S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 838.788

51
4. CD., E. 2020/10703 K. 2021/4165 T. 10.2.2021 · Yargıtay

gerçek içtima • hakaret • içtima • zincirleme suç

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

52
4. CD., E. 2020/12983 K. 2021/4166 T. 10.2.2021 · Yargıtay

tehdit • hakaret • hırsızlık

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

53
4. CD., E. 2020/11403 K. 2021/4167 T. 10.2.2021 · Yargıtay

hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

54
4. CD., E. 2020/12524 K. 2021/4171 T. 10.2.2021 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

55
4. CD., E. 2020/12564 K. 2021/4189 T. 10.2.2021 · Yargıtay

kişilerin huzur ve sükununu bozma • tehdit • hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

56
4. CD., E. 2020/32410 K. 2021/4192 T. 10.2.2021 · Yargıtay

tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

57
4. CD., E. 2020/30375 K. 2021/4194 T. 10.2.2021 · Yargıtay

hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

58
4. CD., E. 2020/29764 K. 2021/4196 T. 10.2.2021 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hak yoksunluğu • hakaret • tehdit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

59
4. CD., E. 2020/6343 K. 2021/4198 T. 10.2.2021 · Yargıtay

kişilerin huzur ve sükununu bozma • tehdit • iştirak

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

60
4. CD., E. 2020/34447 K. 2021/4245 T. 10.2.2021 · Yargıtay

tehdit • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hakaret

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

61
4. CD., E. 2020/6272 K. 2021/4249 T. 10.2.2021 · Yargıtay

kişilerin huzur ve sükununu bozma

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

62
4. CD., E. 2020/19890 K. 2021/4264 T. 10.2.2021 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kasten yaralama • hakaret • haksız tahrik • silahla tehdit • tehdit • yaralama

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

63
2. CD., E. 2020/19195 K. 2021/4196 T. 2.3.2021 · Yargıtay

hırsızlık • hırsızlık suçunda malın değerinin az olması

64
2. CD., E. 2020/31942 K. 2021/4203 T. 3.3.2021 · Yargıtay

hırsızlık • sahtecilik ve dolandırıcılık

65
2. CD., E. 2020/4230 K. 2021/4204 T. 3.3.2021 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

66
2. CD., E. 2020/31533 K. 2021/4250 T. 3.3.2021 · Yargıtay

muhafaza görevini kötüye kullanma

67
2. CD., E. 2020/6965 K. 2021/4254 T. 3.3.2021 · Yargıtay

akıl hastalığı • etkin pişmanlık • hırsızlık

68
69
2. CD., E. 2020/14722 K. 2021/4265 T. 3.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • hırsızlık • iştirak

70
6. CD., E. 2021/5464 K. 2021/4196 T. 9.3.2021 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • nitelikli hırsızlık • hırsızlık

71
6. CD., E. 2021/643 K. 2021/4204 T. 9.3.2021 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • nitelikli hırsızlık • hırsızlık

72
6. CD., E. 2020/6358 K. 2021/4207 T. 9.3.2021 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hırsızlık • nitelikli hırsızlık

73
6. CD., E. 2020/8215 K. 2021/4214 T. 9.3.2021 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • hırsızlık

74
2. CD., E. 2020/6205 K. 2021/4300 T. 3.3.2021 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi

75
2. CD., E. 2020/6250 K. 2021/4301 T. 3.3.2021 · Yargıtay

mala zarar verme • etkin pişmanlık • hırsızlık

76
77
2. CD., E. 2020/9952 K. 2021/4310 T. 3.3.2021 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • görevi yaptırmamak için direnme • haksız tahrik

78
7. CD., E. 2021/1288 K. 2021/4364 T. 3.3.2021 · Yargıtay

müsadere • zararlı maddeler

79
80
2. CD., E. 2020/7122 K. 2021/4373 T. 3.3.2021 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • etkin pişmanlık • hırsızlık • seçenek yaptırım

82
2. CD., E. 2020/22972 K. 2021/4406 T. 3.3.2021 · Yargıtay

hırsızlık • mala zarar verme • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

83
6. CD., E. 2020/614 K. 2021/4406 T. 3.3.2021 · Yargıtay

kasten yaralama • nitelikli yağma • tehdit • yağma • yaralama

84
6. CD., E. 2020/6582 K. 2021/4242 T. 9.3.2021 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • nitelikli hırsızlık • hırsızlık

85
6. CD., E. 2020/443 K. 2021/4277 T. 9.3.2021 · Yargıtay

silahla tehdit • muhafaza altına alma • tehdit • iştirak • yağma • yaralama

86
6. CD., E. 2020/8822 K. 2021/4296 T. 10.3.2021 · Yargıtay

konut dokunulmazlığının ihlali • adil yargılamayı etkileme • nitelikli hırsızlık • hırsızlık • iştirak

87
6. CD., E. 2020/3878 K. 2021/4305 T. 10.3.2021 · Yargıtay

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

88
6. CD., E. 2020/6943 K. 2021/4366 T. 10.3.2021 · Yargıtay

kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • nitelikli yağma • hırsızlık • yağma • yaralama

89
6. CD., E. 2020/320 K. 2021/4398 T. 10.3.2021 · Yargıtay

nitelikli yağma • hırsızlık • cinsel istismar • iftira • yağma

90
6. CD., E. 2020/516 K. 2021/4405 T. 10.3.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • denetimli serbestlik • nitelikli hırsızlık • hırsızlık • hırsızlığa teşebbüs

91
4. CD., E. 2020/5927 K. 2021/4350 T. 10.2.2021 · Yargıtay

hakaret • haksız tahrik

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

92
93
94
95
6. CD., E. 2021/4856 K. 2021/4297 T. 10.3.2021 · Yargıtay

etkin pişmanlık • hırsızlık • nitelikli hırsızlık

96
6. CD., E. 2020/6933 K. 2021/4363 T. 10.3.2021 · Yargıtay

hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali

97
7. CD., E. 2018/14088 K. 2021/4002 T. 15.3.2021 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

98
7. CD., E. 2018/13965 K. 2021/4305 T. 15.3.2021 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

99
7. CD., E. 2018/13955 K. 2021/4223 T. 17.3.2021 · Yargıtay

etkin pişmanlık • müsadere

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: