S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 52.267

1
13. CD., E. 2019/12777 K. 2020/871 T. 22.1.2020 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • ek savunma hakkı • mala zarar verme • hırsızlık

2
13. CD., E. 2019/8414 K. 2020/736 T. 14.1.2020 · Yargıtay

tehdit • hırsızlık • yağma • iştirak

3
13. CD., E. 2019/9414 K. 2020/737 T. 14.1.2020 · Yargıtay

akıl hastalığı • hırsızlık

4
13. CD., E. 2019/9469 K. 2020/745 T. 14.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

5
13. CD., E. 2019/9464 K. 2020/746 T. 14.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

6
13. CD., E. 2019/9460 K. 2020/747 T. 14.1.2020 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • hırsızlık

7
13. CD., E. 2019/8653 K. 2020/768 T. 15.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

8
13. CD., E. 2019/8714 K. 2020/790 T. 15.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

9
13. CD., E. 2019/10021 K. 2020/793 T. 15.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

10
13. CD., E. 2019/10034 K. 2020/794 T. 15.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

11
13. CD., E. 2019/13039 K. 2020/796 T. 15.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

12
13. CD., E. 2019/10036 K. 2020/797 T. 15.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • yağma • yaralama • hakkı olmayan yere tecavüz • hırsızlık

13
14
13. CD., E. 2019/9559 K. 2020/816 T. 15.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

15
16
13. CD., E. 2019/9610 K. 2020/818 T. 15.1.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık • mala zarar verme

17
13. CD., E. 2019/9613 K. 2020/819 T. 15.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık

18
19
20
13. CD., E. 2019/10092 K. 2020/762 T. 15.1.2020 · Yargıtay

akıl hastalığı • hırsızlık

23
13. CD., E. 2019/9586 K. 2020/820 T. 15.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

24
13. CD., E. 2019/9621 K. 2020/821 T. 15.1.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • kasten yaralama • mala zarar verme • tehdit • nitelikli hırsızlık • fikri içtima • gerçek içtima • orantılılık ilkesi • hakaret • yağma • yaralama • hırsızlık • cezada orantılılık ilkesi • cinsel saldırı • içtima • zincirleme suç • sahtecilik ve dolandırıcılık • işkence • iştirak

25
13. CD., E. 2019/9601 K. 2020/822 T. 15.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

26
28
29
30
13. CD., E. 2019/7445 K. 2020/840 T. 15.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

32
13. CD., E. 2019/13276 K. 2020/842 T. 15.1.2020 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • etkin pişmanlık • mala zarar verme • hırsızlık

33
13. CD., E. 2019/10061 K. 2020/844 T. 15.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

34
13. CD., E. 2019/9659 K. 2020/845 T. 15.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • etkin pişmanlık • hırsızlık

35
13. CD., E. 2019/12998 K. 2020/847 T. 15.1.2020 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık

36
13. CD., E. 2019/8071 K. 2020/849 T. 15.1.2020 · Yargıtay

mala zarar verme • askeri yasak bölge • hırsızlık • içtima

37
13. CD., E. 2019/6121 K. 2020/857 T. 15.1.2020 · Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme

38
13. CD., E. 2019/8997 K. 2020/858 T. 15.1.2020 · Yargıtay

kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

39
13. CD., E. 2019/9928 K. 2020/859 T. 15.1.2020 · Yargıtay

kasten yaralama • yağma • yaralama • hırsızlık

40
13. CD., E. 2019/9067 K. 2020/861 T. 15.1.2020 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • hırsızlık

41
13. CD., E. 2019/12705 K. 2020/870 T. 15.1.2020 · Yargıtay

bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti • hırsızlık

42
13. CD., E. 2019/13318 K. 2020/563 T. 13.1.2020 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
13. CD., E. 2020/289 K. 2020/562 T. 13.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık

44
13. CD., E. 2020/290 K. 2020/560 T. 13.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • karşılıksız yararlanma • etkin pişmanlık • hırsızlık • yağma

Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
13. CD., E. 2019/13136 K. 2020/569 T. 13.1.2020 · Yargıtay

hırsızlık • sahtecilik ve dolandırıcılık

49
13. CD., E. 2019/9571 K. 2020/549 T. 13.1.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • hırsızlık • müsadere

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: