S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 32.777

1
23. HD., E. 2019/526 K. 2020/541 T. 30.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • adi şirket • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • görevli mahkeme

2
23. HD., E. 2019/582 K. 2020/561 T. 30.1.2020 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • tazminat davası • yeniden değerleme

3
23. HD., E. 2019/583 K. 2020/562 T. 30.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • tazminat davası • işyeri devri • iş sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • bilirkişi raporu

4
23. HD., E. 2019/587 K. 2020/566 T. 30.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • tazminat davası

5
23. HD., E. 2019/593 K. 2020/572 T. 30.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

6
23. HD., E. 2016/9096 K. 2020/580 T. 30.1.2020 · Yargıtay

gemi • müteselsilen kefil • yeniden yargılama • bilirkişi raporu • iflas yolu ile takip • bono • kambiyo senetleri • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

7
23. HD., E. 2019/595 K. 2020/574 T. 30.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

8
23. HD., E. 2016/8579 K. 2020/583 T. 30.1.2020 · Yargıtay

ticari defter • davanın kabulü • bilirkişi raporu

9
23. HD., E. 2016/9727 K. 2020/591 T. 30.1.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • cari hesap • ticari defter • davanın kabulü • fatura

10
23. HD., E. 2017/836 K. 2020/1083 T. 18.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • bilirkişi raporu • davanın kabulü

11
23. HD., E. 2017/604 K. 2020/1081 T. 18.2.2020 · Yargıtay

cezai şart • ek komisyon • komisyon sözleşmesi • bilirkişi raporu • tüzel kişilik perdesi • organik bağ

12
23. HD., E. 2016/9256 K. 2020/980 T. 13.2.2020 · Yargıtay

mutlak butlan • bilirkişi raporu • kooperatif • kooperatif genel kurul • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

13
23. HD., E. 2016/9272 K. 2020/979 T. 13.2.2020 · Yargıtay

gecikme faizi • kooperatif • bilirkişi raporu

14
23. HD., E. 2017/986 K. 2020/970 T. 13.2.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

15
23. HD., E. 2016/6326 K. 2020/961 T. 13.2.2020 · Yargıtay

ispat yükü • fatura • bilirkişi raporu • sıra cetveli • muvazaa iddiası • organik bağ • davanın kabulü • sıra cetveline itiraz

16
23. HD., E. 2018/423 K. 2020/960 T. 13.2.2020 · Yargıtay

basiretli tacir • bilirkişi raporu • iade davası

17
23. HD., E. 2019/819 K. 2020/949 T. 13.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü

18
23. HD., E. 2019/817 K. 2020/947 T. 13.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

19
23. HD., E. 2019/802 K. 2020/943 T. 13.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat alacağı • tazminat davası • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

20
23. HD., E. 2016/9291 K. 2020/934 T. 13.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • sebepsiz zenginleşme • kooperatif • davanın kabulü

21
23. HD., E. 2019/777 K. 2020/1036 T. 17.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü • iade davası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

22
23. HD., E. 2016/9543 K. 2020/984 T. 13.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • yemin delili • yemin teklif etme hakkı

23
23. HD., E. 2019/504 K. 2020/993 T. 13.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • ödeme emrine itiraz

24
23. HD., E. 2016/9472 K. 2020/987 T. 13.2.2020 · Yargıtay

fatura • eksik inceleme • yemin delili • yemin teklif etme hakkı • bilirkişi raporu

25
23. HD., E. 2018/1244 K. 2020/4358 T. 17.12.2020 · Yargıtay

menfi tespit • kooperatif • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • davanın kabulü • tespit davası • ihraç kararının iptali

26
23. HD., E. 2018/1295 K. 2020/4316 T. 16.12.2020 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli • tedbir kararının mahiyeti • tapuya şerh • iflâs idaresi • iflas masası • ihtiyati tedbir kararı • ipotek alacaklısı • müflis • sıra cetveline itiraz

27
23. HD., E. 2017/1588 K. 2020/4303 T. 15.12.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • dürüstlük kuralı • hakkın kötüye kullanılması • temyiz kesinlik sınırı

28
23. HD., E. 2017/152 K. 2020/4298 T. 15.12.2020 · Yargıtay

yemin delili • fatura • gecikme faizi • zamanaşımı defi • bono • kambiyo senetleri • kooperatif • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı • yeniden değerleme

29
23. HD., E. 2018/1693 K. 2020/4513 T. 23.12.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • bilirkişi raporu

30
23. HD., E. 2018/1667 K. 2020/4488 T. 23.12.2020 · Yargıtay

sermaye borcu • devir sözleşmesi • iflâs idaresi • iflas masası • tasfiye payı • anonim şirket • kooperatif • müflis • pay cetveli • karşı dava

31
23. HD., E. 2018/1915 K. 2020/4483 T. 23.12.2020 · Yargıtay

taahhütlü mektup • esas sözleşme • hazirun cetveli • iadeli taahhütlü mektup • kooperatif • kooperatif ana sözleşmesi • olağan genel kurul toplantısı • davanın kabulü • karşı dava

32
23. HD., E. 2018/1348 K. 2020/4405 T. 21.12.2020 · Yargıtay

ortaklıktan çıkma • eşitlik ilkesi • yönetim kurulu • ihraç kararının iptali • davanın kabulü • kooperatif • karşı dava

33
23. HD., E. 2018/42 K. 2020/4293 T. 15.12.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • şirketin iflası • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • haklı neden • iflâs idaresi • iflas masası • davanın kabulü • müflis

34
23. HD., E. 2018/627 K. 2020/4288 T. 15.12.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • ihraç kararının iptali • kooperatif • yönetim kurulu • dava şartlarının bulunmaması

35
23. HD., E. 2018/1363 K. 2020/4370 T. 17.12.2020 · Yargıtay

genel kurul kararı • tapu iptali • tazminat davası • eşitlik ilkesi • kooperatif • kooperatif genel kurul • müdahalenin men'i

36
23. HD., E. 2018/854 K. 2020/4366 T. 17.12.2020 · Yargıtay

genel kurul kararı • tapu iptali • kooperatif • kooperatif genel kurul • eşitlik ilkesi • müdahalenin men'i

37
23. HD., E. 2018/1246 K. 2020/4359 T. 17.12.2020 · Yargıtay

anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali davası • genel kurul kararının iptali talebi • bakanlık temsilcisi • hesap yılı • kooperatif • kooperatif genel kurul • olağan genel kurul toplantısı • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • davanın kabulü

38
23. HD., E. 2013/3727 K. 2013/6028 T. 3.10.2013 · Yargıtay

iptal davası • aktif dava ehliyeti • gecikme faizi • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali talebi • bilânço • eşitlik ilkesi • kooperatif • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu • dava ehliyeti

39
23. HD., E. 2019/384 K. 2020/110 T. 15.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

40
23. HD., E. 2016/7765 K. 2020/117 T. 15.1.2020 · Yargıtay

esas sözleşme • eşit işlem ilkesi • kooperatif • yapı kooperatifi

41
23. HD., E. 2016/5821 K. 2020/118 T. 15.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli • davanın kabulü • sıra cetveline itiraz

42
23. HD., E. 2016/5885 K. 2020/120 T. 15.1.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • ipotek alacaklısı • ipotek hakkı • davanın kabulü • sıra cetveline itiraz • taraf sıfatı

43
23. HD., E. 2016/6277 K. 2020/121 T. 15.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • alacağın muvazaalı olması • sıra cetveli • bono • davanın kabulü • muvazaa iddiası • sıra cetveline itiraz

44
23. HD., E. 2016/8259 K. 2020/162 T. 16.1.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • cezai şart • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • bilirkişi raporu • tazminat davası • davanın kabulü

45
23. HD., E. 2019/315 K. 2020/203 T. 16.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

46
23. HD., E. 2019/330 K. 2020/207 T. 16.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

47
23. HD., E. 2016/5325 K. 2020/295 T. 22.1.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik iş • elektronik imza • inşaat sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü

48
23. HD., E. 2016/8442 K. 2020/296 T. 22.1.2020 · Yargıtay

esas sözleşme • gecikme faizi • genel kurul kararı • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • kooperatif • kooperatif ana sözleşmesi • kooperatif genel kurul • bilirkişi raporlarının çelişkili olması

49
23. HD., E. 2016/8568 K. 2020/299 T. 22.1.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ipoteğin kaldırılması istemi • ifa etmeme • ifa zamanı • inşaat sözleşmesi • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • sözleşmenin geriye etkili feshi • sözleşmenin feshi talebi • tapu iptali • tazminat davası • teminat ipoteği • bilirkişi raporu • ipotek hakkı • davanın kabulü • kooperatif • savunma hakkı • taleple bağlılık ilkesi

50
23. HD., E. 2016/5276 K. 2020/301 T. 22.1.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • davanın kabulü • dosyanın işlemden kaldırılması

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: