S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 1.309.174

1
5. HD., E. 2018/10388 K. 2020/2890 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

2
5. HD., E. 2018/11990 K. 2020/2891 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
5. HD., E. 2018/12692 K. 2020/2902 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

4
5. HD., E. 2018/10381 K. 2020/2882 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

5
5. HD., E. 2018/10391 K. 2020/2874 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
5. HD., E. 2018/10374 K. 2020/2901 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
5. HD., E. 2018/11991 K. 2020/2884 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

8
5. HD., E. 2018/11989 K. 2020/2887 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

9
5. HD., E. 2018/10393 K. 2020/2878 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

10
5. HD., E. 2018/13238 K. 2020/2997 T. 20.2.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • kadastro tesbitine itiraz • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • tazminat davası • kamulaştırma • davanın takipsiz bırakılması • davanın kabulü • karşı dava • kamulaştırma bedelinin artırılması

11
5. HD., E. 2018/13059 K. 2020/3007 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava • harç muafiyeti

12
5. HD., E. 2018/11564 K. 2020/3010 T. 20.2.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • delillerin toplanması • yeniden yargılama • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • mücbir sebep • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • görevli ve yetkili mahkeme • istinabe • karşı dava • merci tayini • ön inceleme • ön sorun

13
5. HD., E. 2018/13518 K. 2020/3011 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • karşı dava • davanın kabulü

14
5. HD., E. 2019/8861 K. 2020/3017 T. 20.2.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • davanın kabulü • karşı dava • kamulaştırma

15
5. HD., E. 2019/11946 K. 2020/3072 T. 24.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava • harç muafiyeti

16
5. HD., E. 2019/8369 K. 2020/3096 T. 24.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • satış bedeli • maktu vekalet ücreti • kamulaştırma • bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
5. HD., E. 2019/8442 K. 2020/3157 T. 24.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • yeniden yargılama • kamulaştırma • karşı dava

18
5. HD., E. 2020/443 K. 2020/3159 T. 24.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

19
5. HD., E. 2018/13766 K. 2020/3006 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • harç muafiyeti

20
9. HD., E. 2016/21037 K. 2020/2748 T. 20.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu • davanın kabulü • iade davası

21
9. HD., E. 2017/15226 K. 2020/2749 T. 20.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu

22
5. HD., E. 2018/11049 K. 2020/2871 T. 19.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

23
5. HD., E. 2018/11988 K. 2020/2888 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • bilirkişi raporu • karşı dava

24
9. HD., E. 2020/240 K. 2020/3107 T. 26.2.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • toplu iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

25
9. HD., E. 2020/784 K. 2020/3093 T. 26.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • hizmet sözleşmesi • ikramiye alacağı • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • muvazaa iddiası • iade davası • maddi hata • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • harç muafiyeti

26
9. HD., E. 2020/645 K. 2020/3087 T. 26.2.2020 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • katılma yoluyla temyiz • taleple bağlılık ilkesi

27
9. HD., E. 2020/766 K. 2020/3052 T. 26.2.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit kararı

28
13. HD., E. 2017/9088 K. 2020/2878 T. 26.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • vekalet sözleşmesi • bilirkişi raporu • derdestlik itirazı • karşı dava

29
13. HD., E. 2017/5854 K. 2020/2877 T. 26.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • yetki belgesi • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • tazminat davası • manevi tazminat • özen yükümlülüğü • davanın kabulü • davanın takipsiz bırakılması • taleple bağlılık ilkesi

30
9. HD., E. 2017/15543 K. 2020/3125 T. 26.2.2020 · Yargıtay

eda davası • fazla çalışma ücreti • yargılama giderleri • harç muafiyeti • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

31
9. HD., E. 2017/14296 K. 2020/3123 T. 26.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yeniden yargılama • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

32
13. HD., E. 2018/4095 K. 2020/2966 T. 27.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • gecikme faizi • kredi sözleşmesi • tüketici kredisi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

33
9. HD., E. 2016/14292 K. 2020/2931 T. 25.2.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi

34
13. HD., E. 2017/2351 K. 2020/2949 T. 27.2.2020 · Yargıtay

ücretin ödenmesi • bilirkişi incelemesi • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar

35
13. HD., E. 2018/4539 K. 2020/2875 T. 26.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eksik inceleme • kredi sözleşmesi • tüketici kredisi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

36
5. HD., E. 2019/12778 K. 2020/2867 T. 19.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu

37
5. HD., E. 2018/13240 K. 2020/3003 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

38
5. HD., E. 2018/13060 K. 2020/3004 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • harç muafiyeti • davanın kabulü • kamulaştırma • karşı dava

39
5. HD., E. 2019/10021 K. 2020/3001 T. 20.2.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

40
5. HD., E. 2018/13765 K. 2020/3002 T. 20.2.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • harç muafiyeti • davanın kabulü

41
HGK., E. 2017/593 K. 2020/300 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kişilik hakkının zedelenmesi • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü • direnme kararı • karşı dava

42
HGK., E. 2016/1787 K. 2020/297 T. 12.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • direnme kararı • direnme kararının gerçekte yeni hüküm niteliğinde olup olmadığı • kısmi dava • ön sorun

43
12. HD., E. 2020/327 K. 2020/3061 T. 6.5.2020 · Yargıtay

istinaf dilekçesi • istinaf yolu

44
HGK., E. 2016/2715 K. 2020/296 T. 12.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • limited şirket • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • karşı dava • tespit davası

45
HGK., E. 2017/1208 K. 2020/294 T. 12.3.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi • satış sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • direnme kararı • disiplin para cezası • satış bedeli • tapu sicili • tasarruf yetkisi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

46
HGK., E. 2018/1100 K. 2020/289 T. 12.3.2020 · Yargıtay

kira bedeli • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • menfi tespit • ihtiyati tedbir kararı • davanın kabulü • sahte belge düzenleme • direnme kararı • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • kesin delil • kesin süre • kötüniyet tazminatı • tanık bildirimi • tespit davası • yemin delili

47
HGK., E. 2017/602 K. 2020/283 T. 10.3.2020 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • borçlunun temerrüdü • genel işlem koşulları • sebepsiz zenginleşme • sözleşme özgürlüğü • direnme kararı • dürüstlük kuralı • genel işlem şartları • sözleşme serbestisi

48
HGK., E. 2017/748 K. 2020/282 T. 10.3.2020 · Yargıtay

borca batık • direnme kararı • imza itirazı • icra takibinin kesinleşmesi • yetki itirazı

49
HGK., E. 2017/336 K. 2020/281 T. 10.3.2020 · Yargıtay

kira bedeli • atanmış mirasçı • menfi tespit • cevap dilekçesi • dava ehliyeti • direnme kararı • imza itirazı • maddi hata • taraf sıfatı • tespit davası • yetki itirazı

50
HGK., E. 2019/336 K. 2020/276 T. 10.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • cevap dilekçesi • dava şartlarının bulunmaması • direnme kararı • tazminat davası • ön sorun • temyiz kesinlik sınırı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: