S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 33.492

1
23. HD., E. 2018/180 K. 2019/2239 T. 22.5.2019

yetki itirazı • yetkili mahkeme • hizmet sözleşmesi • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

2
23. HD., E. 2013/1741 K. 2013/2116 T. 3.4.2013

yeniden yargılama • sıra cetveli • ihtiyati haciz

3
23. HD., E. 2012/5171 K. 2013/405 T. 25.1.2013

şirketin iflası • aracı kurum • dava takip yetkisi • dava ehliyeti

4
23. HD., E. 2012/5166 K. 2013/361 T. 24.1.2013

eksik iş • genel kurul kararı • kooperatif • yönetim kurulu

5
23. HD., E. 2013/6724 K. 2013/8067 T. 16.12.2013

delillerin toplanması • dürüstlük kuralı • gelir tablosu • şirket tasfiyesi • şirketin iflası • yeni ortak alınması • bilânço • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ihtiyati tedbir kararı • borca batık • kooperatif • limited şirket • davanın kabulü • dürüstlük kuralına uygun davranma

6
23. HD., E. 2020/367 K. 2020/4068 T. 7.12.2020

fatura • davanın kabulü • karşı dava

7
23. HD., E. 2017/2990 K. 2020/3898 T. 30.11.2020

eksik inceleme • iptal davası • sözleşmenin feshi talebi • geçersiz sözleşme • davadan feragat • bilirkişi incelemesi • bono • kooperatif

8
23. HD., E. 2018/1778 K. 2020/3901 T. 30.11.2020

müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • tazminat davası

9
23. HD., E. 2018/209 K. 2020/3906 T. 30.11.2020

ecrimisil bedeli • eksik inceleme • yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • kooperatif • karşı dava • müdahalenin men'i

10
23. HD., E. 2018/326 K. 2020/3913 T. 30.11.2020

aktif dava ehliyeti • hesap devresi • kooperatif • olağan genel kurul toplantısı • cezai sorumluluk • dava ehliyeti • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • ikrar • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: