S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 16.051

52
9. CD., E. 2020/5167 K. 2021/729 T. 22.2.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • güveni kötüye kullanma • tefecilik • tehdit • zincirleme suç • içtima

53
9. CD., E. 2021/124 K. 2021/758 T. 23.2.2021 · Yargıtay

denetimli serbestlik • başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması • hak yoksunluğu • hırsızlık • hırsızlığa teşebbüs • iftira • mükerrirlere özgü infaz rejimi

55
9. CD., E. 2020/6481 K. 2021/763 T. 23.2.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • orantılılık ilkesi • içtima • tefecilik • zincirleme suç

56
9. CD., E. 2020/8019 K. 2021/785 T. 23.2.2021 · Yargıtay

tefecilik • zincirleme suç

58
9. CD., E. 2020/7752 K. 2021/791 T. 23.2.2021 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • tefecilik • tehdit • zincirleme suç • hakaret

59
9. CD., E. 2020/4530 K. 2021/797 T. 23.2.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • tefecilik • zincirleme suç

60
9. CD., E. 2020/3073 K. 2021/799 T. 23.2.2021 · Yargıtay

suçların içtimaı • gerçek içtima • içtima • fikri içtima • tefecilik • tehdit

61
9. CD., E. 2020/4706 K. 2021/814 T. 23.2.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • gerçek içtima • içtima • tefecilik • tehdit • zincirleme suç

62
9. CD., E. 2020/6958 K. 2021/821 T. 23.2.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık • tefecilik

64
9. CD., E. 2020/6558 K. 2021/818 T. 23.2.2021 · Yargıtay

gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

65
9. CD., E. 2021/49 K. 2021/1001 T. 2.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • görevi kötüye kullanma

66
9. CD., E. 2021/130 K. 2021/1003 T. 2.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • suçun işlendiği yer

67
9. CD., E. 2021/131 K. 2021/1004 T. 2.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • tefecilik

68
9. CD., E. 2020/7370 K. 2021/1024 T. 2.3.2021 · Yargıtay

orantılılık ilkesi • görevi kötüye kullanma

69
9. CD., E. 2020/5528 K. 2021/999 T. 2.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • görevi kötüye kullanma

70
9. CD., E. 2020/162 K. 2021/1026 T. 3.3.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

71
9. CD., E. 2020/641 K. 2021/1027 T. 3.3.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • iştirak

72
9. CD., E. 2020/9 K. 2021/1046 T. 3.3.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

73
9. CD., E. 2020/7072 K. 2021/1052 T. 3.3.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

74
9. CD., E. 2020/797 K. 2021/1074 T. 3.3.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • kültür ve tabiat varlıklarını koruma

75
9. CD., E. 2020/1468 K. 2021/1076 T. 3.3.2021 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • iştirak • hırsızlık

76
9. CD., E. 2020/5006 K. 2021/704 T. 18.2.2021 · Yargıtay

kasten yaralama • tefecilik • tehdit • yağma • yaralama

77
9. CD., E. 2020/5913 K. 2021/705 T. 18.2.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • ek savunma hakkı • gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

78
9. CD., E. 2020/5512 K. 2021/1197 T. 10.3.2021 · Yargıtay

tefecilik • tehdit • yağma

79
9. CD., E. 2020/8684 K. 2021/1204 T. 10.3.2021 · Yargıtay

hakaret • tefecilik • tehdit • yağma

80
9. CD., E. 2020/8735 K. 2021/1206 T. 10.3.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • suçların içtimaı • gerçek içtima • tefecilik • tehdit • içtima • zincirleme suç • fikri içtima

82
9. CD., E. 2020/6635 K. 2021/1209 T. 10.3.2021 · Yargıtay

hakaret • tefecilik • tehdit • yağma

83
9. CD., E. 2020/9025 K. 2021/1218 T. 10.3.2021 · Yargıtay

tefecilik • zincirleme suç

84
9. CD., E. 2020/5251 K. 2021/1221 T. 10.3.2021 · Yargıtay

ek savunma hakkı • tefecilik • zincirleme suç

85
9. CD., E. 2020/5601 K. 2021/1224 T. 10.3.2021 · Yargıtay

gerçek içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

86
9. CD., E. 2020/5945 K. 2021/1239 T. 10.3.2021 · Yargıtay

suçların içtimaı • gerçek içtima • içtima • tefecilik • tehdit • fikri içtima

88
9. CD., E. 2020/4119 K. 2021/1247 T. 10.3.2021 · Yargıtay

suçların içtimaı • gerçek içtima • içtima • tefecilik • tehdit • fikri içtima • iştirak

89
9. CD., E. 2020/8713 K. 2021/1259 T. 10.3.2021 · Yargıtay

suçların içtimaı • tefecilik • tehdit • gerçek içtima • içtima • fikri içtima

90
9. CD., E. 2020/9013 K. 2021/1260 T. 10.3.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • fikri içtima • içtima • tefecilik • zincirleme suç

91
9. CD., E. 2020/6484 K. 2021/1267 T. 10.3.2021 · Yargıtay

fikri içtima • gerçek içtima • içtima • suçların içtimaı • tefecilik • tehdit

92
9. CD., E. 2020/5366 K. 2021/1275 T. 11.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • tefecilik • zincirleme suç

93
9. CD., E. 2021/134 K. 2021/1118 T. 4.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma

94
9. CD., E. 2021/250 K. 2021/1119 T. 4.3.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • görevi kötüye kullanma • hakaret

95
9. CD., E. 2020/8705 K. 2021/1125 T. 9.3.2021 · Yargıtay

bedelsiz senedi kullanma • tefecilik

96
9. CD., E. 2020/8706 K. 2021/1148 T. 9.3.2021 · Yargıtay

iştirak • tefecilik

97
9. CD., E. 2020/6487 K. 2021/1157 T. 9.3.2021 · Yargıtay

gerçek içtima • suçların içtimaı • içtima • fikri içtima • tefecilik • tehdit

98
9. CD., E. 2020/6715 K. 2021/1158 T. 9.3.2021 · Yargıtay

denetimli serbestlik • mükerrirlere özgü infaz rejimi • tefecilik • zincirleme suç

99
9. CD., E. 2020/8704 K. 2021/1162 T. 9.3.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • tefecilik • gerçek içtima • içtima • zincirleme suç

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: