S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 31.537

1
23. HD., E. 2011/4325 K. 2011/1479 T. 1.11.2011 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • davanın kabulü • kooperatif

2
23. HD., E. 2011/2187 K. 2011/2177 T. 29.11.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • yapı kooperatifi • davanın kabulü • kooperatif • kooperatifin tasfiyesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

3
23. HD., E. 2019/278 K. 2020/126 T. 15.1.2020 · Yargıtay

işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • tazminat davası

4
23. HD., E. 2019/364 K. 2020/132 T. 15.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • rücuan tazminat • tazminat davası • bilirkişi raporu • yeniden değerleme • iş sözleşmesi

5
23. HD., E. 2019/357 K. 2020/134 T. 15.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

6
23. HD., E. 2016/9035 K. 2020/138 T. 15.1.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

7
23. HD., E. 2019/555 K. 2020/412 T. 27.1.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • müteselsil sorumluluk • davanın kabulü

8
23. HD., E. 2019/317 K. 2020/298 T. 22.1.2020 · Yargıtay

acente • tazminat davası • bilirkişi raporu • yeniden değerleme

9
23. HD., E. 2019/274 K. 2020/310 T. 22.1.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

10
23. HD., E. 2016/8908 K. 2020/374 T. 23.1.2020 · Yargıtay

şirketi temsil yetkisi • hizmet sözleşmesi • fatura • kefalet sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • bilirkişi raporu • aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti • kesin süre

11
23. HD., E. 2019/547 K. 2020/414 T. 27.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • iş sözleşmesi • davanın kabulü

12
23. HD., E. 2016/7369 K. 2020/843 T. 11.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • seçimlik hak • sıra cetveli • usulüne uygun tebligat • basit yargılama usulü

13
23. HD., E. 2016/9155 K. 2020/862 T. 11.2.2020 · Yargıtay

mutlak butlan • yönetim kurulu • kooperatif

14
23. HD., E. 2016/9202 K. 2020/888 T. 12.2.2020 · Yargıtay

kooperatif • davanın kabulü • tavzih kararı • tavzih talebi

15
23. HD., E. 2019/3445 K. 2020/959 T. 13.2.2020 · Yargıtay

garanti taahhüdü • simsarlık sözleşmesi • ticari iş • ticari işletme • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • iflas yolu ile takip • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü

16
23. HD., E. 2016/9246 K. 2020/982 T. 13.2.2020 · Yargıtay

esas sözleşme • faaliyet raporu • genel kurul kararı • yönetim kurulu • eşitlik ilkesi • bilânço • bilirkişi raporu • kooperatif

17
23. HD., E. 2019/798 K. 2020/1004 T. 17.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • tazminat davası • cevap dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

18
23. HD., E. 2019/794 K. 2020/1007 T. 17.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • iş sözleşmesi • davanın kabulü • bilirkişi raporu

19
23. HD., E. 2019/773 K. 2020/1016 T. 17.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • iş sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

20
23. HD., E. 2016/4585 K. 2020/1023 T. 17.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli • rüçhan hakkı • ihtiyati haciz • ipotek alacaklısı

21
23. HD., E. 2016/8679 K. 2020/1025 T. 17.2.2020 · Yargıtay

fatura • yeniden yargılama • istirdat davası • bilirkişi raporu

22
23. HD., E. 2016/9247 K. 2020/1026 T. 17.2.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • gecikme faizi • yapı kooperatifi • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • bilirkişi raporu • kooperatif

23
23. HD., E. 2016/9302 K. 2020/1028 T. 17.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bono • kooperatif • yönetim kurulu • davaya fer'i müdahil olma • davaya müdahale talebi • ihraç kararının iptali

24
23. HD., E. 2016/9534 K. 2020/1030 T. 17.2.2020 · Yargıtay

fesih ihbarı • tazminat davası • haklı neden • kazanç kaybı • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu

25
23. HD., E. 2016/9568 K. 2020/1031 T. 17.2.2020 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • tazminattan indirim • tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi zarar

26
23. HD., E. 2019/502 K. 2020/1033 T. 17.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • davanın kabulü • iş sözleşmesi

27
23. HD., E. 2019/774 K. 2020/1034 T. 17.2.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • bilirkişi raporu • yeniden değerleme • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

28
23. HD., E. 2019/776 K. 2020/1035 T. 17.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • harç muafiyeti • bilirkişi raporu • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

29
23. HD., E. 2020/425 K. 2020/1061 T. 17.2.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • usulüne uygun tebligat • istinaf dilekçesi

30
23. HD., E. 2017/460 K. 2020/1066 T. 18.2.2020 · Yargıtay

devir sözleşmesi • satış sözleşmesi • tazminat davası • işletme hakkı devir sözleşmesi • davanın kabulü

31
23. HD., E. 2017/595 K. 2020/1068 T. 18.2.2020 · Yargıtay

mutlak butlan • gecikme faizi • kooperatif

32
23. HD., E. 2019/3440 K. 2020/1095 T. 19.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • hile • hisse devri • kooperatif • davanın kabulü

33
23. HD., E. 2016/8567 K. 2020/1105 T. 19.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • haklı neden • kooperatif • el atmanın önlenmesi • ihraç kararının iptali • davanın kabulü

34
23. HD., E. 2013/2075 K. 2013/2727 T. 29.04.2013 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli

35
23. HD., E. 2011/3870 K. 2012/398 T. 25.1.2012 · Yargıtay

tapu iptali • tapuya şerh • bilirkişi raporu • kooperatif • yönetim kurulu • taleple bağlılık ilkesi

36
23. HD., E. 2011/3643 K. 2012/1307 T. 22.02.2012 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • kooperatif genel kurul • satış vaadi sözleşmesi • yapı kooperatifi • yönetim kurulu

37
23. HD., E. 2011/4709 K. 2012/573 T. 31.01.2012 · Yargıtay

bilânço • bilirkişi raporu • genel kurul kararının iptali davası • kooperatif genel kurul • yapı kooperatifi

38
23. HD., E. 2012/5658 K. 2013/2093 T. 02.04.2013 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • davanın kabulü • hukuki ayıp

39
23. HD., E. 2013/1022 K. 2013/1819 T. 25.03.2013 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • yapı kooperatifi • yönetim kurulu kararının iptali

40
23. HD., E. 2013/1541 K. 2013/2440 T. 15.04.2013 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli

41
42
23. HD., E. 2016/6151 K. 2020/719 T. 5.2.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • ihtiyati haciz • kambiyo senetleri • müktesep hak • usuli kazanılmış hak

43
23. HD., E. 2019/1715 K. 2020/733 T. 6.2.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • iptal davası • ipotek alacaklısı • iyiniyetli üçüncü kişi • tapuya güven ilkesi

44
23. HD., E. 2017/461 K. 2020/1067 T. 18.2.2020 · Yargıtay

devir sözleşmesi • tazminat davası • işletme hakkı devir sözleşmesi • davanın kabulü

45
23. HD., E. 2016/6346 K. 2020/1072 T. 18.2.2020 · Yargıtay

fatura • hak düşürücü süre • davanın kabulü • cari hesap • kesin süre

46
23. HD., E. 2016/6662 K. 2020/1073 T. 18.2.2020 · Yargıtay

şirketin iflası • bilirkişi incelemesi • borca batık • ihtiyati tedbir kararı • davanın kabulü

47
23. HD., E. 2016/8376 K. 2020/638 T. 3.2.2020 · Yargıtay

eda davası • tapu iptali • bilirkişi raporu • genel kurul kararı • kooperatif • ihraç kararının iptali • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

48
23. HD., E. 2019/348 K. 2020/645 T. 3.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

49
23. HD., E. 2016/8749 K. 2020/167 T. 16.1.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fatura • kooperatif • davanın kabulü • karşı dava • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması

50
23. HD., E. 2016/9502 K. 2020/746 T. 6.2.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • davanın yenilenmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: