S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 15.558

1
9. CD., E. 2020/819 K. 2020/46 T. 26.2.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • nitelikli rüşvet • rüşvet

2
9. CD., E. 2020/779 K. 2020/50 T. 26.2.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

3
9. CD., E. 2020/749 K. 2020/53 T. 26.2.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

4
9. CD., E. 2020/581 K. 2020/55 T. 26.2.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

5
9. CD., E. 2020/1149 K. 2020/62 T. 4.3.2020 · Yargıtay

gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

6
9. CD., E. 2020/1485 K. 2020/68 T. 4.3.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

7
9. CD., E. 2020/984 K. 2020/77 T. 4.3.2020 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık • tefecilik

8
9. CD., E. 2020/1005 K. 2020/84 T. 4.3.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

9
9. CD., E. 2020/275 K. 2020/88 T. 4.3.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

10
9. CD., E. 2020/1203 K. 2020/89 T. 4.3.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

11
9. CD., E. 2020/334 K. 2020/42 T. 26.2.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

13
9. CD., E. 2020/955 K. 2020/65 T. 4.3.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma

14
9. CD., E. 2020/4040 K. 2020/110 T. 17.3.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • iştirak • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • suç işlemek için örgüt kurma

15
9. CD., E. 2020/2531 K. 2020/113 T. 17.3.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma

16
9. CD., E. 2020/931 K. 2020/114 T. 17.3.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tefecilik

17
9. CD., E. 2020/934 K. 2020/126 T. 15.4.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

18
9. CD., E. 2020/2068 K. 2020/128 T. 15.4.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zincirleme suç

19
9. CD., E. 2020/814 K. 2020/47 T. 26.2.2020 · Yargıtay

tefecilik • zincirleme suç

20
9. CD., E. 2020/1016 K. 2020/33 T. 26.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tefecilik

22
9. CD., E. 2020/661 K. 2020/10 T. 19.2.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

24
9. CD., E. 2020/3991 K. 2020/120 T. 17.3.2020 · Yargıtay

taksirle yaralama • yaralama • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • iştirak

26
9. CD., E. 2015/6496 K. 2015/7255 T. 25.11.2015 · Yargıtay

denetimli serbestlik

27
9. CD., E. 2015/6554 K. 2015/4448 T. 8.4.2015 · Yargıtay

denetimli serbestlik • müsadere • zincirleme suç

28
9. CD., E. 2015/17038 K. 2015/7231 T. 23.11.2015 · Yargıtay

denetimli serbestlik • azmettirme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • iştirak

29
9. CD., E. 2015/1382 K. 2015/7257 T. 25.11.2015 · Yargıtay

denetimli serbestlik • suç işlemek için örgüt kurma • müsadere • örgüte üye olma

33
36
9. CD., E. 2015/6911 K. 2015/7550 T. 7.12.2015 · Yargıtay

denetimli serbestlik • müsadere • ruhsatsız silah taşıma

37
9. CD., E. 2015/16947 K. 2015/7626 T. 8.12.2015 · Yargıtay

mala zarar verme • tehdit • hakaret

38
9. CD., E. 2015/17185 K. 2015/7948 T. 8.12.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik

39
9. CD., E. 2015/17003 K. 2015/7950 T. 8.12.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • uyuşturucu madde kullanma

40
9. CD., E. 2015/4357 K. 2015/7756 T. 10.12.2015 · Yargıtay

denetimli serbestlik • müsadere • hak yoksunluğu

41
9. CD., E. 2015/16313 K. 2015/7952 T. 10.12.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik

42
9. CD., E. 2015/17183 K. 2015/7956 T. 10.12.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma

43
9. CD., E. 2015/7629 K. 2015/7908 T. 14.12.2015 · Yargıtay

müsadere • hak yoksunluğu • orantılılık ilkesi

44
9. CD., E. 2015/8137 K. 2015/7924 T. 14.12.2015 · Yargıtay

denetimli serbestlik • müsadere

45
9. CD., E. 2015/17059 K. 2015/8141 T. 14.12.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma • denetimli serbestlik • uyuşturucu madde kullanma

46
9. CD., E. 2015/17118 K. 2015/8253 T. 21.12.2015 · Yargıtay

müsadere • iştirak

48
9. CD., E. 2015/16601 K. 2015/8343 T. 22.12.2015 · Yargıtay

kasten yaralama • mala zarar verme • yaralama

49
9. CD., E. 2015/17205 K. 2015/8393 T. 22.12.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma

50
9. CD., E. 2015/17207 K. 2015/8395 T. 22.12.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: