S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.446.933

5
10. HD., E. 2022/3830 K. 2023/4005 T. 11.4.2023

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

6
10. HD., E. 2022/4583 K. 2023/4006 T. 11.4.2023

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • iş kazası • cevap dilekçesi • manevi tazminat • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • objektif dava birleşmesi

7
10. HD., E. 2022/2843 K. 2023/4007 T. 11.4.2023

çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • meslekte kazanma gücü kaybı • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • tazminat davası • manevi tazminat • cevap dilekçesi • ön inceleme • tespit kararı

8
10. HD., E. 2021/3323 K. 2023/4009 T. 11.4.2023

yeniden yargılama • anahtar teslim olgusu • işçinin ölümü • hizmet sözleşmesi • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • kusur sorumluluğu • hakkaniyet indirimi • müteselsil sorumluluk • tazminattan indirim • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı • iş kazası • iş sözleşmesi • ağır kusur • kanuni temsilci • usuli kazanılmış hak • tazminat davası • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • mücbir sebep • muvazaa iddiası • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • eklenti niteliği

9
10. HD., E. 2022/9716 K. 2023/4010 T. 11.4.2023

maddi ve manevi tazminat talebi • sürekli iş göremezlik geliri • iskonto • iş kazası • kazanç kaybı • usuli kazanılmış hak • tazminat davası • manevi tazminat • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

10
10. HD., E. 2022/6702 K. 2023/4011 T. 11.4.2023

elektronik ortam • tazminat davası • sosyal güvenlik kurumu • kesin süre • ön inceleme • iş kazası • manevi tazminat

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: