S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 33.535

1
23. HD., E. 2020/264 K. 2020/4067 T. 7.12.2020Yargıtay

fatura • istirdat davası • davanın kabulü • karşı dava

2
23. HD., E. 2020/367 K. 2020/4068 T. 7.12.2020Yargıtay

fatura • davanın kabulü • karşı dava

3
23. HD., E. 2017/2990 K. 2020/3898 T. 30.11.2020Yargıtay

eksik inceleme • iptal davası • sözleşmenin feshi talebi • geçersiz sözleşme • davadan feragat • bilirkişi incelemesi • bono • kooperatif

4
23. HD., E. 2018/1778 K. 2020/3901 T. 30.11.2020Yargıtay

müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • tazminat davası

5
23. HD., E. 2018/209 K. 2020/3906 T. 30.11.2020Yargıtay

ecrimisil bedeli • eksik inceleme • yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • kooperatif • karşı dava • müdahalenin men'i

6
23. HD., E. 2018/326 K. 2020/3913 T. 30.11.2020Yargıtay

aktif dava ehliyeti • hesap devresi • kooperatif • olağan genel kurul toplantısı • cezai sorumluluk • dava ehliyeti • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • ikrar • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

7
23. HD., E. 2019/2387 K. 2020/3715 T. 18.11.2020Yargıtay

eksik inceleme • yetersiz bilirkişi raporu • haksız fesih • hizmet sözleşmesi • hizmet sözleşmesinin sona ermesi • sözleşmenin sona ermesi • haklı neden • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • karşı dava

8
23. HD., E. 2017/3158 K. 2020/3718 T. 18.11.2020Yargıtay

sıra cetveli • iflâs idaresi • iflas masası • müflis • avukatlık ücret sözleşmesi • davanın kabulü

9
23. HD., E. 2019/2475 K. 2020/3763 T. 24.11.2020Yargıtay

satış bedeli • yasal temyiz süresi • fatura • genel kurul kararı • yönetim kurulu • kooperatif • katılma yoluyla temyiz • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

10
23. HD., E. 2019/2453 K. 2020/3767 T. 24.11.2020Yargıtay

sözleşme serbestisi • delil sözleşmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: