S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 51.623

1
13. CD., E. 2011/7008 K. 2012/4162 T. 23.02.2012 · Yargıtay

hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali

5
13. CD., E. 2011/27922 K. 2012/2003 T. 02.02.2012 · Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma

6
13. CD., E. 2011/6750 K. 2011/1748 T. 28.09.2011 · Yargıtay

hırsızlık • iştirak

7
13. CD., E. 2018/15860 K. 2019/284 T. 15.1.2019 · Yargıtay

seçenek yaptırım • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık

9
13. CD., E. 2011/23330 K. 2013/372 T. 15.01.2013 · Yargıtay

hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

10
13. CD., E. 2011/25588 K. 2013/381 T. 15.01.2013 · Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme

12
13. CD., E. 2011/28509 K. 2013/3254 T. 14.02.2013 · Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme

13
13. CD., E. 2012/2560 K. 2013/3441 T. 18.02.2013 · Yargıtay

dava zamanaşımı • hırsızlık

14
13. CD., E. 2011/30222 K. 2013/3540 T. 19.02.2013 · Yargıtay

hırsızlık • resmi belgede sahtecilik

16
13. CD., E. 2019/7560 K. 2019/18206 T. 11.12.2019 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık • müsadere

17
13. CD., E. 2019/7316 K. 2019/18205 T. 11.12.2019 · Yargıtay

hırsızlık • kanun yararına bozma • mala zarar verme

18
13. CD., E. 2019/12451 K. 2019/18202 T. 11.12.2019 · Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme

20
13. CD., E. 2019/12446 K. 2019/18188 T. 11.12.2019 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu • hırsızlık

21
13. CD., E. 2019/8125 K. 2019/18057 T. 10.12.2019 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

23
13. CD., E. 2019/12357 K. 2019/17976 T. 10.12.2019 · Yargıtay

hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • seçenek yaptırım

24
13. CD., E. 2019/13062 K. 2019/18222 T. 12.12.2019 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli hırsızlık • hırsızlık

25
13. CD., E. 2019/12893 K. 2019/18223 T. 12.12.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • denetimli serbestlik • seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • hırsızlık

26
13. CD., E. 2019/5273 K. 2019/18253 T. 12.12.2019 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • hırsızlık

27
13. CD., E. 2019/7732 K. 2019/18254 T. 12.12.2019 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • hırsızlık • mala zarar verme

28
13. CD., E. 2019/5996 K. 2019/18261 T. 12.12.2019 · Yargıtay

ek savunma hakkı • etkin pişmanlık • hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali

29
13. CD., E. 2019/9160 K. 2019/18262 T. 12.12.2019 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık

30
13. CD., E. 2019/10769 K. 2019/18274 T. 12.12.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık

31
13. CD., E. 2019/6862 K. 2019/18275 T. 12.12.2019 · Yargıtay

mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık

32
13. CD., E. 2019/6156 K. 2019/18295 T. 12.12.2019 · Yargıtay

hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

33
13. CD., E. 2019/6984 K. 2019/18302 T. 12.12.2019 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık • iştirak

34
13. CD., E. 2019/6979 K. 2019/17829 T. 5.12.2019 · Yargıtay

hırsızlık • akıl hastalığı

35
13. CD., E. 2019/6204 K. 2019/17832 T. 5.12.2019 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • hırsızlık

37
13. CD., E. 2019/12519 K. 2019/17857 T. 9.12.2019 · Yargıtay

ek savunma hakkı • hırsızlık • örgüte üye olma • iştirak • zincirleme suç

38
13. CD., E. 2019/10958 K. 2019/17915 T. 9.12.2019 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık • zincirleme suç

39
13. CD., E. 2019/6337 K. 2019/17503 T. 3.12.2019 · Yargıtay

müsadere • nitelikli hırsızlık • hırsızlık • iştirak

40
13. CD., E. 2019/6336 K. 2019/17504 T. 3.12.2019 · Yargıtay

hakkın kullanılması • cinsel taciz • hırsızlık • iftira • ilgilinin rızası • özel hayatın gizliliğini ihlal

41
13. CD., E. 2019/6426 K. 2019/17505 T. 3.12.2019 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • akıl hastalığı

42
13. CD., E. 2019/6253 K. 2019/17529 T. 3.12.2019 · Yargıtay

ek savunma hakkı • etkin pişmanlık • hırsızlık

43
13. CD., E. 2019/6307 K. 2019/17535 T. 3.12.2019 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

44
13. CD., E. 2019/6201 K. 2019/17571 T. 3.12.2019 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

46
13. CD., E. 2019/5980 K. 2019/17591 T. 3.12.2019 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

47
13. CD., E. 2019/5602 K. 2019/17599 T. 3.12.2019 · Yargıtay

mala zarar verme • müsadere • hırsızlık

50
13. CD., E. 2019/12712 K. 2019/17652 T. 4.12.2019 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: