S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 15.885

1
9. CD., E. 2020/4191 K. 2021/368 T. 28.1.2021 · Yargıtay

seçenek yaptırım • fikri içtima • gerçek içtima • suçların içtimaı • içtima • tefecilik • tehdit • zincirleme suç

2
9. CD., E. 2020/3732 K. 2021/331 T. 27.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

3
9. CD., E. 2020/4197 K. 2021/354 T. 28.1.2021 · Yargıtay

gerçek içtima • tefecilik • içtima • zincirleme suç

4
9. CD., E. 2020/4991 K. 2021/356 T. 28.1.2021 · Yargıtay

seçenek yaptırım • tefecilik

5
9. CD., E. 2020/5505 K. 2021/361 T. 28.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • tehdit • basit yaralama • yaralama

6
9. CD., E. 2020/8246 K. 2021/24 T. 12.1.2021 · Yargıtay

kasten yaralama • görevi kötüye kullanma • basit yaralama • güveni kötüye kullanma • yaralama

7
9. CD., E. 2020/7522 K. 2021/229 T. 21.1.2021 · Yargıtay

iletişimin tespiti • suç işlemek için örgüt kurma • tefecilik

8
9. CD., E. 2020/4151 K. 2021/235 T. 21.1.2021 · Yargıtay

tefecilik • tehdit

10
9. CD., E. 2020/1026 K. 2021/269 T. 26.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
9. CD., E. 2020/2921 K. 2021/271 T. 26.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

13
9. CD., E. 2020/3674 K. 2021/233 T. 21.1.2021 · Yargıtay

iştirak • tefecilik

14
9. CD., E. 2020/3808 K. 2021/234 T. 21.1.2021 · Yargıtay

müsadere • tefecilik

15
9. CD., E. 2020/5509 K. 2021/240 T. 21.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • şantaj • tefecilik • tehdit

16
9. CD., E. 2020/5519 K. 2021/241 T. 21.1.2021 · Yargıtay

açığa imza • açığa imzanın kötüye kullanılması • denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • tefecilik

17
9. CD., E. 2020/9187 K. 2021/245 T. 21.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • tefecilik

18
9. CD., E. 2020/837 K. 2021/144 T. 14.1.2021 · Yargıtay

cinsel saldırı • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • nitelikli yağma • yağma • yaralama

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

19
9. CD., E. 2020/3556 K. 2021/209 T. 20.1.2021 · Yargıtay

seçenek yaptırım • suçların içtimaı • fikri içtima • tefecilik • tehdit • gerçek içtima • içtima

20
9. CD., E. 2020/4751 K. 2021/212 T. 20.1.2021 · Yargıtay

iştirak • tefecilik

21
9. CD., E. 2020/4873 K. 2021/213 T. 20.1.2021 · Yargıtay

bedelsiz senedi kullanma • tefecilik

22
9. CD., E. 2020/5288 K. 2021/214 T. 20.1.2021 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • özel belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • tefecilik

25
9. CD., E. 2020/8543 K. 2021/259 T. 26.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tefecilik • zincirleme suç

26
9. CD., E. 2020/161 K. 2021/268 T. 26.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

27
9. CD., E. 2020/7303 K. 2021/276 T. 26.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

28
9. CD., E. 2020/165 K. 2021/288 T. 26.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • seçenek yaptırım

29
9. CD., E. 2021/123 K. 2021/297 T. 27.1.2021 · Yargıtay

zincirleme suç • tefecilik

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

30
9. CD., E. 2020/8238 K. 2021/15 T. 12.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

31
9. CD., E. 2020/8331 K. 2021/25 T. 12.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

32
9. CD., E. 2020/5434 K. 2021/14 T. 12.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

33
9. CD., E. 2020/3131 K. 2021/42 T. 12.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma

34
9. CD., E. 2020/8185 K. 2021/44 T. 12.1.2021 · Yargıtay

seçenek yaptırım • görevi kötüye kullanma

35
9. CD., E. 2020/1660 K. 2021/65 T. 13.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • iştirak • kanunilik ilkesi

36
9. CD., E. 2020/3844 K. 2021/99 T. 13.1.2021 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • seçenek yaptırım • görevi kötüye kullanma • tefecilik

37
9. CD., E. 2020/3825 K. 2021/98 T. 13.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

38
9. CD., E. 2020/5220 K. 2021/81 T. 13.1.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • sahtecilik ve dolandırıcılık

39
9. CD., E. 2020/7483 K. 2021/66 T. 13.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • hak yoksunluğu • tefecilik

40
9. CD., E. 2020/752 K. 2020/1685 T. 21.10.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

41
9. CD., E. 2020/773 K. 2020/1688 T. 21.10.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

42
9. CD., E. 2020/1814 K. 2020/1689 T. 21.10.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

43
9. CD., E. 2020/380 K. 2020/1691 T. 21.10.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zincirleme suç

44
9. CD., E. 2020/730 K. 2020/1693 T. 21.10.2020 · Yargıtay

ek savunma hakkı • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

45
9. CD., E. 2020/864 K. 2020/1696 T. 21.10.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zincirleme suç

46
9. CD., E. 2020/3269 K. 2020/1698 T. 21.10.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zincirleme suç

47
9. CD., E. 2020/1108 K. 2020/1699 T. 21.10.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • hakaret • zincirleme suç

48
9. CD., E. 2020/4372 K. 2020/1702 T. 21.10.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu

49
9. CD., E. 2020/83 K. 2020/1633 T. 20.10.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

50
9. CD., E. 2020/1893 K. 2020/1642 T. 20.10.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: