S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 74.049

2
2. HD., E. 2019/7423 K. 2020/837 T. 6.2.2020 · Yargıtay

evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • karşılıklı boşanma davası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

3
2. HD., E. 2019/8236 K. 2020/1067 T. 12.2.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • karşı dava • maddi hata

4
2. HD., E. 2019/5278 K. 2020/1239 T. 18.2.2020 · Yargıtay

kesin süre • karşı dava

5
2. HD., E. 2019/8744 K. 2020/739 T. 4.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • aile konutu • aile konutu şerhi • tasarruf işlemi • tapu iptali

6
2. HD., E. 2019/3313 K. 2020/153 T. 14.1.2020 · Yargıtay

zıya • evlilik birliğinin sarsılması • hakkın kötüye kullanılması • istinaf yolu • karşı dava • mal rejimi • sadakat yükümlülüğü

8
2. HD., E. 2019/2380 K. 2019/8439 T. 10.9.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • ortak kusur • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • kesin delil • karşılıklı boşanma davası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

9
2. HD., E. 2019/4959 K. 2019/8445 T. 10.9.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • delillerin sunulması • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • karşı dava • ön inceleme • evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı

10
2. HD., E. 2020/3705 K. 2020/4339 T. 29.9.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

11
2. HD., E. 2020/3878 K. 2020/4349 T. 5.10.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı • ölçülülük ilkesi

12
2. HD., E. 2020/4126 K. 2020/4358 T. 5.10.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yetkisizlik kararı • karşılıklı boşanma davası • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • maddi hata • davanın açılmamış sayılması

13
2. HD., E. 2020/3974 K. 2020/4370 T. 5.10.2020 · Yargıtay

anlaşmalı boşanma • çekişmeli boşanma • feragat dilekçesi • ön inceleme

14
2. HD., E. 2020/2735 K. 2020/4779 T. 15.10.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

15
2. HD., E. 2020/4096 K. 2020/5051 T. 22.10.2020 · Yargıtay

ön inceleme • anlaşmalı boşanma • çekişmeli boşanma

16
2. HD., E. 2020/3440 K. 2020/5337 T. 4.11.2020 · Yargıtay

karşılıklı boşanma davası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

17
2. HD., E. 2020/2911 K. 2020/4577 T. 12.10.2020 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti • maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • kişilik haklarına saldırı • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

18
2. HD., E. 2020/4097 K. 2020/4621 T. 13.10.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • karşı dava • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

19
2. HD., E. 2020/2297 K. 2020/3662 T. 14.9.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

20
21
2. HD., E. 2020/2570 K. 2020/3624 T. 14.9.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı • ölçülülük ilkesi

22
2. HD., E. 2020/1956 K. 2020/3679 T. 14.9.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • evlilik birliğinin sarsılması • manevi tazminat • karşı dava • kişilik haklarına saldırı

23
2. HD., E. 2020/2414 K. 2020/3389 T. 29.6.2020 · Yargıtay

mutlak butlan • davanın kabulü • karşı dava • evliliğin feshi talebi

24
2. HD., E. 2020/2197 K. 2020/3374 T. 29.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • cevap dilekçesi • iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

25
2. HD., E. 2020/1845 K. 2020/3377 T. 29.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

26
2. HD., E. 2020/2477 K. 2020/3384 T. 29.6.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat

27
2. HD., E. 2019/8421 K. 2020/3796 T. 16.9.2020 · Yargıtay

aile konutu • eksik araştırma ve inceleme • aile konutu şerhi • maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • bilirkişi incelemesi • manevi tazminat • derdestlik itirazı • maddi hata • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

28
2. HD., E. 2019/7742 K. 2020/3804 T. 16.9.2020 · Yargıtay

aile konutu • istirdat davası • menfi tespit • cebri icra • davanın kabulü • ipoteğin kaldırılması istemi • tespit davası

29
2. HD., E. 2020/2674 K. 2020/3825 T. 16.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • adın değiştirilmesi • haklı neden • çocuğun soyadının değiştirilmesi • çocuğun üstün yararı ilkesi • evliliğin feshi talebi • davanın kabulü • soyadı değiştirilmesi istemi

30
2. HD., E. 2020/2835 K. 2020/3913 T. 17.9.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • adli yardım talebi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

31
2. HD., E. 2020/2554 K. 2020/3915 T. 17.9.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • anlaşmalı boşanma • çekişmeli boşanma • ön inceleme • hakkın kötüye kullanılması

32
2. HD., E. 2019/6697 K. 2020/3924 T. 21.9.2020 · Yargıtay

çocuğun üstün yararı ilkesi • çocuk hakları sözleşmesi • hakkaniyet ilkesi • iştirak nafakası • manevi tazminat

33
2. HD., E. 2019/6769 K. 2020/3929 T. 21.9.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava

34
2. HD., E. 2020/3007 K. 2020/3941 T. 21.9.2020 · Yargıtay

ağır kusur • evlilik birliğinin sarsılması • hukuki dinlenilme hakkı • sadakat yükümlülüğü

35
2. HD., E. 2020/3411 K. 2020/3968 T. 21.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama

36
2. HD., E. 2019/6084 K. 2020/3999 T. 22.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

37
2. HD., E. 2019/8261 K. 2020/4005 T. 22.9.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • usuli kazanılmış hak • iştirak nafakası • manevi tazminat • davanın kabulü • karşı dava • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

38
2. HD., E. 2019/7067 K. 2020/4045 T. 23.9.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi • manevi tazminat

39
2. HD., E. 2020/2829 K. 2020/4134 T. 24.9.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yasal temsilci • mirasçıların eksik gösterilmesi • görevli ve yetkili mahkeme

40
2. HD., E. 2020/2830 K. 2020/4135 T. 24.9.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yasal temsilci • görevli ve yetkili mahkeme • mirasçıların eksik gösterilmesi

41
2. HD., E. 2020/2481 K. 2020/3700 T. 14.9.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkisizlik kararı • tasarruf yetkisi • evliliğin feshi talebi • davadan feragat • kusur tespiti talebi • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • tasarruf ilkesi

43
2. HD., E. 2020/492 K. 2020/3740 T. 15.9.2020 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi

44
2. HD., E. 2020/2788 K. 2020/3781 T. 15.9.2020 · Yargıtay

ağır kusur • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava

45
2. HD., E. 2019/6539 K. 2020/3797 T. 16.9.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava

46
2. HD., E. 2019/6970 K. 2020/3801 T. 16.9.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • onur kırıcı davranış • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • iştirak nafakası

47
2. HD., E. 2019/7856 K. 2020/3803 T. 16.9.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • temyizden feragat • iştirak nafakası

48
2. HD., E. 2020/3037 K. 2020/3820 T. 16.9.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • iştirak nafakası

49
2. HD., E. 2020/2758 K. 2020/3839 T. 16.9.2020 · Yargıtay

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

50
2. HD., E. 2020/2705 K. 2020/3850 T. 17.9.2020 · Yargıtay

davadan feragat • davanın kabulü • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • feragat dilekçesi • karşı dava • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: