S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 53.307

1
3. HD., E. 2022/6997 K. 2023/2043 T. 6.7.2023

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • yapı malikinin sorumluluğu • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat • tazminat davası • yapı maliki • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

2
3. HD., E. 2022/7478 K. 2023/2047 T. 6.7.2023

ecrimisil bedeli • muris muvazaası • ortaklığın giderilmesi talebi • sebepsiz zenginleşme • tazminat davası • kira bedeli • müktesep hak • muvazaa iddiası • paylı mülkiyet • cevap dilekçesi • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • hukuki yarar yokluğu • karşı dava • ön inceleme • usuli kazanılmış hak

3
3. HD., E. 2022/7159 K. 2023/2046 T. 6.7.2023

yetersiz bilirkişi raporu • fatura • perakende satış • sebepsiz zenginleşme • bilgi verme yükümü • bilirkişi raporu • teknik rapor • ön ödeme • bilirkişi kurulu • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • kesin süre • ön inceleme

4
3. HD., E. 2022/7148 K. 2023/2045 T. 6.7.2023

bağlanma parası • faizin başlangıç tarihi • satış sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • denkleştirici adalet ilkesi • müktesep hak • davanın tamamen ıslahı • harici yazılı satış sözleşmesi • istinaf yolu • kısmi dava • maddi hata • ön inceleme • taleple bağlılık ilkesi

5
3. HD., E. 2022/7508 K. 2023/2044 T. 6.7.2023

istirdat davası • ispat yükü • karz sözleşmesi • menfi tespit • bilirkişi raporu • karz • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

6
3. HD., E. 2022/6623 K. 2023/2059 T. 10.7.2023

adi yazılı sözleşme • satış bedeli • şirketi temsil yetkisi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • temsil yetkisi • satış sözleşmesi • geçersiz sözleşme • yetkisiz temsil • yetkisiz temsilci • usuli kazanılmış hak • dava dilekçesinin tebliği • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

9
3. HD., E. 2023/3767 K. 2023/2119 T. 10.7.2023

davanın kabulü • ön inceleme

10
3. HD., E. 2022/7299 K. 2023/2132 T. 11.7.2023

anahtar teslim olgusu • hukuki ayıp • tapuya şerh • denkleştirici adalet ilkesi • kira sözleşmesi • kira sözleşmesinin feshi • kiralananın tahliyesi • sözleşmenin kurulması • sözleşmenin feshi talebi • iflâs idaresi • iflas masası • bilirkişi raporu • cebri icra • kira bedeli • kira bedelinin iadesi istemi • müflis • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • sözleşmenin geçerliliği

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: