S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 68.647

3
10. HD., E. 2020/10844 K. 2020/7212 T. 15.12.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • davanın kabulü • direnme kararı

4
10. HD., E. 2020/6360 K. 2020/7323 T. 17.12.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • iş kazası • tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar

5
10. HD., E. 2020/2881 K. 2020/7328 T. 17.12.2020 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • davanın kabulü • direnme kararı

6
10. HD., E. 2019/6287 K. 2020/7337 T. 17.12.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • iş kazası • davanın kabulü

7
10. HD., E. 2020/8956 K. 2020/7340 T. 17.12.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • davanın kabulü • direnme kararı

8
10. HD., E. 2020/9810 K. 2020/7360 T. 17.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • iş kazası • davanın kabulü

9
10. HD., E. 2020/8849 K. 2020/7228 T. 15.12.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • direnme kararı • istinaf yolu

10
10. HD., E. 2020/7081 K. 2020/7229 T. 15.12.2020 · Yargıtay

iş kazası • ticaret siciline tescil • manevi zarar • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre

11
10. HD., E. 2020/2990 K. 2020/7310 T. 16.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti

12
10. HD., E. 2020/2171 K. 2020/7272 T. 16.12.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • hizmet tespiti • bilirkişi raporu • kanuni temsilci

13
10. HD., E. 2019/3045 K. 2020/7326 T. 17.12.2020 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • taleple bağlılık ilkesi • davanın kabulü

14
10. HD., E. 2019/6449 K. 2020/7361 T. 17.12.2020 · Yargıtay

sigorta primi • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • kısmi ödeme • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • maddi hata

15
10. HD., E. 2020/7368 K. 2020/7367 T. 17.12.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • davanın kabulü • istinaf yolu

16
10. HD., E. 2020/7385 K. 2020/7369 T. 17.12.2020 · Yargıtay

çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istinaf yolu

17
10. HD., E. 2020/5276 K. 2020/7281 T. 17.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • kapıcılık hizmeti • kira sözleşmesi • sigortalılık süresinin tespiti

18
10. HD., E. 2020/5337 K. 2020/7288 T. 17.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet sözleşmesi • hizmet tespiti • iş sözleşmesi • davanın kabulü

19
10. HD., E. 2020/5784 K. 2020/7291 T. 17.12.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • hizmet sözleşmesi • vekalet sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • direnme kararı

20
10. HD., E. 2020/5330 K. 2020/7292 T. 17.12.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • sigortalılık süresinin tespiti • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

21
10. HD., E. 2020/5439 K. 2020/7295 T. 17.12.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • ölüm aylığı

22
10. HD., E. 2020/6109 K. 2020/7319 T. 17.12.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe

23
10. HD., E. 2020/6107 K. 2020/7320 T. 17.12.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat alacağı • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş kazası • işgöremezlik hali • usuli kazanılmış hak • maddi tazminat davası • manevi tazminat • müktesep hak

24
10. HD., E. 2020/6367 K. 2020/7322 T. 17.12.2020 · Yargıtay

iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • maddi hata

25
10. HD., E. 2020/6936 K. 2020/7220 T. 15.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • objektif özen yükümlülüğü • tazminat alacağı • bilirkişi raporu • işgöremezlik hali • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • özen yükümlülüğü • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

26
10. HD., E. 2020/6409 K. 2020/7217 T. 15.12.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • eksik inceleme • eser sözleşmesi • hizmet sözleşmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • eklenti niteliği • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • manevi tazminat • manevi zarar • muvazaa iddiası • iş kazası • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

27
10. HD., E. 2020/6955 K. 2020/7216 T. 15.12.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

28
10. HD., E. 2020/6752 K. 2020/7215 T. 15.12.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • manevi tazminat • istinaf yolu • temyiz kesinlik sınırı

29
10. HD., E. 2020/6944 K. 2020/7214 T. 15.12.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • yeniden değerleme • manevi tazminat • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

30
10. HD., E. 2020/7006 K. 2020/7209 T. 15.12.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • yeniden değerleme • manevi tazminat • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

31
10. HD., E. 2020/7582 K. 2020/7208 T. 15.12.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • yeniden değerleme • iş kazası • cevap dilekçesi • manevi zarar • manevi tazminat • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

32
10. HD., E. 2020/6970 K. 2020/7207 T. 15.12.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

33
10. HD., E. 2020/6158 K. 2020/7224 T. 15.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi zarar • müktesep hak

34
10. HD., E. 2020/6964 K. 2020/7222 T. 15.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • faizin başlangıç tarihi • hizmet sözleşmesi • iş kazalarına karşı gerekli önlemleri alma yükümlülüğü • işçinin ölümü • işçinin yaşam sağlık ve bedensel bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma • işyerinde iş sağlığı ve güvenliği • işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • taleple bağlılık ilkesi • uygun illiyet bağı • ağır kusur • tazminat alacağı • tehlikeli madde • bilirkişi raporu • iskonto • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • mücbir sebep • poliçe • cevap dilekçesi • istinaf yolu • davanın kabulü

35
10. HD., E. 2020/6393 K. 2020/7226 T. 15.12.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • tazminat davası • iş kazası • kanuni temsilci • usuli kazanılmış hak • adli yardım talebi • manevi tazminat • manevi zarar • maddi tazminat davası

36
10. HD., E. 2020/6169 K. 2020/7225 T. 15.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tazminat alacağı • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi zarar • müktesep hak • sosyal güvenlik kurumu

37
10. HD., E. 2020/2785 K. 2020/7230 T. 16.12.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • rücuan tazminat • tedavi masrafları • bilirkişi raporu • iş kazası

38
10. HD., E. 2020/2589 K. 2020/7233 T. 16.12.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • anonim şirket • sigortalılık süresinin tespiti • davanın kabulü • kooperatif • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

39
10. HD., E. 2020/8706 K. 2020/7242 T. 16.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • çıraklık sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

40
10. HD., E. 2020/2308 K. 2020/7244 T. 16.12.2020 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • davanın kabulü

41
10. HD., E. 2020/2153 K. 2020/7258 T. 16.12.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • istinaf yolu

42
10. HD., E. 2019/6646 K. 2020/7260 T. 16.12.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • temyiz kesinlik sınırı

43
10. HD., E. 2020/2818 K. 2020/7265 T. 16.12.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • fatura • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • anonim şirket • kooperatif • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

44
10. HD., E. 2020/2655 K. 2020/7267 T. 16.12.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • hizmet tespiti • fatura • anonim şirket • kooperatif

45
10. HD., E. 2020/2681 K. 2020/7274 T. 16.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • anlaşmalı boşanma • muvazaa iddiası • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • ölüm aylığına hak kazanma • ölüm aylığı • geri alım hakkı

46
10. HD., E. 2020/8477 K. 2020/7307 T. 16.12.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
10. HD., E. 2020/2330 K. 2020/7313 T. 16.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • kapıcılık hizmeti • sigortalılık süresinin tespiti

48
10. HD., E. 2020/9468 K. 2020/7257 T. 16.12.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • rücuan tazminat • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • davanın kabulü

49
10. HD., E. 2020/3117 K. 2020/7261 T. 16.12.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • rücuan tazminat

50
10. HD., E. 2020/2347 K. 2020/7301 T. 16.12.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eksik inceleme • hizmet tespiti

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: