K. 2020/5925 T. 22.6.2020 · Yargıtay

hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • silahla yaralama • yaralama

49
13. CD., E. 2020/2392 K. 2020/5946 T. 22.6.2020 · Yargıtay

denetimli serbestlik • azmettirme • mala zarar verme • suça azmettirme

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: