S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 55.492

1
3. HD., E. 2012/6184 K. 2012/10214 T. 17.4.2012

hak düşürücü süre • satış bedeli • sebepsiz zenginleşme • tapu iptali • karşı dava

2
3. HD., E. 2023/2820 K. 2024/1019 T. 6.3.2024

satış bedeli • ispat yükü • maktu vekalet ücreti • müteselsil sorumluluk • özen sorumluluğu • tazminat davası • hile • özen yükümlülüğü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

3
3. HD., E. 2023/2823 K. 2024/1020 T. 6.3.2024

anahtar teslim olgusu • resmi şekil • satış bedeli • ispat yükü • sebepsiz zenginleşme • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • davanın kabulü • görevsizlik kararı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • resmi şekil şartı

4
3. HD., E. 2023/3220 K. 2024/1021 T. 6.3.2024

adi ortaklığın feshi • adi ortaklık sözleşmesi • adi ortaklıkta tasfiye • fatura • tasfiye memurunun ücreti • ortaklığın sona ermesi • haklı neden • adi şirket • iş kazası • bekletici mesele • bilirkişi raporu • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

6
3. HD., E. 2023/2394 K. 2024/187 T. 16.1.2024

yeniden yargılama • dava zamanaşımı • maktu vekalet ücreti • müteselsil sorumluluk • nispi vekalet ücreti • tazminat davası • ağır kusur • ihtiyati haciz • bono • kişisel durum sicili • imza itirazı • istinaf yolu • ön inceleme

7
3. HD., E. 2023/2374 K. 2024/192 T. 16.1.2024

bedel indirimi • dava zamanaşımı • eksik inceleme • gizli ayıp • seçimlik hak • ağır kusur • hile • ayıp oranında bedel indirimi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme

8
3. HD., E. 2012/3492 K. 2012/10126 T. 16.4.2012

eksik inceleme • kira sözleşmesi • bilirkişi raporu • nesafet

9
3. HD., E. 2012/3581 K. 2012/10141 T. 16.4.2012

dava zamanaşımı • tenkis talebi • el yazılı vasiyetname • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • davanın kabulü • karşı dava • vasiyetnamenin iptali talebi • vasiyetnamenin iptali veya tenkisi

10
3. HD., E. 2012/4618 K. 2012/10146 T. 16.4.2012

bilirkişi raporu • intifadan men • intifadan men koşulu • paylı mülkiyet

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: