S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 73.472

1
2. HD., E. 2019/6276 K. 2020/543 T. 29.1.2020 · Yargıtay

istinaf yolu • karşı dava

2
2. HD., E. 2019/7465 K. 2020/838 T. 6.2.2020 · Yargıtay

haysiyetsiz hayat sürme • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • şans oyunları

3
2. HD., E. 2019/7520 K. 2020/844 T. 6.2.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • karşılıklı boşanma davası • evlilik birliğinin sarsılması • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

4
2. HD., E. 2019/5180 K. 2020/848 T. 6.2.2020 · Yargıtay

evlilik birliğinin sarsılması • istinaf dilekçesi • karşı dava

5
2. HD., E. 2019/7298 K. 2020/886 T. 6.2.2020 · Yargıtay

maddi hata • adil yargılanma hakkı • evlilik içinde doğmuş çocuk • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

6
2. HD., E. 2019/7303 K. 2020/887 T. 6.2.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • evlilik birliğinin sarsılması • manevi tazminat • mücbir sebep • istinaf yolu • istinabe • tedbir nafakasının kaldırılması talebi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

7
2. HD., E. 2019/8574 K. 2020/910 T. 10.2.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • kadının kişilik haklarına saldırı • evlilik birliğinin sarsılması • kişilik haklarına saldırı • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

8
2. HD., E. 2019/7031 K. 2020/517 T. 29.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

9
2. HD., E. 2019/4082 K. 2020/448 T. 28.1.2020 · Yargıtay

ağır kusur • karşı dava • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

10
2. HD., E. 2019/8038 K. 2020/467 T. 29.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • cevap dilekçesi • cevap süresi • katılma yoluyla temyiz

11
2. HD., E. 2019/6604 K. 2020/438 T. 28.1.2020 · Yargıtay

kesin süre • ön inceleme

12
2. HD., E. 2019/6331 K. 2020/555 T. 30.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava

13
2. HD., E. 2019/6422 K. 2020/554 T. 30.1.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı • ölçülülük ilkesi

14
2. HD., E. 2019/7124 K. 2020/569 T. 30.1.2020 · Yargıtay

maddi zarar • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

15
2. HD., E. 2019/7113 K. 2020/568 T. 30.1.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat

16
2. HD., E. 2019/7048 K. 2020/516 T. 29.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

17
2. HD., E. 2019/6316 K. 2020/539 T. 29.1.2020 · Yargıtay

edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma alacağı • mal rejimi • yeniden değerleme • katılma alacağı • mal rejiminin tasfiyesi

18
2. HD., E. 2019/6515 K. 2020/535 T. 29.1.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava

19
2. HD., E. 2019/7061 K. 2020/519 T. 29.1.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • ön inceleme

20
2. HD., E. 2019/6426 K. 2020/559 T. 29.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat

21
2. HD., E. 2019/6541 K. 2020/445 T. 28.1.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi

22
2. HD., E. 2004/323 K. 2006/386 T. 14.1.2008 · Yargıtay

tapu sicili

Benzer içeriğe sahip kararları göster

23
2. HD., E. 2019/8302 K. 2020/235 T. 16.1.2020 · Yargıtay

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

24
2. HD., E. 2019/6549 K. 2020/315 T. 27.1.2020 · Yargıtay

evlilik birliğinin sarsılması • kusur tespiti talebi • sadakat yükümlülüğü

25
2. HD., E. 2019/6672 K. 2020/317 T. 27.1.2020 · Yargıtay

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi • evlilik birliğinin sarsılması

26
2. HD., E. 2019/8598 K. 2020/83 T. 13.1.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

27
2. HD., E. 2019/6055 K. 2020/378 T. 27.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • iştirak nafakası • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı

28
2. HD., E. 2019/8532 K. 2020/399 T. 27.1.2020 · Yargıtay

ispat yükü • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • karşı dava • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

29
2. HD., E. 2019/6086 K. 2020/336 T. 27.1.2020 · Yargıtay

evlilik birliğinin sarsılması

30
2. HD., E. 2019/5562 K. 2020/348 T. 27.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • iştirak nafakası • kusur tespiti talebi

31
2. HD., E. 2019/6085 K. 2020/372 T. 27.1.2020 · Yargıtay

adli yardım talebi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

34
2. HD., E. 2019/6079 K. 2020/371 T. 27.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

35
2. HD., E. 2019/8347 K. 2020/136 T. 14.1.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

36
2. HD., E. 2019/8336 K. 2020/139 T. 14.1.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi • karşı dava • evlilik birliğinin sarsılması

38
2. HD., E. 2019/7917 K. 2020/298 T. 16.1.2020 · Yargıtay

velayetin kaldırılması veya değiştirilmesi • karşı dava • velayetin değiştirilmesi istemi

39
2. HD., E. 2019/6088 K. 2020/369 T. 27.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • evlilik birliğinin sarsılması • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı • manevi tazminat • sadakat yükümlülüğü • davanın kabulü • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

40
2. HD., E. 2019/6689 K. 2020/91 T. 13.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • ağır kusur • karşı dava • iştirak nafakası • karşılıklı boşanma davası • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

41
2. HD., E. 2019/8177 K. 2020/65 T. 13.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • yeniden değerleme • adli yardım talebi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

42
2. HD., E. 2019/6740 K. 2020/96 T. 13.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • cevap dilekçesi • evlilik birliğinin sarsılması • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • iştirak nafakası • karşılıklı boşanma davası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

43
2. HD., E. 2019/3848 K. 2020/156 T. 14.1.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava

44
2. HD., E. 2019/6755 K. 2020/249 T. 16.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • iştirak nafakası • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

45
2. HD., E. 2019/6734 K. 2020/250 T. 16.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • manevi tazminat • ağır kusur • davanın kabulü • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

46
2. HD., E. 2019/5717 K. 2020/322 T. 27.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • karşı dava • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

47
2. HD., E. 2019/6521 K. 2020/310 T. 27.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

48
2. HD., E. 2019/5656 K. 2020/331 T. 27.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • davanın kabulü • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • kesin delil • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

49
2. HD., E. 2019/5526 K. 2020/345 T. 27.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • evlilik birliğinin sarsılması • yeniden değerleme • kusur tespiti talebi • manevi tazminat

50
2. HD., E. 2019/8125 K. 2020/164 T. 15.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: