S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 30.244

1
23. HD., E. 2016/662 K. 2018/4905 T. 24.10.2018 · Yargıtay

cezai şart • kira bedeli • bilirkişi raporu • cezai sorumluluk • davanın kabulü

2
23. HD., E. 2018/1526 K. 2018/5216 T. 08.11.2018 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli

3
23. HD., E. 2016/2528 K. 2018/5890 T. 17.12.2018 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • kooperatif • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

4
23. HD., E. 2018/1844 K. 2018/5208 T. 08.11.2018 · Yargıtay

satış bedeli • menfi tespit • menfi zarar • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi • kooperatif genel kurul • davanın kabulü • yönetim kurulu kararı • maddi hata • yeniden yargılama

5
23. HD., E. 2018/1406 K. 2018/5211 T. 08.11.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu

6
23. HD., E. 2016/4875 K. 2018/5218 T. 12.11.2018 · Yargıtay

genel kurul toplantısına çağrı • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi

7
23. HD., E. 2016/648 K. 2018/4329 T. 18.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • tazminat davası • maddi zarar • manevi zarar • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi kurulu • taraf sıfatı

8
23. HD., E. 2016/2892 K. 2019/261 T. 4.2.2019 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • aktif dava ehliyeti • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • dava ehliyeti • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

9
23. HD., E. 2017/2179 K. 2019/264 T. 4.2.2019 · Yargıtay

iflâs idaresi • iflas masası • müflis

10
23. HD., E. 2016/1518 K. 2019/270 T. 4.2.2019 · Yargıtay

tapu iptali • zorunlu dava arkadaşlığı

11
23. HD., E. 2016/4895 K. 2019/287 T. 5.2.2019 · Yargıtay

cezai şart • ifa imkansızlığı

12
23. HD., E. 2016/4918 K. 2019/289 T. 5.2.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • ticari iş • ticari işletme • davanın kabulü • görevsizlik kararı

13
23. HD., E. 2016/2959 K. 2019/332 T. 7.2.2019 · Yargıtay

esas sözleşme • gecikme faizi • genel kurul kararı • bilânço • bilirkişi raporu • ihraç kararının iptali • yönetim kurulu • davanın kabulü • kooperatif • tespit davası

14
23. HD., E. 2016/3126 K. 2019/333 T. 7.2.2019 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı iş • eksik ve ayıplı iş • gecikme tazminatı • yeniden yargılama • tasfiye bakiyesi • tazminat davası • bilirkişi raporu • adli yardım talebi • adli yardım talebinin incelenmesi • davanın kabulü • kesin süre • inşaat sözleşmesi

15
23. HD., E. 2018/2330 K. 2019/434 T. 13.2.2019 · Yargıtay

devir sözleşmesi • hisse devri • kooperatif • davanın kabulü

16
23. HD., E. 2016/2376 K. 2019/367 T. 11.2.2019 · Yargıtay

sıra cetveli • ispat yükü • bilirkişi raporu • davanın kabulü • muvazaa iddiası • sıra cetveline itiraz

17
23. HD., E. 2016/4452 K. 2019/378 T. 11.2.2019 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • cari hesap

18
23. HD., E. 2018/2514 K. 2019/331 T. 7.2.2019 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli • iflâs idaresi • müflis

19
23. HD., E. 2016/3630 K. 2019/366 T. 11.2.2019 · Yargıtay

hak düşürücü süre • bilirkişi raporu • kooperatif

20
23. HD., E. 2016/2244 K. 2019/326 T. 7.2.2019 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli • dava şartı yokluğu • sıra cetveline itiraz

21
23. HD., E. 2015/10032 K. 2017/3491 T. 28.11.2017 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • davanın kabulü • tapu iptali

22
23. HD., E. 2015/4809 K. 2017/3510 T. 29.11.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • yapı kooperatifi • yönetim kurulu • tapu iptali • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taraf sıfatı

23
23. HD., E. 2017/358 K. 2017/3477 T. 28.11.2017 · Yargıtay

kooperatif • davanın kabulü • karşı dava

25
23. HD., E. 2015/8698 K. 2017/3535 T. 30.11.2017 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

26
23. HD., E. 2015/9873 K. 2017/3442 T. 27.11.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • tapu iptali • taşeronluk sözleşmesi

27
23. HD., E. 2015/7206 K. 2017/3532 T. 30.11.2017 · Yargıtay

kira bedeli • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • bilirkişi raporu

28
23. HD., E. 2016/2719 K. 2018/5888 T. 14.12.2018 · Yargıtay

yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası • genel kurul kararı • bilirkişi raporu • kooperatif ana sözleşmesi • tazminat davası • yapı kooperatifi

29
23. HD., E. 2016/1276 K. 2018/5182 T. 07.11.2018 · Yargıtay

tazminat davası • tapu iptali • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

30
23. HD., E. 2016/277 K. 2018/4975 T. 30.10.2018 · Yargıtay

gecikme tazminatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • kira bedeli • yapı kooperatifi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

31
23. HD., E. 2016/2553 K. 2018/5892 T. 17.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • eşitlik ilkesi • yapı kooperatifi • kira bedeli • davanın kabulü

32
23. HD., E. 2016/3970 K. 2018/5898 T. 17.12.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • yetkisizlik kararı

33
23. HD., E. 2016/2544 K. 2018/5891 T. 17.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • eşitlik ilkesi • kira bedeli • yapı kooperatifi • davanın kabulü

34
23. HD., E. 2015/8645 K. 2018/3817 T. 28.06.2018 · Yargıtay

yönetim kurulu üyesi • yetki belgesi • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

35
23. HD., E. 2016/453 K. 2018/4165 T. 12.9.2018 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • bilirkişi raporu • dava şartı yokluğu • davanın kabulü • görevli mahkeme

36
23. HD., E. 2016/124 K. 2018/5700 T. 6.12.2018 · Yargıtay

sıra cetveli • eksik inceleme • kredi sözleşmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

37
23. HD., E. 2018/1949 K. 2018/5698 T. 6.12.2018 · Yargıtay

sıra cetveli • ispat yükü • kambiyo senetleri • muvazaa iddiası • dava şartlarının bulunmaması • sıra cetveline itiraz • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

38
23. HD., E. 2016/1820 K. 2018/5447 T. 22.11.2018 · Yargıtay

ayıplı iş • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • iskân ruhsatı • kapıcılık hizmeti • tapu iptali • hisse devri • davanın kabulü

39
23. HD., E. 2016/461 K. 2018/4367 T. 27.9.2018 · Yargıtay

borçlunun ağır kusuru • tazminat davası • hizmet sözleşmesi • iş kazası • müteselsil sorumluluk • ağır kusur • bilirkişi raporu

40
23. HD., E. 2016/1987 K. 2018/5688 T. 6.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli • eksik inceleme • rüçhan hakkı • yediemin

41
23. HD., E. 2016/1912 K. 2018/5691 T. 6.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli • hapis hakkı • bilirkişi raporu • yediemin • görevli mahkeme • sıra cetveline itiraz

42
23. HD., E. 2017/1162 K. 2018/5695 T. 6.12.2018 · Yargıtay

kooperatif • davadan feragat

43
23. HD., E. 2016/1278 K. 2018/5699 T. 6.12.2018 · Yargıtay

sıra cetveli • dava şartlarının bulunmaması • görevli mahkeme • katılma yoluyla temyiz • sıra cetveline itiraz

44
23. HD., E. 2016/3990 K. 2018/5993 T. 20.12.2018 · Yargıtay

sıra cetveli • ispat yükü • bono • muvazaa iddiası • davanın kabulü • sıra cetveline itiraz • tanık dinlenemeyeceği

45
23. HD., E. 2016/1218 K. 2018/5992 T. 20.12.2018 · Yargıtay

yargılama giderleri • sıra cetveli • kambiyo senetleri • muvazaa iddiası • davanın kabulü • istihkak iddiası • sıra cetveline itiraz

Benzer içeriğe sahip kararları göster

46
23. HD., E. 2018/1547 K. 2018/5995 T. 20.12.2018 · Yargıtay

sıra cetveli • kambiyo senetleri • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

47
23. HD., E. 2016/1765 K. 2018/5991 T. 20.12.2018 · Yargıtay

ispat yükü • sıra cetveli • faktöring • bilirkişi raporu • bono • muvazaa iddiası • kesin delil • sıra cetveline itiraz

48
23. HD., E. 2016/1971 K. 2018/5984 T. 20.12.2018 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • haklı neden

49
23. HD., E. 2016/2058 K. 2018/5985 T. 20.12.2018 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • tapu iptali • dava şartlarının bulunmaması • kesin süre

50
23. HD., E. 2016/1350 K. 2018/5988 T. 20.12.2018 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı iş • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • taleple bağlılık ilkesi • bilirkişi raporu • zarar tazmini

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.