S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 68.996

1
10. HD., E. 2020/9759 K. 2021/1164 T. 3.2.2021Yargıtay

hizmet tespiti • davanın kabulü • taraf teşkili sağlanmaması

2
10. HD., E. 2020/3252 K. 2021/1165 T. 3.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • davanın kabulü

3
10. HD., E. 2020/5820 K. 2021/1224 T. 4.2.2021Yargıtay

hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı

4
10. HD., E. 2020/5800 K. 2021/1227 T. 4.2.2021Yargıtay

davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma

5
10. HD., E. 2020/6872 K. 2021/1228 T. 4.2.2021Yargıtay

adi yazılı sözleşme • eksik inceleme • eser sözleşmesi • hizmet tespiti • ücretin ödenmesi • eklenti niteliği • iş kazası • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • zıya • davacı sıfatı • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • ilk itirazlar • istinaf yolu • karşı dava • maddi hata

6
10. HD., E. 2020/5686 K. 2021/1232 T. 4.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü

7
10. HD., E. 2020/6311 K. 2021/1234 T. 4.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • yargılama giderleri • yeniden yargılama • müteselsil sorumluluk • ödeme emrinin iptali • sorumluluk koşulları • temsil ve ilzama yetkili • adil yargılanma hakkı • haklı neden • kanuni temsilci • şirketi temsil yetkisi • limited şirket • yönetim kurulu • davanın konusuz kalması • karşı dava

8
10. HD., E. 2020/5836 K. 2021/1236 T. 4.2.2021Yargıtay

ticaret odası • yaşlılık aylığı • yönetim kurulu • yönetim kurulu karar defteri • bilirkişi raporu

9
10. HD., E. 2020/5326 K. 2021/1237 T. 4.2.2021Yargıtay

yargılama giderleri • eksik inceleme • mükerrer ödeme • sosyal güvenlik kurumu • kanuni faiz • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • hükmün iptali

10
10. HD., E. 2020/5586 K. 2021/1264 T. 8.2.2021Yargıtay

atanmış mirasçı • eksik araştırma ve inceleme • hizmet tespiti • mirasçılık belgesi • gerçek kişi tacir • dava ehliyeti • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras • mirasın reddi

11
10. HD., E. 2020/5872 K. 2021/1265 T. 8.2.2021Yargıtay

sigorta primi • hizmet tespiti • yeniden yargılama • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü

12
10. HD., E. 2020/5870 K. 2021/1266 T. 8.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • sigorta primi • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü

13
10. HD., E. 2020/5530 K. 2021/1267 T. 8.2.2021Yargıtay

hizmet tespiti • bilirkişi raporu • yeniden yargılama • hukuki dinlenilme hakkı

14
10. HD., E. 2020/5936 K. 2021/1269 T. 8.2.2021Yargıtay

hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat sınırı • yazılı delille ispat • yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu • sigorta primi • ticari defter • davanın kabulü • delil başlangıcı

15
10. HD., E. 2020/6510 K. 2021/1270 T. 8.2.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • hizmet tespiti • sigortalılık başlangıç tarihi • davanın kabulü

16
10. HD., E. 2020/5852 K. 2021/1273 T. 8.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü • ölüm aylığı

17
10. HD., E. 2020/1504 K. 2021/1276 T. 8.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti

18
10. HD., E. 2020/3211 K. 2021/1279 T. 8.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • zorunlu sigorta • davaya fer'i müdahil olma

19
10. HD., E. 2020/11403 K. 2021/1283 T. 8.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • sigortalılık başlangıç tarihi

20
10. HD., E. 2020/3669 K. 2021/1287 T. 8.2.2021Yargıtay

istinaf yolu • karşı dava

21
10. HD., E. 2020/3688 K. 2021/1288 T. 8.2.2021Yargıtay

dürüstlük kuralı • hizmet tespiti • bilirkişi raporu • istinaf yolu • karşı dava

22
10. HD., E. 2020/2397 K. 2021/1289 T. 8.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • müteselsil sorumluluk • ödeme emrinin iptali • ihtiyati tedbir kararı • kanuni temsilci • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • bilirkişi raporu • maddi hata • ödeme emrine itiraz

23
10. HD., E. 2019/6727 K. 2021/1292 T. 8.2.2021Yargıtay

kusur sorumluluğu • müteselsil sorumluluk • rücuan tazminat • bekletici mesele • bilirkişi raporu • iş kazası • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

24
10. HD., E. 2020/3804 K. 2021/1296 T. 8.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • kapıcılık hizmeti • fatura • ayırt etme gücü bulunmayan kimse • muvazaa iddiası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • ölüm aylığı

25
10. HD., E. 2021/6296 K. 2021/11498 T. 4.10.2021Yargıtay

yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

26
10. HD., E. 2021/7336 K. 2021/11503 T. 4.10.2021Yargıtay

temyiz kesinlik sınırı

27
10. HD., E. 2019/6871 K. 2021/11595 T. 5.10.2021Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı

28
10. HD., E. 2020/11089 K. 2021/10041 T. 13.9.2021Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • tekrar sigorta • yaşlılık aylığı

29
10. HD., E. 2021/3719 K. 2021/10052 T. 13.9.2021Yargıtay

yargılama giderleri • hizmet tespiti • kanuni temsilci • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı

30
10. HD., E. 2021/3653 K. 2021/10224 T. 15.9.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • hizmet tespiti • davanın kabulü

31
10. HD., E. 2020/8161 K. 2021/10156 T. 14.9.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • yeniden değerleme • manevi tazminat • cevap dilekçesi • istinaf yolu • temyiz kesinlik sınırı

32
10. HD., E. 2020/7938 K. 2021/10180 T. 14.9.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • poliçe • karşı dava

33
10. HD., E. 2021/6916 K. 2021/10274 T. 15.9.2021Yargıtay

eksik inceleme • rücuan tazminat • zamanaşımı defi • davanın kabulü • bilirkişi raporu

34
10. HD., E. 2021/3897 K. 2021/10277 T. 15.9.2021Yargıtay

eksik inceleme • yaşlılık aylığı • davanın kabulü

35
10. HD., E. 2021/6437 K. 2021/10280 T. 15.9.2021Yargıtay

yeniden değerleme • iş kazası • cevap dilekçesi • temyiz kesinlik sınırı

36
10. HD., E. 2020/4296 K. 2021/10340 T. 15.9.2021Yargıtay

menfi tespit • davanın kabulü • eski hale iade talebi • istinaf yolu • karşı dava

37
10. HD., E. 2021/3648 K. 2021/10247 T. 15.9.2021Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • ispat yükü

38
10. HD., E. 2020/274 K. 2021/10273 T. 15.9.2021Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • davanın konusuz kalması • direnme kararı • istinaf yolu • karşı dava

39
10. HD., E. 2021/3715 K. 2021/10328 T. 16.9.2021Yargıtay

rücuan tazminat • temyiz kesinlik sınırı

40
10. HD., E. 2021/7215 K. 2021/10354 T. 16.9.2021Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

41
10. HD., E. 2021/6791 K. 2021/10364 T. 16.9.2021Yargıtay

rücuan tazminat • istifade ehliyeti • limited şirket • ticaret sicilinden silinme • tüzel kişiliğin sona ermesi • dava ehliyeti • davacı sıfatı • taraf sıfatı

42
10. HD., E. 2020/11704 K. 2021/10413 T. 16.9.2021Yargıtay

yeniden değerleme • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı • cevap dilekçesi

43
10. HD., E. 2020/11405 K. 2021/10465 T. 16.9.2021Yargıtay

ticaret unvanı • ticaret unvanının sicilden silinmesi • istifade ehliyeti • dava ehliyeti • davacı sıfatı • davaya fer'i müdahil olma • taraf sıfatı

44
10. HD., E. 2020/11410 K. 2021/10469 T. 16.9.2021Yargıtay

istifade ehliyeti • ticaret unvanı • ticaret unvanının sicilden silinmesi • dava ehliyeti • davacı sıfatı • taraf sıfatı

45
10. HD., E. 2020/5392 K. 2021/660 T. 25.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • sosyal güvenlik kurumu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • taleple bağlılık ilkesi

46
10. HD., E. 2020/6309 K. 2021/606 T. 21.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • eda davası • kısmi eda davası • taleple bağlılık ilkesi • yaşlılık aylığı • hukuki koruma • cebri icra • belirsiz alacak ve tespit davası • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • kesin delil • tespit davası

47
10. HD., E. 2020/5783 K. 2021/595 T. 21.1.2021Yargıtay

eser sözleşmesi • iş kazası • iş sözleşmesi • davanın kabulü

48
10. HD., E. 2020/10626 K. 2021/591 T. 21.1.2021Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • istinaf yolu • karşı dava

49
10. HD., E. 2019/6919 K. 2021/587 T. 21.1.2021Yargıtay

eksik inceleme • rücuan tazminat • şirketi temsil yetkisi • şirketin iflası • temsil yetkisi • iflâs idaresi • iş kazası • kanuni temsilci • usuli kazanılmış hak • müktesep hak

50
10. HD., E. 2020/5562 K. 2021/662 T. 25.1.2021Yargıtay

eksik inceleme • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: