S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 55.480

1
3. HD., E. 2023/2779 K. 2024/686 T. 19.2.2024

götürü bedel • fatura • yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davadan feragat • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

2
3. HD., E. 2023/4122 K. 2024/685 T. 19.2.2024

fatura • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • görevsizlik kararı • ön inceleme

3
3. HD., E. 2023/2776 K. 2024/688 T. 19.2.2024

yargılama giderleri • götürü bedel • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • fatura • bilirkişi raporu • davadan feragat • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

4
3. HD., E. 2023/2771 K. 2024/687 T. 19.2.2024

yargılama giderleri • yeniden yargılama • fatura • götürü bedel • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • davadan feragat • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

5
3. HD., E. 2023/2134 K. 2024/703 T. 20.2.2024

vekalet sözleşmesi • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • ön inceleme

6
3. HD., E. 2023/1458 K. 2024/719 T. 20.2.2024

seçimlik hak • anahtar teslim olgusu • fesih bildirim süresi • ifa etmeme • ihbar süresi • ihbar yükümlülüğü • kira sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • gecikme faizi • haklı neden • bilirkişi raporu • kazanç kaybı • kira bedeli • davanın kabulü • mücbir sebep • istinaf yolu • karşı dava • maddi hata • ön inceleme

7
3. HD., E. 2023/1514 K. 2024/723 T. 20.2.2024

yeniden yargılama • resmi şekil • cayma hakkı • hak düşürücü süre • satış sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • ticari iş • organik bağ • davanın kabulü • pay devri • imza itirazı • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

8
3. HD., E. 2023/2657 K. 2024/746 T. 21.2.2024

cezai şart • fatura • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

9
3. HD., E. 2023/2679 K. 2024/745 T. 21.2.2024

fatura • usuli kazanılmış hak • ön inceleme • bilirkişi raporu • müktesep hak

10
3. HD., E. 2023/2741 K. 2024/744 T. 21.2.2024

yeniden yargılama • bağışlama sözleşmesi • bağışlamanın geri alınması • hak düşürücü süre • tapu iptali • hile • evlenme vaadi • davanın kabulü • istinaf yolu • istinaf dilekçesi • karşı dava • kötüniyet tazminatı • ön inceleme • bilirkişi raporu

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: