S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 73.214

1
2. HD., E. 2019/4274 K. 2019/11666 T. 28.11.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hakkaniyet ilkesi • iştirak nafakası • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

2
2. HD., E. 2019/4275 K. 2019/11667 T. 28.11.2019 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti • adli yardım talebi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava

3
2. HD., E. 2019/4317 K. 2019/11672 T. 28.11.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • kesin delil • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

4
2. HD., E. 2019/6189 K. 2019/12673 T. 23.12.2019 · Yargıtay

davanın kabulü • usuli kazanılmış hak • evlilik birliğinin sarsılması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • kesin süre • manevi tazminat • ön inceleme • tanık bildirimi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

5
2. HD., E. 2019/7062 K. 2019/11682 T. 28.11.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • görevli mahkeme • karşı dava

6
2. HD., E. 2019/7073 K. 2019/11683 T. 28.11.2019 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

7
2. HD., E. 2019/7327 K. 2019/11692 T. 28.11.2019 · Yargıtay

aile konutu • aile konutu şerhi • birlikte yaşamaya ara verilmesi • kira bedeli

8
2. HD., E. 2019/4290 K. 2019/11674 T. 28.11.2019 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • davanın kabulü • karşı dava

9
2. HD., E. 2019/7722 K. 2019/12641 T. 23.12.2019 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • davanın kabulü • davanın yenilenmesi • kusur tespiti talebi

10
2. HD., E. 2019/4297 K. 2019/11676 T. 28.11.2019 · Yargıtay

davanın kabulü • evlilik birliğinin sarsılması • karşı dava • karşılıklı boşanma davası • sadakat yükümlülüğü

11
2. HD., E. 2019/4350 K. 2019/11678 T. 28.11.2019 · Yargıtay

ağır kusur • manevi tazminat

12
2. HD., E. 2019/7119 K. 2019/11653 T. 28.11.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • davanın kabulü • karşı dava • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

13
2. HD., E. 2019/7456 K. 2019/11661 T. 28.11.2019 · Yargıtay

bekletici mesele

14
2. HD., E. 2019/6185 K. 2019/12668 T. 23.12.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

15
2. HD., E. 2019/1997 K. 2019/4042 T. 4.4.2019 · Yargıtay

davadan feragat • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • feragat dilekçesi

17
2. HD., E. 2010/19758 K. 2011/20437 T. 1.12.2011 · Yargıtay

cevap dilekçesi • katılma yoluyla temyiz

19
2. HD., E. 2010/13805 K. 2011/20097 T. 29.11.2011 · Yargıtay

aile konutu • yazılı delille ispat • ipoteğin kaldırılması istemi • alacağını temlik eden • davanın kabulü • maddi hata • hakkın kötüye kullanılması

20
2. HD., E. 2011/19166 K. 2011/18916 T. 17.11.2011 · Yargıtay

aile konutu • aile konutu şerhi • yeniden değerleme • ipoteğin kaldırılması istemi • özen yükümlülüğü • anonim şirket

21
2. HD., E. 2010/12506 K. 2011/13961 T. 26.9.2011 · Yargıtay

hakkın kötüye kullanılması

22
2. HD., E. 2010/12915 K. 2011/14323 T. 29.9.2011 · Yargıtay

evlilik birliğinin sarsılması • hakkın kötüye kullanılması • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

23
2. HD., E. 2010/11101 K. 2011/14557 T. 3.10.2011 · Yargıtay

ölümün tespiti

24
2. HD., E. 2010/13672 K. 2011/14888 T. 5.10.2011 · Yargıtay

hakkın kötüye kullanılması

25
2. HD., E. 2011/15527 K. 2011/14950 T. 5.10.2011 · Yargıtay

aile konutu • aile konutu şerhi • ispat yükü • tapu iptali • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü

26
2. HD., E. 2010/13015 K. 2011/15007 T. 6.10.2011 · Yargıtay

hakkın kötüye kullanılması

28
2. HD., E. 2010/12810 K. 2011/15149 T. 6.10.2011 · Yargıtay

manevi tazminat • hakkın kötüye kullanılması • sadakat yükümlülüğü

32
2. HD., E. 2010/11493 K. 2011/16195 T. 18.10.2011 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • davanın kabulü • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

35
2. HD., E. 2010/16209 K. 2011/16761 T. 24.10.2011 · Yargıtay

hakkın kötüye kullanılması • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

36
2. HD., E. 2010/16570 K. 2011/16858 T. 24.10.2011 · Yargıtay

hakkın kötüye kullanılması

37
2. HD., E. 2010/15954 K. 2011/17085 T. 26.10.2011 · Yargıtay

hakkın kötüye kullanılması

38
2. HD., E. 2010/14928 K. 2011/15688 T. 13.10.2011 · Yargıtay

evlilik birliğinin sarsılması • hakkın kötüye kullanılması • ikrar

39
2. HD., E. 2011/14579 K. 2011/15931 T. 12.6.2012 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

40
41
2. HD., E. 2011/12754 K. 2011/14070 T. 26.9.2011 · Yargıtay

hakkaniyet ilkesi • zıya • evlilik birliğinin sarsılması • manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı

42
2. HD., E. 2010/13655 K. 2011/14702 T. 3.10.2011 · Yargıtay

hakkın kötüye kullanılması

44
2. HD., E. 2010/14194 K. 2011/15800 T. 13.10.2011 · Yargıtay

ekonomik ve sosyal durum tespiti • tedbir nafakasına hükmedilmesi

45
2. HD., E. 2011/19314 K. 2011/18279 T. 14.11.2011 · Yargıtay

kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı • yeniden değerleme • manevi tazminat

46
2. HD., E. 2014/27102 K. 2015/16597 T. 28.9.2015 · Yargıtay

süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

47
2. HD., E. 2018/4219 K. 2018/8661 T. 5.7.2018 · Yargıtay

ağır kusur • kadının kişilik haklarına saldırı • kişilik haklarına saldırı • manevi tazminat

48
49
2. HD., E. 2014/7750 K. 2014/10450 T. 6.5.2014 · Yargıtay

aile konutu • aile konutu şerhi • ipoteğin kaldırılması istemi • yeniden değerleme

50
2. HD., E. 2014/7844 K. 2014/10451 T. 6.5.2014 · Yargıtay

yeniden değerleme

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: