S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 78.086

2
2. HD., E. 2023/2719 K. 2023/1730 T. 11.4.2023

maktu vekalet ücreti • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • katılma yoluyla temyiz • ön inceleme • çocuğun üstün yararı ilkesi • yargılama giderleri

3
2. HD., E. 2023/2718 K. 2023/1732 T. 11.4.2023

çocuğun üstün yararı ilkesi • çocukla kişisel ilişki kurulması • davanın kabulü • bilirkişi raporu • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • cevap dilekçesi • ön inceleme

4
2. HD., E. 2023/1797 K. 2023/1734 T. 11.4.2023

yetki itirazı • yetkili mahkeme • çocuğun üstün yararı ilkesi • çocukla kişisel ilişki kurulması • evlilik birliğinin sarsılması • bilirkişi raporu • manevi tazminat • zıya • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • maddi hata • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

5
2. HD., E. 2023/1936 K. 2023/1735 T. 11.4.2023

yeniden yargılama • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme

6
2. HD., E. 2022/11124 K. 2023/1738 T. 11.4.2023

yargılama giderleri • ayrılık süresi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • cevap dilekçesi • cevaba cevap dilekçesi • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • karşılıklı boşanma davası • ön inceleme

7
2. HD., E. 2023/1622 K. 2023/1739 T. 11.4.2023

maddi ve manevi tazminat talebi • çocuğun üstün yararı ilkesi • hakkaniyet ilkesi • evlilik birliğinin sarsılması • manevi tazminat • mal rejimi • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • tedbir nafakasına hükmedilmesi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi • iştirak nafakası

8
2. HD., E. 2022/11395 K. 2023/1740 T. 11.4.2023

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • ağır kusur • hakkaniyet ilkesi • birlikte yaşamaya ara verilmesi • zıya • manevi tazminat • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

9
2. HD., E. 2023/1961 K. 2023/1728 T. 11.4.2023

eksik inceleme • anlaşmalı boşanma • iştirak nafakası • cevap dilekçesi • davadan feragat • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf yolu • ön inceleme • velayetin değiştirilmesi istemi

10
2. HD., E. 2023/375 K. 2023/1726 T. 11.4.2023

hakkaniyet ilkesi • evlilik birliğinin sarsılması • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesi • davadan feragat • davanın kabulü • kadının kişilik haklarına saldırı • manevi tazminat • istinaf yolu • karşı dava • maddi hata • kişilik haklarına saldırı • ön inceleme • kusur tespiti talebi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: