S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 32.613

1
23. HD., E. 2013/1134 K. 2013/3259 T. 16.05.2013 · Yargıtay

bilirkişi raporu • tazminat davası • eksik ve ayıplı iş • yapı kooperatifi • yetkisizlik kararı

2
23. HD., E. 2012/4935 K. 2013/340 T. 23.01.2013 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • cevap süresi

3
23. HD., E. 2016/9382 K. 2017/3461 T. 27.11.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • satış bedeli • sıra cetveli • ihtiyati haciz

4
23. HD., E. 2013/4527 K. 2013/4589 T. 02.07.2013 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tapu iptali

5
23. HD., E. 2011/3932 K. 2012/171 T. 18.01.2012 · Yargıtay

tapu iptali • kooperatif • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

6
23. HD., E. 2011/283 K. 2012/229 T. 19.01.2012 · Yargıtay

bilirkişi raporu • ticari iş • yapı kooperatifi • karşı dava

7
23. HD., E. 2011/2529 K. 2012/380 T. 25.01.2012 · Yargıtay

yapı kooperatifi • yeniden yargılama • taraf sıfatı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yönetim kurulu kararının iptali • iptal davası • mutlak butlan • davanın kabulü • yönetim kurulu üyesi • bilirkişi raporu • yönetim kurulu kararının geçerliliği

8
23. HD., E. 2011/966 K. 2012/466 T. 30.01.2012 · Yargıtay

tazminat davası • yapı kooperatifi • müdahalenin men'i • manevi tazminat • bilirkişi raporu • manevi zarar

9
23. HD., E. 2011/4976 K. 2012/550 T. 31.01.2012 · Yargıtay

bilânço • tazminat davası • yönetim kurulu üyesi • kooperatif genel kurul • genel kurul kararının iptali davası

10
23. HD., E. 2011/2852 K. 2012/583 T. 01.02.2012 · Yargıtay

yönetim kurulu kararının iptali • yapı kooperatifi • cari hesap • davanın kabulü • bilirkişi raporu

11
23. HD., E. 2011/3326 K. 2012/924 T. 13.02.2012 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • sahte imza • yapı kooperatifi

12
23. HD., E. 2011/3589 K. 2012/990 T. 14.02.2012 · Yargıtay

davanın kabulü • tapu iptali • yapı kooperatifi • yönetim kurulu

13
23. HD., E. 2011/4868 K. 2012/991 T. 14.02.2012 · Yargıtay

yapı kooperatifi • müteselsil sorumluluk • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • tazminat davası • genel kurul kararı

14
23. HD., E. 2011/1809 K. 2012/1426 T. 27.02.2012 · Yargıtay

borç ikrarı • yapı kooperatifi • bilânço

16
23. HD., E. 2011/3239 K. 2012/1452 T. 27.02.2012 · Yargıtay

davanın kabulü • yapı kooperatifi • tavzih talebi • muvazaa iddiası • maktu vekalet ücreti • tavzih kararı • genel kurul kararının iptali talebi • bilirkişi incelemesi • müdahalenin men'i • tapu iptali

17
23. HD., E. 2011/3177 K. 2012/1524 T. 29.02.2012 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kooperatif ana sözleşmesi • yapı kooperatifi

18
23. HD., E. 2011/3354 K. 2012/1544 T. 01.03.2012 · Yargıtay

yapı kooperatifi • fatura • tazminat davası

19
23. HD., E. 2011/3384 K. 2012/1559 T. 01.03.2012 · Yargıtay

yapı kooperatifi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • katılma yoluyla temyiz • ecrimisil talebi • müdahalenin men'i

20
23. HD., E. 2012/855 K. 2012/1573 T. 01.03.2012 · Yargıtay

tazminat davası • yönetim kurulu üyesi • yönetim kurulu kararı • kooperatif • davanın kabulü

21
23. HD., E. 2011/3609 K. 2012/1681 T. 06.03.2012 · Yargıtay

yapı kooperatifi • menfi tespit

22
23. HD., E. 2012/797 K. 2012/1842 T. 12.03.2012 · Yargıtay

tapu iptali • davaya müdahale talebi • bilirkişi raporu • asli müdahil • karşı dava • davanın kabulü • yapı kooperatifi

23
23. HD., E. 2012/794 K. 2012/1865 T. 12.03.2012 · Yargıtay

yargılama giderleri • cevap dilekçesi • tapu iptali • yapı kooperatifi

24
23. HD., E. 2011/4979 K. 2012/2663 T. 05.04.2012 · Yargıtay

yapı kooperatifi • yönetim kurulu üyesi • tazminat davası

25
23. HD., E. 2012/1483 K. 2012/2773 T. 11.04.2012 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü • yönetim kurulu kararının iptali • kooperatif

26
23. HD., E. 2012/1679 K. 2012/3192 T. 30.04.2012 · Yargıtay

kollektif şirketin iflası • borca batık • bilirkişi raporu • asli müdahil

27
23. HD., E. 2012/1738 K. 2012/3424 T. 09.05.2012 · Yargıtay

muvazaa iddiası • bono • bilirkişi raporu • davanın kabulü • sıra cetveli • teminat senedi • yazılı delille ispat

28
23. HD., E. 2012/2067 K. 2012/3508 T. 21.05.2012 · Yargıtay

davanın kabulü • genel kurul kararı • yapı kooperatifi

29
23. HD., E. 2012/2323 K. 2012/4070 T. 11.06.2012 · Yargıtay

yönetim kurulu • davanın kabulü • yapı kooperatifi

30
23. HD., E. 2012/2492 K. 2012/4236 T. 15.06.2012 · Yargıtay

eksik iş bedeli

31
23. HD., E. 2012/1948 K. 2012/4383 T. 27.06.2012 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • bilirkişi raporu • yeniden değerleme • davanın kabulü • karşı dava • kira bedeli

32
23. HD., E. 2012/2498 K. 2012/4465 T. 29.06.2012 · Yargıtay

davanın kabulü • bilirkişi raporu • karşı dava • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

33
23. HD., E. 2012/2589 K. 2012/4715 T. 06.07.2012 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • yapı kooperatifi • tapu iptali • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi

34
23. HD., E. 2012/2191 K. 2012/4898 T. 12.07.2012 · Yargıtay

kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • haklı neden • davanın kabulü • davadan feragat

35
23. HD., E. 2012/4071 K. 2012/5669 T. 03.10.2012 · Yargıtay

süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tazminat davası • asli müdahil • davaya katılma talebi • davanın açılmamış sayılması • davaya fer'i müdahil olma • yapı kooperatifi • maddi hata • davanın takipsiz bırakılması • dosyanın işlemden kaldırılması

36
23. HD., E. 2012/3565 K. 2012/5878 T. 10.10.2012 · Yargıtay

yapı kooperatifi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • kooperatifin tasfiyesi

37
23. HD., E. 2012/4366 K. 2012/6384 T. 02.11.2012 · Yargıtay

bilirkişi raporu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • yapı kooperatifi

38
23. HD., E. 2012/5029 K. 2012/6402 T. 05.11.2012 · Yargıtay

yönetim kurulu kararı • hisse devri • devir sözleşmesi • tapu iptali • yapı kooperatifi • bilirkişi raporu

39
23. HD., E. 2012/5589 K. 2012/6999 T. 28.11.2012 · Yargıtay

yapı kooperatifi • yönetim kurulu başkanı • bilirkişi raporu

40
23. HD., E. 2012/5655 K. 2012/7172 T. 05.12.2012 · Yargıtay

eksik inceleme • yapı kooperatifi • cari hesap • yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • olağanüstü genel kurul toplantısı • yönetim kurulu kararı

41
23. HD., E. 2012/5422 K. 2012/7406 T. 14.12.2012 · Yargıtay

borca batık • şirketin iflası

42
23. HD., E. 2012/5014 K. 2012/7412 T. 17.12.2012 · Yargıtay

cezai şart • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • alacağın temliki • bilirkişi raporu • tapu iptali • satış vaadi sözleşmesi

43
23. HD., E. 2012/3974 K. 2012/7528 T. 19.12.2012 · Yargıtay

davanın kabulü • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

44
23. HD., E. 2012/5252 K. 2012/7653 T. 25.12.2012 · Yargıtay

tapu iptali • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • bilirkişi raporu

45
23. HD., E. 2012/4021 K. 2012/6770 T. 19.11.2012 · Yargıtay

yapı kooperatifi • bilirkişi raporu • genel kurul kararı • yönetim kurulu kararının iptali

46
23. HD., E. 2016/44 K. 2018/4904 T. 24.10.2018 · Yargıtay

satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • yapı kooperatifi • karşı dava

47
23. HD., E. 2016/1013 K. 2018/4906 T. 24.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cezai şart • esas sözleşme

48
23. HD., E. 2016/8759 K. 2018/4910 T. 24.10.2018 · Yargıtay

kooperatif • yönetim kurulu • davanın kabulü • tapu iptali • yargılama giderleri

49
23. HD., E. 2016/481 K. 2018/4985 T. 30.10.2018 · Yargıtay

ihtiyati haciz • ipotek alacaklısı • sıra cetveli

50
23. HD., E. 2012/6044 K. 2013/739 T. 12.02.2013 · Yargıtay

tapu iptali • tazminat davası • davanın kabulü • inşaat sözleşmesi • yapı kooperatifi

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.