S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 74.468

1
2. HD., E. 2021/1720 K. 2021/3247 T. 20.4.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava • katılma yoluyla temyiz

2
2. HD., E. 2021/1849 K. 2021/3283 T. 20.4.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • davanın kabulü • iştirak nafakası • evlilik birliğinin sarsılması • sadakat yükümlülüğü • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

3
2. HD., E. 2021/1954 K. 2021/3293 T. 20.4.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • karşı dava

4
2. HD., E. 2021/2008 K. 2021/3303 T. 20.4.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava

5
2. HD., E. 2021/2017 K. 2021/3306 T. 20.4.2021 · Yargıtay

ayrılık süresi • evlilik birliğinin sarsılması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • karşılıklı boşanma davası

6
2. HD., E. 2021/3147 K. 2021/3453 T. 26.4.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yasal temsilci • adli yardım talebi • görevli ve yetkili mahkeme • mirasçıların eksik gösterilmesi

7
2. HD., E. 2021/2443 K. 2021/3498 T. 27.4.2021 · Yargıtay

bedel iadesi • manevi tazminat • davanın kabulü • karşı dava • karşılıklı boşanma davası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

8
2. HD., E. 2021/2352 K. 2021/3609 T. 28.4.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • karşılıklı boşanma davası • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

9
2. HD., E. 2021/2284 K. 2021/3665 T. 28.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • çocuk hakları sözleşmesi

10
2. HD., E. 2021/1498 K. 2021/3324 T. 21.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • akıl hastalığı • ayırt etme gücü bulunmayan kimse • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • karşı dava

11
2. HD., E. 2021/895 K. 2021/2154 T. 10.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama

12
2. HD., E. 2021/896 K. 2021/2155 T. 10.3.2021 · Yargıtay

çocuğun üstün yararı ilkesi • iştirak nafakası • velayet görevini ihmal

13
2. HD., E. 2021/1223 K. 2021/2446 T. 22.3.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • karşı dava

14
2. HD., E. 2021/1007 K. 2021/2582 T. 24.3.2021 · Yargıtay

evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • karşılıklı boşanma davası

15
2. HD., E. 2021/970 K. 2021/2585 T. 24.3.2021 · Yargıtay

cevap dilekçesi • cevap süresi • dava dilekçesinin tebliği • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • ön inceleme • usulüne uygun tebligat • usulsüz tebligat • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

16
2. HD., E. 2021/724 K. 2021/2593 T. 24.3.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava

17
2. HD., E. 2021/414 K. 2021/2363 T. 17.3.2021 · Yargıtay

aile konutu • kira sözleşmesi • aile konutu şerhi • ipotek alacaklısı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ipoteğin kaldırılması istemi

18
2. HD., E. 2020/7041 K. 2021/2267 T. 16.3.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • ağır kusur • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

19
2. HD., E. 2021/1300 K. 2021/2560 T. 23.3.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • evlilik birliğinin sarsılması • yeniden değerleme • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

20
2. HD., E. 2021/1083 K. 2021/2649 T. 5.4.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • mirasçıların eksik gösterilmesi • yasal temsilci • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı

21
2. HD., E. 2021/1447 K. 2021/2729 T. 6.4.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • kesin delil • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

22
2. HD., E. 2020/6978 K. 2021/2838 T. 8.4.2021 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat

23
2. HD., E. 2021/1597 K. 2021/2883 T. 12.4.2021 · Yargıtay

aile konutu • yeniden yargılama • evliliğin feshi talebi • karşılıklı boşanma davası • mal ayrılığı • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

24
2. HD., E. 2021/305 K. 2021/2765 T. 7.4.2021 · Yargıtay

manevi tazminat • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • ön inceleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

25
2. HD., E. 2021/687 K. 2021/2814 T. 8.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • çocuğun üstün yararı ilkesi • çocuk hakları sözleşmesi

26
2. HD., E. 2021/1003 K. 2021/2822 T. 8.4.2021 · Yargıtay

delillerin toplanması • yargılamanın iadesi talebi • hile • cevap dilekçesi • dava dilekçesinin tebliği • davanın yenilenmesi • duruşmalara katılmama • hukuki dinlenilme hakkı • ön inceleme • savunma hakkı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • davanın kabulü

27
2. HD., E. 2020/6999 K. 2021/2835 T. 8.4.2021 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

28
2. HD., E. 2021/306 K. 2021/2843 T. 8.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • evlilik birliğinin sarsılması • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava • kesin süre • tanık bildirimi • iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

29
2. HD., E. 2021/570 K. 2021/2846 T. 8.4.2021 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • karşı dava • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

30
2. HD., E. 2021/420 K. 2021/2848 T. 8.4.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • iştirak nafakası

31
2. HD., E. 2021/533 K. 2021/2855 T. 8.4.2021 · Yargıtay

yeniden değerleme • adli yardım talebi

32
2. HD., E. 2021/1424 K. 2021/2909 T. 12.4.2021 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

33
2. HD., E. 2020/5921 K. 2021/2913 T. 12.4.2021 · Yargıtay

ispat yükü • eşitlik ilkesi • yeniden değerleme • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • örf ve âdet

34
2. HD., E. 2021/1192 K. 2021/3145 T. 15.4.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • evlilik birliğinin sarsılması • davanın kabulü • ağır kusur • manevi tazminat

35
2. HD., E. 2021/1884 K. 2021/3099 T. 13.4.2021 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • yeniden değerleme

37
2. HD., E. 2021/1879 K. 2021/3112 T. 13.4.2021 · Yargıtay

haklı neden • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

38
2. HD., E. 2021/1891 K. 2021/3107 T. 13.4.2021 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • iştirak nafakası

39
2. HD., E. 2021/2087 K. 2021/3042 T. 14.4.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • iştirak nafakası • karşılıklı boşanma davası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

40
2. HD., E. 2021/3172 K. 2021/3190 T. 19.4.2021 · Yargıtay

zıya • davanın kabulü

41
2. HD., E. 2021/1683 K. 2021/3079 T. 14.4.2021 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • ön inceleme • manevi tazminat

42
2. HD., E. 2021/2042 K. 2021/3048 T. 14.4.2021 · Yargıtay

manevi tazminat • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • kadının kişilik haklarına saldırı • karşılıklı boşanma davası • kişilik haklarına saldırı • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

43
2. HD., E. 2021/264 K. 2021/1972 T. 4.3.2021 · Yargıtay

aile konutu • tasarruf işlemi • davanın konusuz kalması • ipoteğin kaldırılması istemi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

44
2. HD., E. 2020/5993 K. 2021/1988 T. 4.3.2021 · Yargıtay

aile konutu • kira sözleşmesi • aile birliğinin korunması • aile konutu şerhi • aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması istemi • muvazaalı işlem • ipoteğin kaldırılması istemi • muvazaa iddiası • karşı dava • davanın kabulü

45
2. HD., E. 2020/6236 K. 2021/1986 T. 4.3.2021 · Yargıtay

iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

46
2. HD., E. 2021/412 K. 2021/1823 T. 3.3.2021 · Yargıtay

aile konutu • kira sözleşmesi • aile birliğinin korunması • aile konutu şerhi • eşin açık rızası alınmadan yapılan işlem • ipoteğin kaldırılması istemi • davanın kabulü

47
2. HD., E. 2021/196 K. 2021/1840 T. 3.3.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • ağır kusur • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • tanık bildirimi

48
2. HD., E. 2020/6025 K. 2021/1814 T. 2.3.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • evlilik birliğinin sarsılması • manevi tazminat • hukuki dinlenilme hakkı

49
2. HD., E. 2021/571 K. 2021/2059 T. 9.3.2021 · Yargıtay

yeniden değerleme

50
2. HD., E. 2020/5368 K. 2021/1356 T. 16.2.2021 · Yargıtay

iştirak nafakası • karşılıklı boşanma davası • karşı dava • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: