S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 16.207

3
9. CD., E. 2020/3072 K. 2020/1853 T. 10.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • bedelsiz senedi kullanma • tefecilik

4
9. CD., E. 2020/2373 K. 2020/1900 T. 11.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

5
9. CD., E. 2020/8288 K. 2020/1906 T. 11.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

6
9. CD., E. 2020/4457 K. 2020/1908 T. 11.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

7
9. CD., E. 2020/647 K. 2020/1915 T. 11.11.2020Yargıtay

tefecilik • tehdit • yağma • zincirleme suç

8
9. CD., E. 2020/5808 K. 2020/1919 T. 11.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

9
9. CD., E. 2020/3099 K. 2020/1920 T. 11.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • tefecilik • içtima • zincirleme suç

10
9. CD., E. 2020/3944 K. 2020/1930 T. 11.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

11
9. CD., E. 2020/3171 K. 2020/1932 T. 11.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

12
9. CD., E. 2020/2809 K. 2020/1941 T. 11.11.2020Yargıtay

gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

13
9. CD., E. 2020/3920 K. 2020/1942 T. 11.11.2020Yargıtay

gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

14
9. CD., E. 2020/8364 K. 2020/1943 T. 11.11.2020Yargıtay

gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

15
9. CD., E. 2020/1354 K. 2020/1992 T. 16.11.2020Yargıtay

hak yoksunluğu • seçenek yaptırım • tefecilik • zincirleme suç

16
9. CD., E. 2020/8491 K. 2020/2471 T. 3.12.2020Yargıtay

kanun yararına bozma

17
9. CD., E. 2020/8535 K. 2020/2473 T. 3.12.2020Yargıtay

kanun yararına bozma • suçun işlendiği yer • sükunu bozma • tehdit • görevi kötüye kullanma

18
9. CD., E. 2020/34 K. 2020/2484 T. 3.12.2020Yargıtay

ek savunma hakkı • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

19
9. CD., E. 2020/8692 K. 2020/2616 T. 10.12.2020Yargıtay

kanun yararına bozma • suçun işlendiği yer • görevi kötüye kullanma

20
9. CD., E. 2020/7827 K. 2020/2619 T. 10.12.2020Yargıtay

kanun yararına bozma • adil yargılamayı etkileme • suçluyu kayırma

21
9. CD., E. 2020/681 K. 2020/2620 T. 10.12.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • tefecilik • zincirleme suç

22
9. CD., E. 2020/1003 K. 2020/2621 T. 10.12.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • tefecilik • içtima • zincirleme suç

23
9. CD., E. 2020/1744 K. 2020/2622 T. 10.12.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • tefecilik • gerçek içtima • zincirleme suç • içtima

24
9. CD., E. 2020/2181 K. 2020/2623 T. 10.12.2020Yargıtay

tefecilik • gerçek içtima • içtima • zincirleme suç

25
9. CD., E. 2020/3204 K. 2020/2633 T. 10.12.2020Yargıtay

suçların içtimaı • fikri içtima • gerçek içtima • içtima • tefecilik • tehdit

27
9. CD., E. 2020/6015 K. 2020/2640 T. 10.12.2020Yargıtay

kültür ve tabiat varlıklarını koruma • görevi kötüye kullanma

28
9. CD., E. 2020/4396 K. 2020/2206 T. 24.11.2020Yargıtay

suçların içtimaı • tefecilik • tehdit • gerçek içtima • içtima • fikri içtima

29
9. CD., E. 2020/1504 K. 2020/2220 T. 24.11.2020Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere • tefecilik • iftira • zincirleme suç

30
9. CD., E. 2020/3981 K. 2020/2241 T. 24.11.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • bedelsiz senedi kullanma • tefecilik

31
9. CD., E. 2020/5313 K. 2020/2499 T. 8.12.2020Yargıtay

tefecilik • zincirleme suç

33
9. CD., E. 2020/3089 K. 2020/2532 T. 8.12.2020Yargıtay

suçların içtimaı • gerçek içtima • tefecilik • tehdit • içtima • fikri içtima

35
9. CD., E. 2020/3890 K. 2020/2493 T. 7.12.2020Yargıtay

kasten yaralama • silahla tehdit • tefecilik • tehdit • yağma • yaralama

36
9. CD., E. 2020/903 K. 2020/2154 T. 19.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • tefecilik • içtima • zincirleme suç

37
9. CD., E. 2020/1635 K. 2020/2157 T. 19.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

38
9. CD., E. 2020/4418 K. 2020/2161 T. 19.11.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • karşılıksız çek • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • tefecilik

39
9. CD., E. 2020/5625 K. 2020/2163 T. 19.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

40
9. CD., E. 2020/1978 K. 2020/2172 T. 19.11.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • orantılılık ilkesi • tefecilik • zincirleme suç

42
9. CD., E. 2020/3332 K. 2020/2324 T. 26.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • tefecilik

43
9. CD., E. 2020/3248 K. 2020/2325 T. 26.11.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • tefecilik

44
9. CD., E. 2020/3548 K. 2020/2331 T. 26.11.2020Yargıtay

görevi kötüye kullanma • tefecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

45
9. CD., E. 2020/2397 K. 2020/2332 T. 26.11.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tefecilik

46
9. CD., E. 2020/7594 K. 2020/2336 T. 26.11.2020Yargıtay

kanun yararına bozma • sahtecilik ve dolandırıcılık

47
9. CD., E. 2020/7595 K. 2020/2337 T. 26.11.2020Yargıtay

kanun yararına bozma • suçun işlendiği yer • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

49
9. CD., E. 2020/1867 K. 2020/1871 T. 11.11.2020Yargıtay

tefecilik • tehdit

50
9. CD., E. 2020/4014 K. 2020/1872 T. 11.11.2020Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • tefecilik • içtima • zincirleme suç

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: