S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 47.507

5
3. HD., E. 2020/2548 K. 2020/3668 T. 30.6.2020 · Yargıtay

istirdat davası • davanın kabulü

6
3. HD., E. 2019/2249 K. 2020/5189 T. 30.9.2020 · Yargıtay

yönetim kurulu • katılma yoluyla temyiz • maddi hata • taraf sıfatı • perakende satış

7
3. HD., E. 2020/4811 K. 2020/5114 T. 29.9.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • bilirkişi raporu • numune

8
3. HD., E. 2020/4760 K. 2020/5125 T. 29.9.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • ortaklığın giderilmesi talebi

9
3. HD., E. 2020/4847 K. 2020/5128 T. 29.9.2020 · Yargıtay

mahrum kalınan kira bedeli • satış sözleşmesi • kira bedeli • bilirkişi raporu

10
3. HD., E. 2020/4530 K. 2020/5133 T. 29.9.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf dilekçesi

11
3. HD., E. 2020/4843 K. 2020/5134 T. 29.9.2020 · Yargıtay

cezai şart • fatura • gecikme faizi • yan edim • ticari iş • borcun muaccel olması • bilirkişi raporu • davanın kabulü

12
3. HD., E. 2020/3065 K. 2020/5058 T. 30.9.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • kira bedeli

13
3. HD., E. 2020/9601 K. 2020/5093 T. 30.9.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • manevi tazminat • görevsizlik kararı • istinaf yolu

14
3. HD., E. 2020/3902 K. 2020/5140 T. 30.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • bilirkişi raporu

15
3. HD., E. 2020/3906 K. 2020/5141 T. 30.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • vekaletsiz iş görme • davanın kabulü

16
3. HD., E. 2020/3919 K. 2020/5143 T. 30.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri

17
3. HD., E. 2020/3984 K. 2020/5149 T. 30.9.2020 · Yargıtay

tazminat davası • kanuni faiz • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

18
3. HD., E. 2020/3991 K. 2020/5150 T. 30.9.2020 · Yargıtay

vekaletsiz iş görme • davanın kabulü • karşı dava • taraf sıfatı

19
3. HD., E. 2020/4010 K. 2020/5153 T. 30.9.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı

20
3. HD., E. 2020/4029 K. 2020/5155 T. 30.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • vekaletsiz iş görme • davanın kabulü

22
3. HD., E. 2020/3277 K. 2020/4857 T. 28.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • yediemin • yetki belgesi

23
3. HD., E. 2020/4217 K. 2020/4871 T. 28.9.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taleple bağlılık ilkesi

24
3. HD., E. 2020/4224 K. 2020/4872 T. 28.9.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • menfi tespit • davanın kabulü • karşı dava • tespit davası

25
3. HD., E. 2020/3255 K. 2020/4856 T. 28.9.2020 · Yargıtay

ihtiyati tedbir kararı • karşı dava

26
3. HD., E. 2020/3252 K. 2020/4855 T. 28.9.2020 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • yetki belgesi

27
3. HD., E. 2020/3423 K. 2020/5096 T. 30.9.2020 · Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • cezai şart alacağı • cezai şart • adi şirket • ticari iş • ticari işletme • davanın kabulü • görevsizlik kararı • istinaf yolu

28
3. HD., E. 2020/9477 K. 2020/5092 T. 30.9.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • görevsizlik kararı • istinaf yolu

29
3. HD., E. 2020/9467 K. 2020/5091 T. 30.9.2020 · Yargıtay

istirdat davası • teminat senedi • davanın kabulü • görevsizlik kararı • istinaf yolu

30
3. HD., E. 2020/3531 K. 2020/5086 T. 30.9.2020 · Yargıtay

fatura • tazminat davası • manevi tazminat • görevsizlik kararı • istinaf yolu

31
3. HD., E. 2020/3506 K. 2020/5083 T. 30.9.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • görevsizlik kararı • istinaf yolu

32
3. HD., E. 2020/3335 K. 2020/5082 T. 30.9.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • davanın kabulü • görevsizlik kararı • istinaf yolu

33
3. HD., E. 2020/944 K. 2020/4710 T. 24.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • fatura • bilirkişi raporu • kanuni temsilci • davanın kabulü

34
3. HD., E. 2020/3261 K. 2020/4675 T. 23.9.2020 · Yargıtay

satış bedeli • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • istinaf yolu • karşı dava

35
3. HD., E. 2020/746 K. 2020/4702 T. 24.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • cezai şart • eksik inceleme • fatura • bilirkişi raporu • bilirkişi raporunda yer alması gereken hususlar • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

36
3. HD., E. 2020/713 K. 2020/4701 T. 24.9.2020 · Yargıtay

cezai şart • eksik inceleme • fatura • menfi tespit • bilirkişi raporu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi raporunda yer alması gereken hususlar • bilirkişi kurulu • tespit davası

37
3. HD., E. 2020/4435 K. 2020/4683 T. 23.9.2020 · Yargıtay

ispat yükü • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • delil tespiti talebi

38
3. HD., E. 2019/2118 K. 2020/4695 T. 24.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • fatura • perakende satış • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava

39
3. HD., E. 2020/3604 K. 2020/4801 T. 24.9.2020 · Yargıtay

cezai şart • fatura • menfi tespit • sözleşme özgürlüğü ilkesi • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi raporu • karşı dava • tespit davası

40
3. HD., E. 2020/3188 K. 2020/4776 T. 24.9.2020 · Yargıtay

seçimlik hak • ayıplı mal • müteselsil sorumluluk • acente • ayıplı hizmet

41
3. HD., E. 2020/945 K. 2020/4711 T. 24.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • fatura • harç muafiyeti • davanın kabulü • sosyal güvenlik kurumu

42
3. HD., E. 2020/4146 K. 2020/4773 T. 24.9.2020 · Yargıtay

menfi tespit • kambiyo senetleri • ticari senetler • tespit davası • bedel iadesi • bono

43
3. HD., E. 2020/4428 K. 2020/4676 T. 23.9.2020 · Yargıtay

gecikme faizi • tazminat davası • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

44
3. HD., E. 2020/4772 K. 2020/4680 T. 23.9.2020 · Yargıtay

görevsizlik kararı • istinaf yolu • merci tayini

45
3. HD., E. 2020/2918 K. 2020/4727 T. 24.9.2020 · Yargıtay

fatura • menfi tespit • kısa vadeli kredi • limited şirket

46
3. HD., E. 2020/4774 K. 2020/4681 T. 23.9.2020 · Yargıtay

ayıplı mal • fatura • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

47
3. HD., E. 2020/2635 K. 2020/4615 T. 23.9.2020 · Yargıtay

alt kira sözleşmesi • alt kiracı • yeniden yargılama • ecrimisil bedeli • kira sözleşmesi • müteselsil sorumluluk

48
3. HD., E. 2020/3121 K. 2020/4616 T. 23.9.2020 · Yargıtay

davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

49
3. HD., E. 2020/4191 K. 2020/4644 T. 23.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • borç ikrarı • ikrar • imza inkarı • ödeme emrine itiraz

50
3. HD., E. 2020/4480 K. 2020/4663 T. 23.9.2020 · Yargıtay

cayma hakkı • eksik inceleme • menfi tespit

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: