S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 82.460

1
10. HD., E. 2023/194 K. 2023/647 T. 25.1.2023

sigorta teminatı • dava zamanaşımı • usulüne uygun tebligat • tazminat davası • rücuan tazminat • cevap dilekçesi • davanın kabulü • iş kazası • usuli kazanılmış hak • ön inceleme

2
10. HD., E. 2022/14608 K. 2023/765 T. 26.1.2023

hizmet tespiti • fatura • anonim şirket • kooperatif • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

3
10. HD., E. 2023/294 K. 2023/593 T. 24.1.2023

eksik inceleme • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • bağlı ortaklık • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • tespit davası • ölüm aylığı • tespit kararı • direnme kararı

4
10. HD., E. 2023/317 K. 2023/675 T. 25.1.2023

dürüstlük kuralı • eser sözleşmesi • menfi tespit • ön inceleme • iş kazası • tespit davası • cevap dilekçesi

5
10. HD., E. 2022/14442 K. 2023/685 T. 25.1.2023

yargılama giderleri • rücuan tazminat • sosyal güvenlik kurumu • tazminat davası • iş kazası • davanın konusuz kalması • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • poliçe • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme

6
10. HD., E. 2022/10126 K. 2023/598 T. 24.1.2023

yeniden yargılama • eda davası • sigorta primi • kısmi eda davası • iş sözleşmesi • maktu vekalet ücreti • kısmi ödeme • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • yaşlılık aylığı • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • istinaf yolu • ön inceleme • tespit davası

7
10. HD., E. 2022/10122 K. 2023/599 T. 24.1.2023

yeniden yargılama • eda davası • fazla çalışma ücreti • sigorta primi • kısmi eda davası • maktu vekalet ücreti • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kısmi ödeme • istinaf yolu • ön inceleme • tespit davası

8
10. HD., E. 2022/14529 K. 2023/662 T. 25.1.2023

tazminat davası • iş kazası • bilirkişi kurulu • rücuan tazminat • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

9
10. HD., E. 2023/455 K. 2023/672 T. 25.1.2023

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

10
10. HD., E. 2022/10127 K. 2023/600 T. 24.1.2023

yeniden yargılama • eda davası • fazla çalışma ücreti • sigorta primi • kısmi eda davası • maktu vekalet ücreti • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • istinaf yolu • ön inceleme • yaşlılık aylığı • kısmi ödeme • tespit davası

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: