S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 72.212

2
3
2. HD., E. 2014/27626 K. 2015/3740 T. 09.03.2015 · Yargıtay

ön inceleme

Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
2. HD., E. 2014/19849 K. 2015/4186 T. 03.03.2015 · Yargıtay

özen yükümlülüğü

6
2. HD., E. 2014/21120 K. 2015/4169 T. 03.03.2015 · Yargıtay

aile konutu • satış bedeli • tapu iptali

8
2. HD., E. 2016/22875 K. 2018/9938 T. 24.09.2018 · Yargıtay

iştirak nafakası

9
13
2. HD., E. 2018/4817 K. 2018/9864 T. 25.09.2018 · Yargıtay

manevi tazminat • iştirak nafakası • kişilik haklarına saldırı • ölçülülük ilkesi

14
2. HD., E. 2016/23405 K. 2018/9871 T. 25.09.2018 · Yargıtay

cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • taraf teşkili sağlanmaması • ön inceleme

15
2. HD., E. 2016/23751 K. 2018/9872 T. 25.09.2018 · Yargıtay

anlaşmalı boşanma • çekişmeli boşanma • ön inceleme

17
2. HD., E. 2017/3874 K. 2018/9907 T. 25.09.2018 · Yargıtay

manevi tazminat • iştirak nafakası • kadının kişilik haklarına saldırı

18
2. HD., E. 2016/23235 K. 2018/9991 T. 26.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • ilk itirazlar • ön sorun • yetki itirazı

20
2. HD., E. 2018/1371 K. 2018/14241 T. 10.12.2018 · Yargıtay

yeniden değerleme

21
22
2. HD., E. 2018/4182 K. 2019/2176 T. 5.3.2019 · Yargıtay

davanın kabulü

26
27
2. HD., E. 2018/3097 K. 2019/2169 T. 5.3.2019 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

28
2. HD., E. 2018/3202 K. 2019/2182 T. 5.3.2019 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi

29
2. HD., E. 2018/7123 K. 2019/3185 T. 7.3.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

30
2. HD., E. 2018/1471 K. 2018/14243 T. 10.12.2018 · Yargıtay

yeniden değerleme

Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
2. HD., E. 2018/6312 K. 2019/686 T. 7.2.2019 · Yargıtay

yeniden değerleme • tedbir nafakasının kaldırılması talebi

32
2. HD., E. 2017/2114 K. 2019/507 T. 5.2.2019 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi

33
2. HD., E. 2017/1760 K. 2019/1538 T. 14.2.2019 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • karşı dava

34
2. HD., E. 2013/1407 K. 2014/289 T. 14.01.2014 · Yargıtay

cevap süresi • dava zamanaşımı • görevsizlik kararı • ön inceleme

35
2. HD., E. 2012/25935 K. 2014/669 T. 16.01.2014 · Yargıtay

eksik inceleme

Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
2. HD., E. 2019/8244 K. 2020/112 T. 14.1.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • akıl hastalığı • evlilik birliğinin sarsılması • manevi tazminat

37
2. HD., E. 2019/8514 K. 2020/51 T. 13.1.2020 · Yargıtay

ekonomik ve sosyal durum tespiti • tedbir nafakasına hükmedilmesi

38
2. HD., E. 2019/8271 K. 2020/104 T. 14.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • savunma hakkı

40
2. HD., E. 2016/23458 K. 2018/9822 T. 24.09.2018 · Yargıtay

iştirak nafakası • maddi hata

41
2. HD., E. 2016/22906 K. 2018/9957 T. 24.09.2018 · Yargıtay

yargılama giderleri

42
43
2. HD., E. 2017/3691 K. 2018/9904 T. 25.09.2018 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • manevi tazminat

44
2. HD., E. 2017/3761 K. 2018/9910 T. 25.09.2018 · Yargıtay

ağır kusur • manevi tazminat • yargılama giderleri

46
2. HD., E. 2017/3499 K. 2018/9914 T. 25.09.2018 · Yargıtay

manevi tazminat • ön inceleme

47
2. HD., E. 2017/3528 K. 2018/9915 T. 25.09.2018 · Yargıtay

ağır kusur • manevi tazminat

50
2. HD., E. 2016/23463 K. 2018/9791 T. 24.09.2018 · Yargıtay

ağır kusur • davanın kabulü

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.