S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 1.243.360

1
22. HD., E. 2018/10378 K. 2018/19632 T. 20.09.2018 · Yargıtay

hile • muvazaalı işlem • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
22. HD., E. 2018/9411 K. 2018/19521 T. 20.09.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • genel kurul kararı • muvazaalı işlem • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • direnme kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
22. HD., E. 2018/9457 K. 2018/19454 T. 20.09.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • muvazaalı işlem • genel kurul kararı • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • direnme kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
11. HD., E. 2016/10798 K. 2018/5527 T. 20.09.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu

5
22. HD., E. 2018/9129 K. 2018/19345 T. 20.09.2018 · Yargıtay

işletmesel karar • ihbar süresi • eşitlik ilkesi • inhisar hakkı • iş sözleşmesi • eksik inceleme • davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • iade davası • yönetim kurulu kararı

6
22. HD., E. 2018/10392 K. 2018/19643 T. 20.09.2018 · Yargıtay

muvazaalı işlem • toplu iş sözleşmesi • hile • bilirkişi raporu • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
16. HD., E. 2015/19896 K. 2018/4913 T. 20.09.2018 · Yargıtay

asli müdahil • davaya katılma talebi

8
16. HD., E. 2016/2178 K. 2018/4947 T. 20.09.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • davanın kabulü

9
4. HD., E. 2018/2075 K. 2018/5554 T. 20.09.2018 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • dosyanın işlemden kaldırılması • delillerin değerlendirilmesi • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı

10
17. HD., E. 2017/2840 K. 2018/8024 T. 20.09.2018 · Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • tapu sicili • tapu iptali • muvazaa iddiası • cevap dilekçesi • davanın kabulü

11
17. HD., E. 2017/4206 K. 2018/8003 T. 20.09.2018 · Yargıtay

anonim şirket • maddi tazminat davası • manevi tazminat • poliçe • bilirkişi incelemesi • taleple bağlılık ilkesi • yetersiz bilirkişi raporu

12
17. HD., E. 2015/14270 K. 2018/8004 T. 20.09.2018 · Yargıtay

tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar

13
17. HD., E. 2015/14253 K. 2018/8011 T. 20.09.2018 · Yargıtay

tazminat davası • maddi zarar • nesafet • karşı dava

14
22. HD., E. 2015/35752 K. 2018/19339 T. 20.09.2018 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • ikrar • kesin delil • yemin delili • yemin teklifi • yazılı delille ispat

15
22. HD., E. 2015/35745 K. 2018/19338 T. 20.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • kesin delil • yazılı delille ispat

16
22. HD., E. 2015/35558 K. 2018/19311 T. 20.09.2018 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yargılama giderleri

17
22. HD., E. 2015/35511 K. 2018/19296 T. 20.09.2018 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi • kesin delil • bilirkişi raporu

18
4. HD., E. 2018/3600 K. 2018/5536 T. 19.09.2018 · Yargıtay

dolandırıcılık • emniyeti suistimal • manevi tazminat • davanın açılmamış sayılması • kişilik haklarına saldırı

19
22. HD., E. 2015/35871 K. 2018/19177 T. 19.09.2018 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti • haklı neden • iş sözleşmesi • davanın kabulü

20
22. HD., E. 2015/35842 K. 2018/19171 T. 19.09.2018 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • psikolojik taciz • haklı neden • bilirkişi raporu

21
22. HD., E. 2018/9687 K. 2018/19152 T. 19.09.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu

23
22. HD., E. 2018/9756 K. 2018/19150 T. 19.09.2018 · Yargıtay

zincirleme iş sözleşmesi • davanın kabulü • prim farkı

24
22. HD., E. 2015/35217 K. 2018/19140 T. 19.09.2018 · Yargıtay

temsil yetkisi • bilirkişi raporu • kanuni mümessil • cevap dilekçesi • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • ikrar • istinabe • ses ve görüntü nakledilmesi • yeminden evvel ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı • yemin delili • yalan yere yemin iddiası

25
12. HD., E. 2018/3479 K. 2018/8298 T. 19.09.2018 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • ticaret odası

26
3. HD., E. 2018/1743 K. 2018/8628 T. 18.09.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • haksız fiil sorumluluğu • uygun illiyet bağı • tazminat davası • teminat senedi • bilirkişi raporu • bono • maddi zarar • manevi zarar • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava • zorunlu masraf

27
3. HD., E. 2017/9846 K. 2018/8629 T. 18.09.2018 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • hasar bedeli • kira bedeli • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

28
3. HD., E. 2018/3172 K. 2018/8644 T. 18.09.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kira bedeli • davanın kabulü

29
3. HD., E. 2018/2886 K. 2018/8640 T. 18.09.2018 · Yargıtay

kira bedeli • hukuki dinlenilme hakkı

30
3. HD., E. 2017/16651 K. 2018/8636 T. 18.09.2018 · Yargıtay

borçlunun kusurlu olması • ifa imkansızlığı • mahrum kalınan kira bedeli • bilirkişi raporu • haklı neden • yargılama giderleri

31
3. HD., E. 2018/1205 K. 2018/8634 T. 18.09.2018 · Yargıtay

borçlunun temerrüdü • esaslı onarım • haklı sebeple fesih • menfi zarar • haklı neden • eklenti niteliği • hile • basiretli tacir • kira bedeli • müktesep hak • eski hale iade talebi • teknik rapor • yeni hüküm niteliğinde karar

33
8. HD., E. 2017/12804 K. 2018/15896 T. 19.09.2018 · Yargıtay

fatura • tahliye talebi • kira bedeli • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

35
8. HD., E. 2018/1866 K. 2018/15967 T. 19.09.2018 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • tapu iptali

36
9. HD., E. 2017/8585 K. 2018/16181 T. 19.09.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı

37
1. HD., E. 2015/14887 K. 2018/12480 T. 19.09.2018 · Yargıtay

ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • miras taksimi • davanın kabulü • gizli bağış

38
1. HD., E. 2015/10611 K. 2018/12498 T. 19.09.2018 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • doğru sicil oluşturma ilkesi • cenaze masrafları • davanın kabulü • gizli bağış • inşai dava • sabit tenkis oranı • saklı payın ihlal kastının varlığı • saklı payların zedelenmesi • terekenin resmi defterinin tutulması

39
8. HD., E. 2018/1872 K. 2018/15969 T. 19.09.2018 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • limited şirket • müşterek mülkiyet • intifadan men koşulu • katılma yoluyla temyiz • yargılama giderleri

40
8. HD., E. 2018/1854 K. 2018/15978 T. 19.09.2018 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • cebri icra • davanın kabulü

41
8. HD., E. 2018/1867 K. 2018/15981 T. 19.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • fuzuli işgal • ticari iş • bilirkişi raporu • paylı mülkiyet • taleple bağlılık ilkesi • haksız işgal tazminatı • intifadan men koşulu • paydaşlar arasında ecrimisil talebi

42
9. HD., E. 2016/3364 K. 2018/16161 T. 19.09.2018 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • asgari geçim indirimi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yargılama giderleri

43
9. HD., E. 2018/7692 K. 2018/16199 T. 19.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • feshin geçersizliği • muvazaalı işlem • toplu iş sözleşmesi • hile • muvazaa iddiası • taraf sıfatı

44
9. HD., E. 2017/8693 K. 2018/16210 T. 19.09.2018 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

45
22. HD., E. 2015/35821 K. 2018/19109 T. 19.09.2018 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • kısmi dava

46
8. HD., E. 2017/12462 K. 2018/15897 T. 19.09.2018 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • basit yargılama usulü • karşı dava • istinaf yolu • yargılama giderleri

47
8. HD., E. 2017/12090 K. 2018/15898 T. 19.09.2018 · Yargıtay

borç ikrarı • tahliye talebi • kira bedeli • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

48
8. HD., E. 2018/12013 K. 2018/15937 T. 19.09.2018 · Yargıtay

tahliye talebi • kira bedeli • kesin delil

49
17. HD., E. 2015/18647 K. 2018/8119 T. 24.09.2018 · Yargıtay

rizikonun gerçekleşmesi • sigorta mukavelesi • acente • tazminat davası • ticari iş • sigorta tazminatı

50
17. HD., E. 2017/5393 K. 2018/8116 T. 24.09.2018 · Yargıtay

riziko • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • sigorta teminatı • eksik inceleme • tazminat davası • hasar bedeli • bilirkişi raporu • kısmi hasar • davanın kabulü

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.