S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 15.673

1
9. CD., E. 2015/4834 K. 2016/5709 T. 7.6.2016 · Yargıtay

denetimli serbestlik

Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
9. CD., E. 2020/3352 K. 2020/439 T. 9.6.2020 · Yargıtay

tefecilik • gerçek içtima • içtima • zincirleme suç

3
9. CD., E. 2020/6253 K. 2020/400 T. 8.6.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

4
9. CD., E. 2020/3882 K. 2020/419 T. 8.6.2020 · Yargıtay

tefecilik • zincirleme suç

5
9. CD., E. 2020/2130 K. 2020/421 T. 8.6.2020 · Yargıtay

tefecilik • zincirleme suç

6
9. CD., E. 2020/2419 K. 2020/395 T. 5.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

7
9. CD., E. 2020/3584 K. 2020/402 T. 8.6.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • tefecilik • zincirleme suç

8
9. CD., E. 2020/873 K. 2020/427 T. 8.6.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • tefecilik • gerçek içtima • içtima • zincirleme suç

9
9. CD., E. 2020/3239 K. 2020/434 T. 8.6.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • tefecilik • içtima • zincirleme suç

10
9. CD., E. 2020/3787 K. 2020/438 T. 8.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • basit yaralama • gerçek içtima • içtima • tefecilik • tehdit • yaralama • zincirleme suç

11
9. CD., E. 2020/1466 K. 2020/425 T. 8.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tefecilik • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

12
9. CD., E. 2020/491 K. 2020/426 T. 8.6.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • tefecilik

16
9. CD., E. 2020/3058 K. 2020/244 T. 3.6.2020 · Yargıtay

aleyhe bozma yasağı • görevi kötüye kullanma • zincirleme suç

17
9. CD., E. 2020/667 K. 2020/261 T. 3.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • iştirak

18
9. CD., E. 2020/1519 K. 2020/269 T. 3.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma

19
9. CD., E. 2020/1312 K. 2020/296 T. 4.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

20
9. CD., E. 2020/1566 K. 2020/300 T. 4.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zincirleme suç

21
9. CD., E. 2020/28 K. 2020/308 T. 4.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

22
9. CD., E. 2020/716 K. 2020/311 T. 4.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

23
9. CD., E. 2020/1624 K. 2020/312 T. 4.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

24
9. CD., E. 2020/2401 K. 2020/313 T. 4.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık

25
9. CD., E. 2020/762 K. 2020/327 T. 4.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

26
9. CD., E. 2020/1641 K. 2020/332 T. 4.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

27
9. CD., E. 2020/1673 K. 2020/333 T. 4.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • zimmet suçu

28
9. CD., E. 2020/2295 K. 2020/340 T. 4.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

29
9. CD., E. 2020/3046 K. 2020/346 T. 4.6.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • görevi kötüye kullanma • özel belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

30
9. CD., E. 2020/3651 K. 2020/349 T. 4.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

31
9. CD., E. 2020/4327 K. 2020/354 T. 4.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

32
9. CD., E. 2020/3685 K. 2020/367 T. 5.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

33
9. CD., E. 2020/4506 K. 2020/378 T. 5.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

34
9. CD., E. 2020/1098 K. 2020/388 T. 5.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

35
9. CD., E. 2020/2115 K. 2020/390 T. 5.6.2020 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • ihmali davranış

36
9. CD., E. 2020/3613 K. 2020/403 T. 8.6.2020 · Yargıtay

tefecilik • zincirleme suç

37
9. CD., E. 2020/3686 K. 2020/405 T. 8.6.2020 · Yargıtay

hak yoksunluğu • tefecilik • zincirleme suç

39
9. CD., E. 2020/1095 K. 2020/413 T. 8.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tefecilik

41
9. CD., E. 2020/2440 K. 2020/140 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tefecilik

44
9. CD., E. 2020/2691 K. 2020/147 T. 1.6.2020 · Yargıtay

tefecilik • zincirleme suç

45
9. CD., E. 2020/607 K. 2020/153 T. 1.6.2020 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık • tefecilik

46
9. CD., E. 2020/3290 K. 2020/181 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • silahla tehdit • tefecilik • tehdit

48
9. CD., E. 2020/1723 K. 2020/194 T. 2.6.2020 · Yargıtay

karşılıksız çek • tefecilik • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: