S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 74.343

1
2. HD., E. 2020/6266 K. 2021/151 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

2
2. HD., E. 2020/6036 K. 2021/232 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yemin delili • yemin teklif etme hakkı • eksik inceleme • ispat yükü • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

3
2. HD., E. 2020/5767 K. 2021/249 T. 14.1.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

4
2. HD., E. 2020/5018 K. 2021/295 T. 18.1.2021 · Yargıtay

tapu iptali • karşı dava

5
2. HD., E. 2020/6459 K. 2021/72 T. 12.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama

6
2. HD., E. 2020/6466 K. 2021/73 T. 12.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • ipoteğin kaldırılması istemi • davanın kabulü • kooperatif • karşı dava • tavzih kararı • tavzih talebi

7
2. HD., E. 2020/6260 K. 2021/75 T. 12.1.2021 · Yargıtay

çocukla kişisel ilişki kurulması

8
2. HD., E. 2020/5879 K. 2021/30 T. 11.1.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

9
2. HD., E. 2020/6148 K. 2021/144 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • mirasçıların eksik gösterilmesi • yasal temsilci • dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme

10
2. HD., E. 2020/5995 K. 2021/19 T. 11.1.2021 · Yargıtay

çekişmesiz yargı işi • yeniden değerleme • çocukla kişisel ilişki kurulması • iştirak nafakası • velayetin değiştirilmesi istemi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
2. HD., E. 2020/6776 K. 2021/87 T. 12.1.2021 · Yargıtay

çocuğun üstün yararı ilkesi • çocuk hakları sözleşmesi • çocukla kişisel ilişki kurulması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

12
2. HD., E. 2020/4871 K. 2021/100 T. 13.1.2021 · Yargıtay

karşı dava • istinaf dilekçesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
2. HD., E. 2020/4957 K. 2021/102 T. 13.1.2021 · Yargıtay

yeniden değerleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
2. HD., E. 2020/5050 K. 2021/103 T. 13.1.2021 · Yargıtay

cevap dilekçesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
2. HD., E. 2020/6166 K. 2021/110 T. 13.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • iştirak nafakası

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
2. HD., E. 2020/6056 K. 2021/222 T. 14.1.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • maktu vekalet ücreti • hakkaniyet ilkesi • davanın kabulü • sadakat yükümlülüğü • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
2. HD., E. 2020/5990 K. 2021/225 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • iştirak nafakası

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

18
2. HD., E. 2020/5129 K. 2021/277 T. 18.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

19
2. HD., E. 2020/4286 K. 2021/314 T. 19.1.2021 · Yargıtay

aile konutu • yargılama giderleri • davanın konusuz kalması • cebri icra • ipoteğin kaldırılması istemi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
2. HD., E. 2020/6857 K. 2021/830 T. 1.2.2021 · Yargıtay

zıya • çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı • karşı dava

21
2. HD., E. 2020/6637 K. 2021/838 T. 1.2.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yasal temsilci • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • mirasçıların eksik gösterilmesi

22
2. HD., E. 2020/6348 K. 2021/1033 T. 8.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • çocuğun üstün yararı ilkesi • çocuk hakları sözleşmesi • istinabe

23
2. HD., E. 2020/7087 K. 2021/1059 T. 8.2.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat

24
2. HD., E. 2020/6927 K. 2021/1080 T. 9.2.2021 · Yargıtay

anlaşmalı boşanma • davadan feragat • feragat dilekçesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

25
2. HD., E. 2020/6937 K. 2021/1086 T. 9.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • kadının kişilik haklarına saldırı • hakkaniyet ilkesi • kişilik haklarına saldırı • yeniden değerleme • manevi tazminat • karşı dava

26
2. HD., E. 2020/6568 K. 2021/1134 T. 10.2.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • yeniden değerleme • manevi tazminat • iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

27
2. HD., E. 2020/6792 K. 2021/1153 T. 10.2.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat

28
2. HD., E. 2021/39 K. 2021/1168 T. 10.2.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • ekonomik ve sosyal durum tespiti • tedbir nafakasına hükmedilmesi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

29
2. HD., E. 2020/5909 K. 2021/1185 T. 10.2.2021 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • yargılama giderleri • karşılıklı boşanma davası • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

30
2. HD., E. 2020/6621 K. 2021/1229 T. 11.2.2021 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • iştirak nafakası • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi • manevi tazminat

31
2. HD., E. 2020/5360 K. 2021/1358 T. 16.2.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • davanın kabulü • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • karşı dava • iştirak nafakası • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

35
2. HD., E. 2012/12549 K. 2012/20557 T. 10.9.2012 · Yargıtay

yeniden değerleme

36
2. HD., E. 2012/16597 K. 2012/23052 T. 1.10.2012 · Yargıtay

yeniden değerleme

37
2. HD., E. 2018/620 K. 2018/12301 T. 1.11.2018 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • cevap dilekçesi

38
2. HD., E. 2018/645 K. 2019/3691 T. 28.3.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • evlilik birliğinin sarsılması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • manevi tazminat • ön inceleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

39
2. HD., E. 2020/6690 K. 2021/82 T. 12.1.2021 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • çocukla kişisel ilişki kurulması • mirasçıların eksik gösterilmesi

40
2. HD., E. 2020/6094 K. 2021/109 T. 13.1.2021 · Yargıtay

aile konutu • maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

41
2. HD., E. 2020/5912 K. 2021/117 T. 13.1.2021 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • davanın kabulü • direnme kararı • karşı dava • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat

42
2. HD., E. 2020/6688 K. 2021/170 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • adın değiştirilmesi • haklı neden • çocuğun soyadının değiştirilmesi • çocuğun üstün yararı ilkesi • evliliğin feshi talebi • davanın kabulü • soyadı değiştirilmesi istemi

43
2. HD., E. 2020/6026 K. 2021/234 T. 14.1.2021 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi • davanın kabulü

44
2. HD., E. 2020/6060 K. 2021/237 T. 14.1.2021 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat

45
2. HD., E. 2020/5808 K. 2021/259 T. 14.1.2021 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • maddi ve manevi tazminat talebi

46
2. HD., E. 2020/6360 K. 2021/431 T. 20.1.2021 · Yargıtay

çocuk hakları sözleşmesi • iştirak nafakası

47
2. HD., E. 2020/5189 K. 2021/274 T. 18.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • manevi tazminat • cevap dilekçesi • kesin süre

48
2. HD., E. 2020/5946 K. 2021/437 T. 20.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • çocuk hakları sözleşmesi • iştirak nafakası

49
2. HD., E. 2020/6019 K. 2021/456 T. 20.1.2021 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • maddi ve manevi tazminat talebi • taleple bağlılık ilkesi • manevi tazminat

50
2. HD., E. 2020/5908 K. 2021/457 T. 20.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • yasal temsilci • hukuki dinlenilme hakkı • mirasçıların eksik gösterilmesi • taraf teşkili sağlanmaması

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: