S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 67.630

1
10. HD., E. 2020/3310 K. 2020/5593 T. 7.10.2020 · Yargıtay

davanın kabulü

2
10. HD., E. 2020/1242 K. 2020/4979 T. 28.9.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • vekaletname ibrazı • davanın kabulü • istinaf yolu • kesin süre • karşı dava

3
10. HD., E. 2020/923 K. 2020/4982 T. 28.9.2020 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

4
10. HD., E. 2019/2571 K. 2020/4806 T. 23.9.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • iflâs idaresi • iflas masası • kanuni temsilci • müflis • davanın kabulü • istinaf yolu • vekaletname ibraz edilmemesi

5
10. HD., E. 2019/7000 K. 2020/4811 T. 23.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • objektif özen yükümlülüğü • rücuan tazminat • bilirkişi raporu • iş kazası • özen yükümlülüğü • davanın kabulü • kusur tespiti talebi • istinaf yolu • karşı dava

6
10. HD., E. 2019/6182 K. 2020/4812 T. 23.9.2020 · Yargıtay

çıraklık sözleşmesi • eksik inceleme • hak düşürücü süre • sigortalılık başlangıç tarihi • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

7
10. HD., E. 2020/435 K. 2020/4814 T. 23.9.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • iş kazası

8
10. HD., E. 2019/6908 K. 2020/4815 T. 23.9.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • kooperatif • davanın kabulü

9
10. HD., E. 2019/6815 K. 2020/4833 T. 23.9.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • rücuan tazminat • bekletici mesele • iş kazası • işgöremezlik hali • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

10
10. HD., E. 2010/328 K. 2010/14139 T. 21.10.2010 · Yargıtay

yeniden yargılama

11
10. HD., E. 2009/6948 K. 2010/14175 T. 21.10.2010 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • eksik inceleme • hizmet tespiti

12
10. HD., E. 2019/4248 K. 2020/3577 T. 22.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • rücuan tazminat • iş kazası • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • davanın kabulü • istinaf yolu

13
10. HD., E. 2019/6750 K. 2020/3580 T. 22.6.2020 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü • direnme kararı

14
10. HD., E. 2019/6511 K. 2020/3591 T. 22.6.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • rücuan tazminat • davanın kabulü • kesin süre

15
10. HD., E. 2020/872 K. 2020/3602 T. 22.6.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • ticaret odası • cevap dilekçesi

16
10. HD., E. 2019/479 K. 2020/3659 T. 23.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • yaşlılık aylığı

17
10. HD., E. 2019/657 K. 2020/3663 T. 23.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • davanın kabulü • ölüm aylığı

18
10. HD., E. 2019/254 K. 2020/3670 T. 23.6.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • sigortalılık başlangıç tarihi • yeniden yargılama

19
10. HD., E. 2019/5283 K. 2020/4818 T. 23.9.2020 · Yargıtay

sigorta primi • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

20
10. HD., E. 2019/4312 K. 2020/4820 T. 23.9.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • yeniden yargılama • istinaf yolu

21
22
10. HD., E. 2020/915 K. 2020/5188 T. 30.9.2020 · Yargıtay

direnme kararı

23
10. HD., E. 2020/2766 K. 2020/5192 T. 30.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • fatura • tarım kredi kooperatifi • anonim şirket • kooperatif • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

24
10. HD., E. 2020/2956 K. 2020/5193 T. 30.9.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ölüm aylığı

25
10. HD., E. 2019/6165 K. 2020/5203 T. 30.9.2020 · Yargıtay

denetim raporu • eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet sözleşmesi • fatura • vekalet sözleşmesi • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

26
10. HD., E. 2019/5339 K. 2020/5214 T. 30.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • gemi • ticaret sicilinden silinme • tüzel kişiliğin sona ermesi • iflâs idaresi • iş kazası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • limited şirket

27
10. HD., E. 2020/1888 K. 2020/5218 T. 30.9.2020 · Yargıtay

hak ehliyeti • rücuan tazminat • tedavi masrafları • iş kazası • davanın kabulü • istinaf yolu • taleple bağlılık ilkesi • taraf sıfatı

28
10. HD., E. 2020/2297 K. 2020/5221 T. 30.9.2020 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • temyiz kesinlik sınırı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
10. HD., E. 2020/3233 K. 2020/5224 T. 30.9.2020 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat sınırı • yazılı delille ispat • yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu • eksik araştırma ve inceleme • hizmet tespiti • ticari defter • delil başlangıcı

30
10. HD., E. 2019/4437 K. 2020/5229 T. 30.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • kanuni faiz • sosyal güvenlik kurumu • davanın konusuz kalması

Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
10. HD., E. 2020/1273 K. 2020/5238 T. 30.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • zorunlu sigorta • sigortalılık süresinin tespiti • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

32
10. HD., E. 2020/1184 K. 2020/5244 T. 30.9.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • davanın kabulü • temyiz kesinlik sınırı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
10. HD., E. 2020/6903 K. 2020/5740 T. 8.10.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • cevap dilekçesi • manevi tazminat • temyiz kesinlik sınırı

34
10. HD., E. 2020/6376 K. 2020/5742 T. 8.10.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

35
10. HD., E. 2020/6366 K. 2020/5744 T. 8.10.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar

36
10. HD., E. 2020/2078 K. 2020/5667 T. 7.10.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • rücuan tazminat • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

37
10. HD., E. 2020/2696 K. 2020/5549 T. 6.10.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • istinaf yolu • karşı dava

38
10. HD., E. 2020/391 K. 2020/5533 T. 6.10.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • zorunlu dava arkadaşlığı • rücuan tazminat • kesin süre

39
40
10. HD., E. 2020/2228 K. 2020/5668 T. 7.10.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • iş kazası • cevap dilekçesi • davanın kabulü

41
10. HD., E. 2020/1759 K. 2020/4976 T. 28.9.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • rücuan tazminat • iş kazası • taşıma sözleşmesi • taleple bağlılık ilkesi • poliçe • ölüm aylığı • istinaf yolu • karşı dava

42
10. HD., E. 2020/890 K. 2020/4978 T. 28.9.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • muvazaa iddiası

43
10. HD., E. 2020/732 K. 2020/4983 T. 28.9.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • kusur sorumluluğu • rücuan tazminat • bilirkişi raporu • iş kazası

44
10. HD., E. 2020/6614 K. 2020/5012 T. 28.9.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • yargılama giderleri • yeniden yargılama • davanın açılmamış sayılması • delillerin değerlendirilmesi • ön inceleme

45
10. HD., E. 2020/6701 K. 2020/5018 T. 28.9.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • dava zamanaşımı • eksik inceleme • iş kazası • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • tespit davası

46
10. HD., E. 2020/989 K. 2020/5043 T. 28.9.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • faaliyet raporu • fatura • anonim şirket • kooperatif • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

47
10. HD., E. 2020/2322 K. 2020/5044 T. 28.9.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • ticaret sicilinden silinme • tüzel kişiliğin sona ermesi • istifade ehliyeti • dava ehliyeti • davacı sıfatı • taraf sıfatı

48
10. HD., E. 2019/5135 K. 2020/5045 T. 28.9.2020 · Yargıtay

birden çok borçlu • eksik araştırma ve inceleme • müteselsil borçluluk • müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • rücuan tazminat • taleple bağlılık ilkesi • tazminat davası • tehlikeli madde • bilirkişi raporu • birlikte kusur • iş kazası • maddi zarar • ortak kusur • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu

50
10. HD., E. 2020/1227 K. 2020/5143 T. 29.9.2020 · Yargıtay

temyiz kesinlik sınırı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: