S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 71.704

1
2. HD., E. 2018/5339 K. 2018/11885 T. 24.10.2018 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • kapıcılık hizmeti • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • katılma yoluyla temyiz • ön inceleme • savunma hakkı

2
2. HD., E. 2018/5505 K. 2018/11887 T. 24.10.2018 · Yargıtay

manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

3
2. HD., E. 2018/5158 K. 2018/11886 T. 24.10.2018 · Yargıtay

yemin delili • hakkaniyet ilkesi • ağır kusur • zıya • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

4
2. HD., E. 2005/5846 K. 2005/8442 T. 31.05.2005 · Yargıtay

davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • vasi tayin talebi

5
2. HD., E. 2018/5553 K. 2018/11881 T. 24.10.2018 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

6
2. HD., E. 2016/24472 K. 2018/11882 T. 24.10.2018 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı • evlilik birliğinin sarsılması

7
8
2. HD., E. 2016/25136 K. 2018/11892 T. 24.10.2018 · Yargıtay

yargılama giderleri • aile konutu • maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • ağır kusur • aile konutu şerhi • manevi tazminat

10
2. HD., E. 2017/1659 K. 2018/11862 T. 24.10.2018 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti • ipoteğin kaldırılması istemi

11
2. HD., E. 2018/452 K. 2018/11875 T. 24.10.2018 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti • usulüne uygun tebligat

12
2. HD., E. 2016/23361 K. 2018/10796 T. 9.10.2018 · Yargıtay

anlaşmalı boşanma • davanın konusuz kalması

13
2. HD., E. 2016/23881 K. 2018/10221 T. 1.10.2018 · Yargıtay

yargılama giderleri • delillerin toplanması • eksik inceleme • cevap dilekçesi • delil toplanması • ön inceleme • savunma hakkı

14
2. HD., E. 2016/22545 K. 2018/10096 T. 27.9.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • ağır kusur • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

15
2. HD., E. 2016/22493 K. 2018/9976 T. 25.9.2018 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • zıya • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

17
2. HD., E. 2016/23536 K. 2018/10065 T. 26.9.2018 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

18
2. HD., E. 2016/23265 K. 2018/9789 T. 24.09.2018 · Yargıtay

hakkın kötüye kullanılması

19
2. HD., E. 2016/23831 K. 2018/9792 T. 24.09.2018 · Yargıtay

hakkın kötüye kullanılması

21
2. HD., E. 2016/22082 K. 2018/9805 T. 24.09.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu

22
2. HD., E. 2016/22779 K. 2018/9958 T. 25.09.2018 · Yargıtay

iştirak nafakası

23
2. HD., E. 2016/23666 K. 2018/9889 T. 25.09.2018 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • yargılama giderleri

25
2. HD., E. 2016/23417 K. 2018/9829 T. 24.09.2018 · Yargıtay

manevi tazminat • kadının kişilik haklarına saldırı

26
2. HD., E. 2017/871 K. 2018/12538 T. 06.11.2018 · Yargıtay

evlilik birliğinin sarsılması • cevaba cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • ön inceleme

29
2. HD., E. 2018/6838 K. 2018/12645 T. 07.11.2018 · Yargıtay

manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı • ölçülülük ilkesi

30
2. HD., E. 2018/195 K. 2018/12509 T. 01.11.2018 · Yargıtay

ağır kusur • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak • kişilik haklarına saldırı

31
2. HD., E. 2018/3068 K. 2018/11230 T. 18.10.2018 · Yargıtay

hukuki dinlenilme hakkı

32
2. HD., E. 2018/4823 K. 2018/10184 T. 27.09.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

33
2. HD., E. 2018/4055 K. 2018/9865 T. 25.09.2018 · Yargıtay

değer artış payı • bilirkişi raporu • manevi tazminat • kadının kişilik haklarına saldırı

34
2. HD., E. 2018/6865 K. 2018/12646 T. 07.11.2018 · Yargıtay

karşı dava • kadının kişilik haklarına saldırı

36
2. HD., E. 2016/20385 K. 2018/8422 T. 03.07.2018 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • ağır kusur • cevap dilekçesi • davanın kabulü • maddi hata • ön inceleme

37
2. HD., E. 2016/19318 K. 2018/8368 T. 02.07.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu

38
2. HD., E. 2016/23582 K. 2018/9996 T. 26.09.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • yeniden yargılama

39
2. HD., E. 2018/4625 K. 2018/9953 T. 24.09.2018 · Yargıtay

çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlü olma • adli yardım talebi • iştirak nafakası

40
2. HD., E. 2016/22855 K. 2018/9935 T. 24.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • ağır kusur

41
2. HD., E. 2016/23425 K. 2018/9797 T. 24.09.2018 · Yargıtay

ağır kusur • davanın kabulü • karşı dava

42
2. HD., E. 2016/22820 K. 2018/9771 T. 24.09.2018 · Yargıtay

manevi tazminat • kadının kişilik haklarına saldırı

44
2. HD., E. 2016/22126 K. 2018/9965 T. 25.09.2018 · Yargıtay

kanuni temsilci • yargılama giderleri

45
2. HD., E. 2018/4006 K. 2018/9978 T. 25.09.2018 · Yargıtay

yargılama giderleri

46
2. HD., E. 2016/22249 K. 2018/9866 T. 25.09.2018 · Yargıtay

ağır kusur • manevi tazminat • karşı dava • iştirak nafakası

47
2. HD., E. 2018/4222 K. 2018/9868 T. 25.09.2018 · Yargıtay

kişilik haklarına saldırı

48
2. HD., E. 2016/21159 K. 2018/8627 T. 04.07.2018 · Yargıtay

hukuki dinlenilme hakkı • yargılama giderleri

49
TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.