S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 30.131

1
23. HD., E. 2016/1800 K. 2018/4505 T. 03.10.2018 · Yargıtay

satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davadan feragat • davaya müdahale talebi • karşı dava

2
23. HD., E. 2016/9385 K. 2018/5996 T. 13.12.2018 · Yargıtay

esas sözleşme • genel kurul kararının iptali davası • kooperatif genel kurul • bilânço • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi • yönetim kurulu

3
23. HD., E. 2016/2299 K. 2019/629 T. 21.2.2019 · Yargıtay

ihtiyati tedbir kararı • karşı dava

4
23. HD., E. 2016/1628 K. 2018/4768 T. 18.10.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kooperatif • davanın kabulü

5
23. HD., E. 2018/1349 K. 2018/4912 T. 24.10.2018 · Yargıtay

sahte imza • pasif dava ehliyeti • genel kurul kararının iptali davası • yapı kooperatifi • yönetim kurulu kararının iptali • yönetim kurulu üyesi • tapu iptali • kooperatif genel kurul

6
23. HD., E. 2016/1346 K. 2018/5056 T. 01.11.2018 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • yapı kooperatifi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

7
23. HD., E. 2016/1065 K. 2018/5075 T. 1.11.2018 · Yargıtay

şirketin iflası

8
23. HD., E. 2017/2603 K. 2018/5753 T. 11.12.2018 · Yargıtay

şirketin iflası • borca batık

Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
23. HD., E. 2018/1433 K. 2018/4360 T. 27.9.2018 · Yargıtay

eşitlik ilkesi • kooperatif • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

10
23. HD., E. 2016/2422 K. 2019/330 T. 7.2.2019 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • yeniden yargılama • paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi

12
23. HD., E. 2016/2779 K. 2019/345 T. 7.2.2019 · Yargıtay

gecikme tazminatı • bilirkişi raporu • davanın kabulü

13
23. HD., E. 2016/4069 K. 2019/356 T. 7.2.2019 · Yargıtay

huzur hakkı • tazminat davası • kooperatif

14
23. HD., E. 2016/4920 K. 2019/362 T. 7.2.2019 · Yargıtay

derdestlik itirazı • görevli mahkeme • bilirkişi raporu

15
23. HD., E. 2016/4925 K. 2019/365 T. 7.2.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

16
23. HD., E. 2016/2294 K. 2019/628 T. 21.2.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bono • muvazaa iddiası • davanın kabulü

17
23. HD., E. 2016/6702 K. 2019/636 T. 21.2.2019 · Yargıtay

şirketin iflası • borca batık

18
23. HD., E. 2016/7699 K. 2019/653 T. 21.2.2019 · Yargıtay

kooperatif • bilirkişi raporu • borca batık

19
23. HD., E. 2018/2616 K. 2019/532 T. 19.2.2019 · Yargıtay

fatura • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

20
23. HD., E. 2016/5234 K. 2019/533 T. 19.2.2019 · Yargıtay

cezai şart • fatura • bilirkişi raporu • davanın kabulü

21
23. HD., E. 2016/4958 K. 2019/536 T. 19.2.2019 · Yargıtay

ticari işletme • bilirkişi raporu • görevsizlik kararı

22
23. HD., E. 2016/4256 K. 2019/537 T. 19.2.2019 · Yargıtay

yönetim kurulu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • bilirkişi raporu • kooperatif

23
23. HD., E. 2016/5021 K. 2019/534 T. 19.2.2019 · Yargıtay

cezai şart • bilirkişi raporu • davanın kabulü

24
23. HD., E. 2016/4975 K. 2019/535 T. 19.2.2019 · Yargıtay

davanın kabulü • bilirkişi raporu

25
23. HD., E. 2018/1236 K. 2019/656 T. 21.2.2019 · Yargıtay

esas sözleşme • kooperatif • davanın kabulü

26
23. HD., E. 2016/4274 K. 2019/540 T. 19.2.2019 · Yargıtay

temsil yetkisi • kooperatif • bilirkişi raporu • yargılama giderleri

27
23. HD., E. 2016/4265 K. 2019/541 T. 19.2.2019 · Yargıtay

ihraç kararının iptali • kooperatif • usulsüz tebligat

28
23. HD., E. 2016/3228 K. 2019/697 T. 25.2.2019 · Yargıtay

fatura • şirketin iflası • iflas yolu ile takip • kayyum

29
23. HD., E. 2016/4254 K. 2019/539 T. 19.2.2019 · Yargıtay

devir sözleşmesi • zorunlu dava arkadaşlığı • kooperatif • muvazaa iddiası • davanın kabulü • ihraç kararının iptali

30
23. HD., E. 2016/2151 K. 2019/691 T. 25.2.2019 · Yargıtay

depo etme • tapu iptali

32
23. HD., E. 2016/4238 K. 2019/538 T. 19.2.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kooperatif

33
23. HD., E. 2016/2183 K. 2019/695 T. 25.2.2019 · Yargıtay

davanın kabulü

35
23. HD., E. 2016/5746 K. 2019/698 T. 25.2.2019 · Yargıtay

kooperatif • davanın kabulü

36
23. HD., E. 2016/2111 K. 2019/690 T. 25.2.2019 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • tapu kaydındaki şerhin terkini • kira bedeli • davanın kabulü • karşı dava

37
23. HD., E. 2016/4896 K. 2019/544 T. 19.2.2019 · Yargıtay

fatura • irtifak hakkı tesisi • anonim şirket • yönetim kurulu • bilirkişi incelemesi

38
23. HD., E. 2016/2582 K. 2019/543 T. 19.2.2019 · Yargıtay

satış bedeli • devir sözleşmesi • bilirkişi raporu • kefil olma • muvazaa iddiası

39
23. HD., E. 2016/4240 K. 2019/542 T. 19.2.2019 · Yargıtay

ihraç kararının iptali • kooperatif

40
23. HD., E. 2016/1744 K. 2019/508 T. 18.2.2019 · Yargıtay

müşterek borçlu ve müteselsil kefil • kooperatif

41
23. HD., E. 2018/1718 K. 2019/575 T. 20.2.2019 · Yargıtay

tazminat davası

44
23. HD., E. 2016/5253 K. 2019/576 T. 20.2.2019 · Yargıtay

sıra cetveli • tapu sicili

45
23. HD., E. 2016/8707 K. 2019/577 T. 20.2.2019 · Yargıtay

fatura • ticari defter • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yargılama giderleri

46
23. HD., E. 2016/2664 K. 2019/579 T. 20.2.2019 · Yargıtay

kooperatif • davanın kabulü

47
23. HD., E. 2016/5864 K. 2019/581 T. 20.2.2019 · Yargıtay

tazminat davası • kamulaştırma • yönetim kurulu üyesi • kooperatif

48
23. HD., E. 2016/3833 K. 2019/582 T. 20.2.2019 · Yargıtay

sıra cetveli • iflas masası • müflis • davanın açılmamış sayılması

49
23. HD., E. 2016/3409 K. 2019/583 T. 20.2.2019 · Yargıtay

şirket merkezi • fatura • bilirkişi raporu • davanın kabulü

50
23. HD., E. 2019/459 K. 2019/597 T. 20.2.2019 · Yargıtay

tapu iptali • ön inceleme

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.