S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 66.401

1
10. HD., E. 2019/4511 K. 2020/2194 T. 10.3.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • istinaf yolu • karşı dava

2
10. HD., E. 2019/4211 K. 2020/3031 T. 10.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf yolu • rücuan tazminat

3
10. HD., E. 2020/1803 K. 2020/3054 T. 10.6.2020 · Yargıtay

istinaf yolu • karşı dava

4
10. HD., E. 2019/4484 K. 2020/3098 T. 10.6.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre

5
10. HD., E. 2016/13496 K. 2019/681 T. 4.2.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hizmet tespiti • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
10. HD., E. 2015/22447 K. 2019/802 T. 6.2.2019 · Yargıtay

haklı neden • kanuni temsilci • limited şirket • yönetim kurulu • davanın kabulü • müteselsil sorumluluk

7
10. HD., E. 2019/2573 K. 2020/2604 T. 3.6.2020 · Yargıtay

sigorta primi • silahların eşitliği • sosyal güvenlik kurumu • adil yargılanma hakkı • yaşlılık aylığı • vakıf senedi • yardım sandığı • istinaf yolu • karşı dava • bilirkişi incelemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
10. HD., E. 2019/2574 K. 2020/2605 T. 3.6.2020 · Yargıtay

sigorta primi • silahların eşitliği • adil yargılanma hakkı • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi incelemesi • vakıf senedi • yardım sandığı • karşı dava • yaşlılık aylığı • istinaf yolu

9
10. HD., E. 2019/5786 K. 2020/2629 T. 3.6.2020 · Yargıtay

sigorta primi • silahların eşitliği • adil yargılanma hakkı • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • vakıf senedi • yardım sandığı • bilirkişi incelemesi • istinaf yolu • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster

10
10. HD., E. 2020/530 K. 2020/2638 T. 3.6.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

11
10. HD., E. 2019/748 K. 2020/2653 T. 3.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • rücuan tazminat • sosyal güvenlik kurumu • sürekli iş göremezlik geliri • iş kazası • tazminat davası • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • istinaf yolu

12
10. HD., E. 2019/4214 K. 2020/2654 T. 3.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • yeniden yargılama • alacağın belirli olması • ödeme emrine itiraz

13
10. HD., E. 2019/3005 K. 2020/2655 T. 3.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • zorunlu sigorta • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

14
10. HD., E. 2019/5531 K. 2020/2657 T. 3.6.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • hizmet tespiti • yeniden yargılama • sigortalılık başlangıç tarihi • sigorta primi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

15
10. HD., E. 2019/4485 K. 2020/2658 T. 3.6.2020 · Yargıtay

sigorta primi • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

16
10. HD., E. 2019/558 K. 2020/2663 T. 3.6.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • kusursuz sorumluluk • kusur sorumluluğu • tazminat davası • rücu hakkı • rücuan tazminat • sosyal güvenlik kurumu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • bilirkişi raporu • iş kazası • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • taleple bağlılık ilkesi • maddi zarar

17
10. HD., E. 2019/5801 K. 2020/2664 T. 3.6.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • istinaf yolu • temyiz kesinlik sınırı

18
10. HD., E. 2019/4327 K. 2020/2667 T. 3.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • sigortalılık başlangıç tarihi • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • inşai dava • karşı dava • tarafların dinlenilmesi • ölüm aylığı • istinaf yolu

19
10. HD., E. 2019/6747 K. 2020/2676 T. 3.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • dava şartlarının incelenmesi • dava takip yetkisi • dava ehliyeti • davaya fer'i müdahil olma • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • hukuki yarar yokluğu • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre • vekalet ehliyeti

20
10. HD., E. 2019/6198 K. 2020/2678 T. 3.6.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • temyiz kesinlik sınırı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
10. HD., E. 2019/2799 K. 2020/2689 T. 3.6.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

22
10. HD., E. 2019/4557 K. 2020/2699 T. 3.6.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

23
10. HD., E. 2019/5329 K. 2020/2700 T. 3.6.2020 · Yargıtay

sigortalılık başlangıç tarihi • yeniden yargılama • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

24
10. HD., E. 2019/1147 K. 2020/2703 T. 3.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

25
10. HD., E. 2019/3987 K. 2020/2708 T. 3.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • yargılama giderleri • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ölüm aylığı

26
10. HD., E. 2019/3040 K. 2020/2715 T. 3.6.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • müteselsil sorumluluk • rücuan tazminat • ticaret odası • ticaret sicilinden silinme • tüzel kişiliğin sona ermesi • istifade ehliyeti • iş kazası • işgöremezlik hali • cevap dilekçesi • dava ehliyeti • davacı sıfatı • davanın kabulü • manevi zarar • manevi tazminat • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • kısmi dava • taraf sıfatı

27
10. HD., E. 2019/3369 K. 2020/2717 T. 3.6.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

28
10. HD., E. 2019/6423 K. 2020/2721 T. 3.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • kesin süre • karşı dava

29
10. HD., E. 2019/6844 K. 2020/2723 T. 3.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • yenileme talebi • eksik inceleme • hizmet tespiti • sigortalılık başlangıç tarihi • basit yargılama usulü • davanın açılmamış sayılması • davanın atiye bırakılması • davanın kabulü • dosyanın işlemden kaldırılması • istinaf yolu • karşı dava • tarafların duruşmaya gelmemesi

30
10. HD., E. 2019/5326 K. 2020/2725 T. 3.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • eksik inceleme • dolandırıcılık • hile • cevap dilekçesi • davanın kabulü • muvazaa iddiası • istinaf yolu • karşı dava • ölüm aylığı

31
10. HD., E. 2019/5413 K. 2020/2727 T. 3.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tazminat davası • tedavi masrafları • tehlikeli madde • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • rücuan tazminat • iş kazası • davanın kabulü • istinaf yolu • ağır kusur

32
10. HD., E. 2019/1639 K. 2020/2730 T. 4.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yazılı delil başlangıcı • sigorta primi • hizmet tespiti • limited şirket • taleple bağlılık ilkesi • davaya fer'i müdahil olma • delil başlangıcı • istinaf yolu • karşı dava

33
10. HD., E. 2019/3939 K. 2020/2731 T. 4.6.2020 · Yargıtay

temyiz kesinlik sınırı

34
10. HD., E. 2019/3755 K. 2020/2734 T. 4.6.2020 · Yargıtay

zorunlu sigorta • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

35
10. HD., E. 2019/309 K. 2020/2739 T. 4.6.2020 · Yargıtay

ihbar yükümlülüğü • kusursuz sorumluluk • rücuan tazminat • sigortalılık başlangıç tarihi • iş kazası • istinaf yolu

36
10. HD., E. 2020/15 K. 2020/2748 T. 4.6.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • davanın kabulü • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması

37
10. HD., E. 2019/2565 K. 2020/2750 T. 4.6.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • temyiz kesinlik sınırı

38
10. HD., E. 2019/3754 K. 2020/2752 T. 4.6.2020 · Yargıtay

sigorta primi • sigortalılık başlangıç tarihi • zorunlu sigorta • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

39
10. HD., E. 2019/2037 K. 2020/2756 T. 4.6.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • istinaf yolu • karşı dava • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması

40
10. HD., E. 2020/182 K. 2020/2757 T. 4.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
10. HD., E. 2020/167 K. 2020/2758 T. 4.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu

42
10. HD., E. 2020/168 K. 2020/2759 T. 4.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
10. HD., E. 2020/177 K. 2020/2768 T. 4.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu

44
10. HD., E. 2020/187 K. 2020/2777 T. 4.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu

45
10. HD., E. 2020/190 K. 2020/2780 T. 4.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

46
10. HD., E. 2019/742 K. 2020/2810 T. 4.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • müteselsil sorumluluk • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • iş kazası • işgöremezlik hali • davanın kabulü

47
10. HD., E. 2019/987 K. 2020/2811 T. 4.6.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • rücuan tazminat • kesin süre

48
10. HD., E. 2019/3476 K. 2020/2818 T. 4.6.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • hizmet tespiti • sigortalılık süresinin tespiti • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • istinaf yolu • ön inceleme • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

49
10. HD., E. 2019/3264 K. 2020/2820 T. 4.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • tekrar sigorta • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

50
10. HD., E. 2019/3081 K. 2020/2826 T. 4.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: