S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 79.645

11
2. HD., E. 2022/8548 K. 2024/168 T. 11.1.2024

satış bedeli • denkleştirme istemi • edinilmiş mal • bilirkişi raporu • adli yardım talebi • katılma alacağı • cevap dilekçesi • mal rejimi • mal ayrılığı • mal rejiminin tasfiyesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

12
2. HD., E. 2023/5458 K. 2024/172 T. 11.1.2024

çekişmesiz yargı işi • ön inceleme

13
2. HD., E. 2023/7792 K. 2024/174 T. 11.1.2024

çekişmesiz yargı işi • ön inceleme

14
2. HD., E. 2023/8626 K. 2024/176 T. 11.1.2024

yeni hüküm niteliğinde karar • hisse senedi • zamanaşımı defi • yapı kooperatifi • usuli kazanılmış hak • kooperatif • müktesep hak • cevap dilekçesi • örf ve âdet • davanın kabulü • direnme kararı • bilirkişi raporu • katkı payı alacağı istemi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • kısmi dava • ön inceleme

15
2. HD., E. 2023/9331 K. 2024/153 T. 11.1.2024

maktu vekalet ücreti • çocuk hakları sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme • yardım nafakası talebi

16
2. HD., E. 2023/9484 K. 2024/154 T. 11.1.2024

maktu vekalet ücreti • ağır kusur • manevi tazminat • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • ön inceleme • sadakat yükümlülüğü • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

17
2. HD., E. 2023/2797 K. 2024/156 T. 11.1.2024

anlaşmalı boşanma • maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • ağır kusur • manevi tazminat • evlilik birliğinin sarsılması • zıya • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

18
2. HD., E. 2023/2805 K. 2024/159 T. 11.1.2024

hakkaniyet ilkesi • evlilik birliğinin sarsılması • iştirak nafakası • maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • manevi tazminat • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

19
2. HD., E. 2023/2806 K. 2024/160 T. 11.1.2024

maddi ve manevi tazminat talebi • anlaşmalı boşanma • ağır kusur • evlilik birliğinin sarsılması • manevi tazminat • iştirak nafakası • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • sadakat yükümlülüğü • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

20
2. HD., E. 2023/2809 K. 2024/162 T. 11.1.2024

sigorta primi • maddi ve manevi tazminat talebi • ağır kusur • evlilik birliğinin sarsılması • iştirak nafakası • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • manevi tazminat • yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: