S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 68.738

1
10. HD., E. 2020/4304 K. 2021/4416 T. 21.3.2021Yargıtay

ödeme emrinin iptali • cevap dilekçesi • yeniden değerleme • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

2
10. HD., E. 2020/7042 K. 2021/4289 T. 30.3.2021Yargıtay

iş kazası • manevi zarar • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • istinaf yolu • temyiz kesinlik sınırı

3
10. HD., E. 2020/3152 K. 2021/4300 T. 31.3.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • sigorta primi • maktu vekalet ücreti • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
10. HD., E. 2020/3156 K. 2021/4304 T. 31.3.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • sigorta primi • maktu vekalet ücreti • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

5
10. HD., E. 2020/2268 K. 2021/4166 T. 29.3.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • davanın kabulü

6
10. HD., E. 2020/3030 K. 2021/4176 T. 29.3.2021Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • maddi hata

7
10. HD., E. 2020/3608 K. 2021/4187 T. 29.3.2021Yargıtay

yargılama giderleri • yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat sınırı • yazılı delille ispat sınırının altında kalan miktar için tanık dinlenebileceği • yazılı delille ispat sınırının altında kalan miktar • yazılı delille ispat • yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • hizmet tespiti • sigorta primi • serbest meslek • hile • ticari defter • kanuna karşı hile • hak düşürücü süre • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • ikrar • istinaf yolu • karşı dava • senetle ispat kuralı • delil başlangıcı

8
10. HD., E. 2020/2896 K. 2021/4191 T. 29.3.2021Yargıtay

ödeme emrinin iptali • usulüne uygun tebligat • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi

9
10. HD., E. 2021/2469 K. 2021/4200 T. 30.3.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • yeniden değerleme • manevi tazminat • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

10
10. HD., E. 2020/4207 K. 2021/4225 T. 30.3.2021Yargıtay

ödeme emrinin iptali • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

11
10. HD., E. 2020/9446 K. 2021/4245 T. 30.3.2021Yargıtay

rücuan tazminat • davanın kabulü • temyiz kesinlik sınırı

12
10. HD., E. 2020/7556 K. 2021/4266 T. 30.3.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • vekaletname ibrazı • yetki belgesi • kesin süre • manevi tazminat

13
10. HD., E. 2021/2354 K. 2021/4335 T. 31.3.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • sigorta primi • maktu vekalet ücreti • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
10. HD., E. 2021/2359 K. 2021/4340 T. 31.3.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • sigorta primi • maktu vekalet ücreti • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
10. HD., E. 2019/5785 K. 2021/4358 T. 31.3.2021Yargıtay

riziko • hizmet tespiti • hak düşürücü süre • bilirkişi raporu • zorunlu sigorta • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • kısmi dava

16
10. HD., E. 2020/7781 K. 2021/4362 T. 31.3.2021Yargıtay

davaların birleştirilmesi • yeniden yargılama • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • sigortalılık başlangıç tarihi • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • görevli ve yetkili mahkeme • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

17
10. HD., E. 2020/3994 K. 2021/4378 T. 31.3.2021Yargıtay

eksik inceleme • yaşlılık aylığı • istinaf yolu • maddi hata

18
10. HD., E. 2020/4721 K. 2021/4413 T. 31.3.2021Yargıtay

yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

19
10. HD., E. 2020/4078 K. 2021/4418 T. 31.3.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • adil yargılanma hakkı • sosyal güvenlik kurumu • ticaret odası • müracaat hakkı • zorunlu sigorta • dava ehliyeti • dava takip yetkisi • dava ekonomisi • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • dava şartlarının incelenmesi • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre • savunma hakkı • usul ekonomisi ilkesi • vekalet ehliyeti

20
10. HD., E. 2020/9586 K. 2021/3488 T. 17.3.2021Yargıtay

davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • direnme kararı • istinaf yolu • karşı dava

21
10. HD., E. 2020/4312 K. 2021/3854 T. 24.3.2021Yargıtay

eksik inceleme • müteselsil sorumluluk • ödeme emrinin iptali • temsil ve ilzama yetkili • haklı neden • kanuni temsilci • yönetim kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

22
10. HD., E. 2021/2604 K. 2021/3889 T. 24.3.2021Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • ölüm aylığı

23
10. HD., E. 2020/3639 K. 2021/3955 T. 24.3.2021Yargıtay

hizmet tespiti • zıya • istinaf yolu • karşı dava • vekaletname ibraz edilmemesi

24
10. HD., E. 2020/5949 K. 2021/3957 T. 25.3.2021Yargıtay

eksik inceleme • radyoaktif madde • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

25
10. HD., E. 2021/2319 K. 2021/3990 T. 25.3.2021Yargıtay

sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • direnme kararı • istinaf yolu

26
10. HD., E. 2020/11758 K. 2021/3455 T. 17.3.2021Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

27
10. HD., E. 2020/11859 K. 2021/3474 T. 17.3.2021Yargıtay

yargılama giderleri • yasal temyiz süresi • adli yardım talebinin reddi • adli yardım talebi • fakirlik şartı • haklı olma şartı • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre

28
10. HD., E. 2020/6316 K. 2021/3226 T. 18.3.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • hizmet tespiti • iş kazası • yönetim kurulu

29
10. HD., E. 2020/8017 K. 2021/3228 T. 18.3.2021Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü

30
10. HD., E. 2019/5231 K. 2021/3597 T. 18.3.2021Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • yaşlılık aylığı

31
10. HD., E. 2019/1809 K. 2021/3603 T. 18.3.2021Yargıtay

gemi • gemi adamları • sigorta primi • zamanaşımı defi • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

32
10. HD., E. 2019/4631 K. 2021/3606 T. 18.3.2021Yargıtay

eksik inceleme • zorunlu sigorta • davanın kabulü

33
10. HD., E. 2020/6477 K. 2021/3622 T. 18.3.2021Yargıtay

sigorta primi • eksik inceleme • taraf teşkili sağlanmaması

34
10. HD., E. 2020/8242 K. 2021/3642 T. 18.3.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • sigortalılık başlangıç tarihi • yaşlılık aylığı

35
10. HD., E. 2020/5971 K. 2021/3656 T. 22.3.2021Yargıtay

hizmet tespiti • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • direnme kararı

36
10. HD., E. 2020/11331 K. 2021/3748 T. 23.3.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik araştırma ve inceleme • gemi • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • zamanaşımı defi • ağır kusur • iş kazası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • istinaf yolu • karşı dava • kısmi dava • cevap dilekçesi

37
10. HD., E. 2020/12020 K. 2021/3750 T. 23.3.2021Yargıtay

iş kazası • yeniden değerleme • manevi zarar • müflis • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

38
10. HD., E. 2019/4273 K. 2021/3810 T. 23.3.2021Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • hakimin davayı aydınlatma ödevi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

39
10. HD., E. 2020/11441 K. 2021/3847 T. 23.3.2021Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • davanın kabulü

40
10. HD., E. 2021/274 K. 2021/3348 T. 16.3.2021Yargıtay

iş kazası • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

41
10. HD., E. 2020/9350 K. 2021/3351 T. 16.3.2021Yargıtay

iş kazası • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • manevi zarar • manevi tazminat

42
10. HD., E. 2020/10495 K. 2021/3352 T. 16.3.2021Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • müteselsil sorumluluk • nispi vekalet ücreti • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • tazminat alacağı

43
10. HD., E. 2020/11407 K. 2021/3354 T. 16.3.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • istinaf yolu

44
10. HD., E. 2020/6890 K. 2021/3355 T. 16.3.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • manevi tazminat • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

45
10. HD., E. 2020/9650 K. 2021/3356 T. 16.3.2021Yargıtay

usulüne uygun tebligat • ticaret sicilinden silinme • ticaret siciline tescil • tüzel kişiliğin sona ermesi • iş kazası • manevi zarar

46
10. HD., E. 2020/46 K. 2021/3373 T. 16.3.2021Yargıtay

dürüstlük kuralı • hizmet tespiti • sigortalılık başlangıç tarihi • yaşlılık aylığı • zorunlu sigorta • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre • cebri icra • usuli kazanılmış hak • tespit davası • usul ekonomisi ilkesi • tespit kararı

47
10. HD., E. 2020/62 K. 2021/3375 T. 16.3.2021Yargıtay

fatura • eksik araştırma ve inceleme • hizmet tespiti • anonim şirket • kooperatif • istinaf yolu • cevap dilekçesi • karşı dava

48
10. HD., E. 2020/10834 K. 2021/3379 T. 16.3.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu

49
10. HD., E. 2020/12057 K. 2021/3380 T. 16.3.2021Yargıtay

hizmet tespiti • sigorta primi • zorunlu sigorta • davaya fer'i müdahil olma • istinaf yolu • karşı dava • yeniden yargılama

50
10. HD., E. 2020/7279 K. 2021/3385 T. 16.3.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • yeniden yargılama • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • dava şartlarının bulunmaması

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: