S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 73.812

1
2. HD., E. 2020/1612 K. 2020/2600 T. 3.6.2020 · Yargıtay

evlilik birliğinin ölümle sona ermesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

2
2. HD., E. 2020/1006 K. 2020/2138 T. 12.3.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı • manevi tazminat • karşı dava

3
2. HD., E. 2020/1332 K. 2020/2606 T. 3.6.2020 · Yargıtay

ağır kusur • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

4
2. HD., E. 2020/1207 K. 2020/2648 T. 3.6.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • kişilik haklarına saldırı • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

5
2. HD., E. 2020/1205 K. 2020/2653 T. 3.6.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

6
2. HD., E. 2020/1770 K. 2020/2459 T. 2.6.2020 · Yargıtay

evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • kusur tespiti talebi

7
2. HD., E. 2020/1916 K. 2020/2464 T. 2.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat

8
2. HD., E. 2020/1892 K. 2020/2465 T. 2.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat

9
2. HD., E. 2020/1643 K. 2020/2504 T. 2.6.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • tedbir nafakasının kaldırılması talebi • yardım nafakası talebi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

10
2. HD., E. 2020/1356 K. 2020/2512 T. 2.6.2020 · Yargıtay

karşılıklı boşanma davası

11
2. HD., E. 2020/1277 K. 2020/2521 T. 3.6.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı

12
2. HD., E. 2020/1527 K. 2020/2523 T. 3.6.2020 · Yargıtay

evlilik birliğinin sarsılması • sadakat yükümlülüğü

13
2. HD., E. 2020/1487 K. 2020/2529 T. 3.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat

14
2. HD., E. 2020/1472 K. 2020/2531 T. 3.6.2020 · Yargıtay

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

15
2. HD., E. 2020/1457 K. 2020/2532 T. 3.6.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi

16
2. HD., E. 2020/1591 K. 2020/2535 T. 3.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • karşı dava

17
18
2. HD., E. 2020/1184 K. 2020/2548 T. 3.6.2020 · Yargıtay

iştirak nafakası • karşılıklı boşanma davası • kusur tespiti talebi • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava

19
2. HD., E. 2020/1221 K. 2020/2551 T. 3.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • hakkaniyet ilkesi • iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

20
2. HD., E. 2020/1883 K. 2020/2557 T. 3.6.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • anlaşmalı boşanma • hakkın kötüye kullanılması

21
2. HD., E. 2020/1752 K. 2020/2560 T. 3.6.2020 · Yargıtay

çocukla baba arasında kişisel ilişki • usuli kazanılmış hak • iştirak nafakası • karşılıklı boşanma davası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi • karşı dava

22
2. HD., E. 2020/1959 K. 2020/2574 T. 3.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

23
2. HD., E. 2020/1471 K. 2020/2663 T. 8.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • çocuk hakları sözleşmesi • davanın kabulü • velayetin değiştirilmesi istemi

24
2. HD., E. 2019/8110 K. 2020/2636 T. 3.6.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması

25
2. HD., E. 2020/1670 K. 2020/2633 T. 3.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • evlilik birliğinin sarsılması • iştirak nafakası • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı • manevi tazminat

26
2. HD., E. 2020/1939 K. 2020/2577 T. 3.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • hakkaniyet ilkesi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

27
2. HD., E. 2020/1294 K. 2020/2196 T. 16.3.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

28
2. HD., E. 2020/1258 K. 2020/2202 T. 16.3.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

29
2. HD., E. 2020/1122 K. 2020/2209 T. 16.3.2020 · Yargıtay

ağır kusur • evlilik birliğinin sarsılması • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

30
2. HD., E. 2020/1448 K. 2020/2662 T. 8.6.2020 · Yargıtay

aile konutu • davanın kabulü • karşı dava • aile konutu olduğunun tespiti • ipoteğin kaldırılması istemi

31
2. HD., E. 2020/1583 K. 2020/2664 T. 8.6.2020 · Yargıtay

aile konutu • tasarruf işlemi • davanın konusuz kalması • ipoteğin kaldırılması istemi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

32
2. HD., E. 2020/1780 K. 2020/2680 T. 8.6.2020 · Yargıtay

ispat yükü • davanın kabulü

33
2. HD., E. 2020/1528 K. 2020/2696 T. 8.6.2020 · Yargıtay

iştirak nafakası

34
2. HD., E. 2020/1550 K. 2020/2744 T. 9.6.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

35
2. HD., E. 2020/1614 K. 2020/2711 T. 8.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • ağır kusur • kişilik haklarına saldırı • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • katılma yoluyla temyiz • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri

36
2. HD., E. 2020/1556 K. 2020/2745 T. 9.6.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • maddi ve manevi tazminat talebi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

37
2. HD., E. 2019/7307 K. 2019/12584 T. 19.12.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • hakkaniyet ilkesi • iştirak nafakası • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

38
2. HD., E. 2020/581 K. 2020/2382 T. 1.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • velayetin değiştirilmesi istemi

39
2. HD., E. 2020/327 K. 2020/2378 T. 1.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • ön inceleme • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

40
2. HD., E. 2020/291 K. 2020/2364 T. 1.6.2020 · Yargıtay

çocukla kişisel ilişki hakkı • karşı dava

41
2. HD., E. 2020/1132 K. 2020/2122 T. 11.3.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • kadının kişilik haklarına saldırı • ağır kusur • kişilik haklarına saldırı • manevi tazminat

42
2. HD., E. 2020/1162 K. 2020/2121 T. 11.3.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

43
2. HD., E. 2020/2106 K. 2020/2410 T. 1.6.2020 · Yargıtay

aile konutu • yargılama giderleri • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • aile konutu şerhi

44
2. HD., E. 2020/1715 K. 2020/2415 T. 1.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • çocuğun üstün yararı ilkesi • çocuk hakları sözleşmesi • velayetin değiştirilmesi istemi

45
2. HD., E. 2020/1369 K. 2020/2422 T. 1.6.2020 · Yargıtay

aile konutu • aile konutu şerhi • tapu iptali • edinilmiş mal • eşin açık rızası alınmadan yapılan işlem • mal rejimi

46
2. HD., E. 2020/1446 K. 2020/2445 T. 1.6.2020 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • evliliğin feshi talebi • evlilik içinde doğmuş çocuk • maddi hata

47
2. HD., E. 2020/1370 K. 2020/2447 T. 1.6.2020 · Yargıtay

çocuğun üstün yararı ilkesi • karşı dava • velayetin değiştirilmesi istemi

48
2. HD., E. 2020/1388 K. 2020/2448 T. 1.6.2020 · Yargıtay

çocuğun üstün yararı ilkesi • çocuk hakları sözleşmesi • çocukla baba arasında kişisel ilişki • çocukla kişisel ilişki kurulması • menfaat çatışması • karşı dava

49
2. HD., E. 2020/1651 K. 2020/2476 T. 2.6.2020 · Yargıtay

çocuk hakları sözleşmesi • müşterek çocuğun velayeti

50
2. HD., E. 2020/2032 K. 2020/2500 T. 2.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • çocuğun üstün yararı ilkesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: