S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 33.529

1
23. HD., E. 2013/6724 K. 2013/8067 T. 16.12.2013

delillerin toplanması • dürüstlük kuralı • gelir tablosu • şirket tasfiyesi • şirketin iflası • yeni ortak alınması • bilânço • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ihtiyati tedbir kararı • borca batık • kooperatif • limited şirket • davanın kabulü • dürüstlük kuralına uygun davranma

2
23. HD., E. 2020/367 K. 2020/4068 T. 7.12.2020

fatura • davanın kabulü • karşı dava

3
23. HD., E. 2017/2990 K. 2020/3898 T. 30.11.2020

eksik inceleme • iptal davası • sözleşmenin feshi talebi • geçersiz sözleşme • davadan feragat • bilirkişi incelemesi • bono • kooperatif

4
23. HD., E. 2018/1778 K. 2020/3901 T. 30.11.2020

müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • tazminat davası

5
23. HD., E. 2018/209 K. 2020/3906 T. 30.11.2020

ecrimisil bedeli • eksik inceleme • yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • kooperatif • karşı dava • müdahalenin men'i

6
23. HD., E. 2018/326 K. 2020/3913 T. 30.11.2020

aktif dava ehliyeti • hesap devresi • kooperatif • olağan genel kurul toplantısı • cezai sorumluluk • dava ehliyeti • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • ikrar • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

7
23. HD., E. 2019/2475 K. 2020/3763 T. 24.11.2020

satış bedeli • yasal temyiz süresi • fatura • genel kurul kararı • yönetim kurulu • kooperatif • katılma yoluyla temyiz • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

8
23. HD., E. 2019/2453 K. 2020/3767 T. 24.11.2020

sözleşme serbestisi • delil sözleşmesi

9
23. HD., E. 2019/2815 K. 2020/3768 T. 24.11.2020

ücretin ödenmesi • yolcu taşıma • bilirkişi kurulu

10
23. HD., E. 2019/2503 K. 2020/3769 T. 24.11.2020

eksik inceleme • fatura • taleple bağlılık ilkesi • toptan satış • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi raporu

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: