S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.331.230

2
22. HD., E. 2016/8279 K. 2016/11459 T. 19.4.2016 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi

3
2. HD., E. 2020/6266 K. 2021/151 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

4
2. HD., E. 2020/6036 K. 2021/232 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yemin delili • yemin teklif etme hakkı • eksik inceleme • ispat yükü • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

5
2. HD., E. 2020/5767 K. 2021/249 T. 14.1.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

6
2. HD., E. 2020/5018 K. 2021/295 T. 18.1.2021 · Yargıtay

tapu iptali • karşı dava

7
2. HD., E. 2020/6459 K. 2021/72 T. 12.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama

8
2. HD., E. 2020/6466 K. 2021/73 T. 12.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • ipoteğin kaldırılması istemi • davanın kabulü • kooperatif • karşı dava • tavzih kararı • tavzih talebi

9
2. HD., E. 2020/6260 K. 2021/75 T. 12.1.2021 · Yargıtay

çocukla kişisel ilişki kurulması

10
2. HD., E. 2020/5879 K. 2021/30 T. 11.1.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

11
2. HD., E. 2020/6148 K. 2021/144 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • mirasçıların eksik gösterilmesi • yasal temsilci • dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme

12
5. HD., E. 2020/11902 K. 2021/1803 T. 18.2.2021 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • davanın kabulü • karşı dava • harç muafiyeti

13
9. HD., E. 2020/4848 K. 2021/2206 T. 25.1.2021 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yeniden yargılama • asgari geçim indirimi • istinaf dilekçesi • karşı dava

14
22. HD., E. 2017/18102 K. 2018/25657 T. 28.11.2018 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • iş sözleşmesi • davadan feragat • davanın konusuz kalması • ön inceleme

16
12. HD., E. 2020/2292 K. 2020/10037 T. 19.11.2020 · Yargıtay

emre muharrer senet • rehnin paraya çevrilmesi • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • bono • kambiyo senetleri • poliçe • kredi sözleşmesinde müteselsil kefil

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
17. HD., E. 2016/15492 K. 2019/10184 T. 5.11.2019 · Yargıtay

riziko • sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe

18
17. HD., E. 2017/4354 K. 2019/10245 T. 6.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • ehliyetsizlik • destekten yoksun kalma tazminatı • rücu hakkı • tazminat davası • mes’uliyet sigortası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • davanın kabulü • harç muafiyeti

19
17. HD., E. 2017/2778 K. 2019/10264 T. 6.11.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • sigorta sözleşmesi • hasar bedeli • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • maddi tazminat davası • poliçe

20
17. HD., E. 2017/1001 K. 2019/10271 T. 7.11.2019 · Yargıtay

rücuan tazminat • sigorta sözleşmesi • bilirkişi raporu • tazminat davası • davanın kabulü

21
17. HD., E. 2017/1678 K. 2019/10329 T. 7.11.2019 · Yargıtay

sigorta poliçesi • tazminat davası • kasko sigorta poliçesi • poliçe

22
17. HD., E. 2017/5144 K. 2019/10389 T. 11.11.2019 · Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • manevi tazminat

23
17. HD., E. 2017/1729 K. 2019/10407 T. 11.11.2019 · Yargıtay

riziko • seçimlik hak • yeniden yargılama • sigorta bedeli • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • hasar bedeli • rehin hakkı • rehin hakkı sahibi • aktif dava ehliyeti • kasko sigorta poliçesi • dava ehliyeti • davanın kabulü • poliçe • tazminat davası

24
17. HD., E. 2017/2777 K. 2019/10465 T. 11.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • tazminat davası • yeniden değerleme • davanın ıslahı • davanın kabulü • karşı dava • destekten yoksun kalma tazminatı

25
17. HD., E. 2017/3219 K. 2019/10503 T. 12.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • maddi ve manevi tazminat talebi • destekten yoksun kalma tazminatı • manevi tazminat • tazminat davası • davanın kabulü

26
17. HD., E. 2017/641 K. 2019/10526 T. 12.11.2019 · Yargıtay

sigorta bedeli • dava zamanaşımı • eksik inceleme • sigorta poliçesi • eksik sigorta • envanter defteri • fatura • hasar bedeli • sigorta sözleşmesi • tazminat davası • ticari mal • ticari davalarda delil • ticari defter • bilirkişi raporu • ciro • poliçe • davanın kabulü • kesin delil • kısmi dava

27
17. HD., E. 2017/5561 K. 2019/10560 T. 13.11.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminattan indirim • tazminat davası • kısmi ödeme • bilirkişi raporu • manevi tazminat • davanın kabulü

28
17. HD., E. 2017/1970 K. 2019/10584 T. 13.11.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • hak düşürücü süre • iptal davası • fatura • cebri icra • ciro • davanın kabulü

29
17. HD., E. 2017/1084 K. 2019/10593 T. 13.11.2019 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • hisse devri • limited şirket • muvazaa iddiası • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

30
17. HD., E. 2019/4350 K. 2019/10642 T. 14.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat

31
17. HD., E. 2017/4975 K. 2019/10663 T. 14.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • fatura • tazminat davası • ticari itibar • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • davanın kabulü • manevi tazminat

32
17. HD., E. 2017/1834 K. 2019/10664 T. 14.11.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • sosyal güvenlik kurumu • tazminat davası • manevi tazminat

33
17. HD., E. 2017/1476 K. 2019/10729 T. 18.11.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hasar bedeli • maddi ve manevi tazminat talebi • sorumluluk sigortaları • acente • bilirkişi incelemesi • tazminat davası • manevi tazminat • poliçe

34
17. HD., E. 2017/337 K. 2019/10767 T. 18.11.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • delillerin toplanması • bilirkişi incelemesi • kamulaştırma • ticari defter • davanın kabulü

35
17. HD., E. 2017/5165 K. 2019/10198 T. 5.11.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • aciz hali • muvazaalı işlem • muvazaa iddiası

36
17. HD., E. 2017/3207 K. 2019/10788 T. 18.11.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • cevap süresi • hükmün tavzihi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • tavzih kararı • tavzih talebi • temyiz kesinlik sınırı

37
17. HD., E. 2018/4524 K. 2019/10654 T. 14.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • davanın kabulü • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak

38
17. HD., E. 2017/2933 K. 2019/10785 T. 18.11.2019 · Yargıtay

dolandırıcılık • sigorta sözleşmesi • hile • davanın kabulü • derdestlik itirazı

39
2. HD., E. 2020/5995 K. 2021/19 T. 11.1.2021 · Yargıtay

çekişmesiz yargı işi • yeniden değerleme • çocukla kişisel ilişki kurulması • iştirak nafakası • velayetin değiştirilmesi istemi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
8. HD., E. 2020/1001 K. 2021/23 T. 11.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • değer artış payı • bilirkişi raporu • mal rejimi • katılma alacağı • mal rejiminin tasfiyesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
8. HD., E. 2020/2875 K. 2021/33 T. 11.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davacı sıfatı • davanın kabulü • istihkak iddiası • taraf sıfatı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
8. HD., E. 2020/4173 K. 2021/46 T. 11.1.2021 · Yargıtay

adli yardım talebinin reddi • adli yardım talebinin reddi kararına itiraz • davanın kabulü • karşı dava • istinaf yolu • adli yardım talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
8. HD., E. 2018/7603 K. 2021/52 T. 11.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • fuzuli işgal • adın değiştirilmesi • kayyımlığın kaldırılması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

44
8. HD., E. 2020/3373 K. 2021/56 T. 11.1.2021 · Yargıtay

tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
9. HD., E. 2020/8935 K. 2021/486 T. 12.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • fesih hakkı • fesih ihbarı • haklı sebeple fesih • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

46
2. HD., E. 2020/6776 K. 2021/87 T. 12.1.2021 · Yargıtay

çocuğun üstün yararı ilkesi • çocuk hakları sözleşmesi • çocukla kişisel ilişki kurulması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
2. HD., E. 2020/4871 K. 2021/100 T. 13.1.2021 · Yargıtay

karşı dava • istinaf dilekçesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
2. HD., E. 2020/4957 K. 2021/102 T. 13.1.2021 · Yargıtay

yeniden değerleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
2. HD., E. 2020/5050 K. 2021/103 T. 13.1.2021 · Yargıtay

cevap dilekçesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

50
9. HD., E. 2020/7139 K. 2021/1813 T. 21.1.2021 · Yargıtay

iş sözleşmesi • işçi sendikası • toplu iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • ikrar • ibraname ve feragatname • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: