S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 48.885

6
3. HD., E. 2021/2285 K. 2021/4955 T. 17.5.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • manevi tazminat • tazminat davası • bilirkişi kurulu

7
3. HD., E. 2020/5171 K. 2021/5047 T. 18.5.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maddi zarar • davanın kabulü • karşı dava • harç muafiyeti

9
3. HD., E. 2021/1867 K. 2021/4251 T. 19.4.2021Yargıtay

eksik inceleme • sebepsiz zenginleşme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • davanın kabulü • ipoteğin terkini • kaydın terkini

10
3. HD., E. 2020/12100 K. 2021/4225 T. 19.4.2021Yargıtay

yeniden yargılama • kredi sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • denkleştirici adalet ilkesi • tüketici kredisi • ön ödeme • davanın ıslahı

11
3. HD., E. 2020/4916 K. 2021/4227 T. 19.4.2021Yargıtay

yargılama giderleri • fazla çalışma ücreti • menfi zarar • sadakat ve özen borcu • adli para cezası • tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat • belirsiz alacak ve tespit davası • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • tespit davası

12
3. HD., E. 2021/1592 K. 2021/4235 T. 19.4.2021Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • fatura • faturaya itiraz • gecikme faizi • bilirkişi raporu • ticari iş • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

13
3. HD., E. 2020/5985 K. 2021/4238 T. 19.4.2021Yargıtay

satış bedeli • seçimlik hak • bedel indirimi • dava zamanaşımı • aktif dava ehliyeti • sözleşmeden dönme • ayıp oranında bedel indirimi • bedel iadesi • davanın kabulü • satış sözleşmesi • dava ehliyeti

14
3. HD., E. 2021/767 K. 2021/4248 T. 19.4.2021Yargıtay

fatura • faizin başlangıç tarihi • istirdat davası • yeniden yargılama • yan edim • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • kısmi ıslah

15
3. HD., E. 2021/2391 K. 2021/4257 T. 19.4.2021Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • satış bedeli • satış sözleşmesi • ağır kusur • tazminat davası • hakkın kötüye kullanılması • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • müktesep hak

16
3. HD., E. 2020/5912 K. 2021/4268 T. 19.4.2021Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • fatura • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava • tespit davası

17
3. HD., E. 2020/5026 K. 2021/3368 T. 31.3.2021Yargıtay

davaların birleştirilmesi • devre tatil sözleşmesi • geçersiz sözleşme • satış sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • kanuni temsilci • davanın kabulü

18
3. HD., E. 2020/5988 K. 2021/3369 T. 31.3.2021Yargıtay

denetim raporu • cayma hakkı • eksik inceleme • sözleşmenin feshi talebi • cayma süresi • davanın kabulü

19
3. HD., E. 2021/1581 K. 2021/3399 T. 31.3.2021Yargıtay

kira sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kira bedeli • kira bedelinin iadesi istemi • hukuki dinlenilme hakkı • kısmi dava • taleple bağlılık ilkesi • zorunlu masraf

20
3. HD., E. 2021/547 K. 2021/3428 T. 31.3.2021Yargıtay

kira sözleşmesi • kira bedeli • istinaf dilekçesi • karşı dava • kesin süre • eklenti niteliği

21
3. HD., E. 2020/11867 K. 2021/3448 T. 31.3.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • taleple bağlılık ilkesi • bilirkişi raporu • maddi zarar • manevi tazminat • tazminat davası

22
3. HD., E. 2021/338 K. 2021/3207 T. 29.3.2021Yargıtay

ayıplı ifa • aynen ifa • borcun aynen ifası • eksik inceleme • kira sözleşmesi • kiraya verenin borçları • esas sözleşme • tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme • tazminat davası • bilirkişi raporu • ciro • ihtiyati tedbir kararı • karz • kooperatif • muhtemel zarar • zarar tazmini • eski hale iade talebi • müdahalenin men'i • kazanç kaybı

23
3. HD., E. 2020/11412 K. 2021/3221 T. 29.3.2021Yargıtay

perakende satış • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • kısmi ıslah

24
3. HD., E. 2020/10858 K. 2021/3223 T. 29.3.2021Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • zamanaşımı defi • manevi tazminat • manevi zarar • malvarlığı hukuku • tazminat davası

25
3. HD., E. 2020/5252 K. 2021/3227 T. 29.3.2021Yargıtay

alacaklının ihtarı • yargılama giderleri • yeniden yargılama • fatura • tazminat davası • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • kooperatif

26
3. HD., E. 2020/5332 K. 2021/3229 T. 29.3.2021Yargıtay

resmi şekil • denkleştirici adalet ilkesi • tazminat davası • satış sözleşmesi • geçersiz sözleşme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • harici yazılı satış sözleşmesi • senetle ispat zorunluluğu • usuli kazanılmış hak

27
3. HD., E. 2021/567 K. 2021/3233 T. 29.3.2021Yargıtay

bedensel zarar • tazminat davası • meslekte kazanma gücü kaybı • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • manevi tazminat • müktesep hak

28
3. HD., E. 2021/1553 K. 2021/3235 T. 29.3.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • malvarlığı hukuku

29
3. HD., E. 2021/1164 K. 2021/3301 T. 30.3.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • hak ve nasafet ilkesi • sosyal güvenlik kurumu • kira bedeli • davanın kabulü • nesafet • taleple bağlılık ilkesi • tespit davası

30
3. HD., E. 2021/825 K. 2021/2550 T. 11.3.2021Yargıtay

satış bedeli • menfi tespit • satış sözleşmesi • çek iptali • usuli kazanılmış hak • harici yazılı satış sözleşmesi • tespit davası

31
3. HD., E. 2020/3638 K. 2021/2557 T. 11.3.2021Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • tenkis talebi • istinaf yolu • karşı dava • davanın kabulü • vasiyetnamenin yerine getirilmesi istemi • vasiyetnamenin iptali talebi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

32
3. HD., E. 2020/9535 K. 2021/2559 T. 11.3.2021Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • cezai şart • bilirkişi raporu • istinaf yolu • karşı dava

33
3. HD., E. 2020/10819 K. 2021/2560 T. 11.3.2021Yargıtay

yeniden yargılama • tazminat davası • istinaf yolu • karşı dava • manevi tazminat

34
3. HD., E. 2020/10841 K. 2021/2561 T. 11.3.2021Yargıtay

menfi tespit • sözleşme özgürlüğü ilkesi • fatura • anonim şirket • aktif dava ehliyeti • hakkın kötüye kullanılması • inhisar hakkı • dava ehliyeti • davacı sıfatı • istinaf yolu • karşı dava • perakende satış

35
3. HD., E. 2020/8424 K. 2021/2582 T. 11.3.2021Yargıtay

yeniden yargılama • sigortalının ölümü • kayyum • harç muafiyeti • yasal temsilci • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

36
38
3. HD., E. 2021/627 K. 2021/2615 T. 11.3.2021Yargıtay

hasar bedeli • bilirkişi raporu • manevi tazminat • direnme kararı

39
3. HD., E. 2021/1055 K. 2021/2639 T. 15.3.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • maddi tazminat davası • manevi tazminat • tazminat davası

40
3. HD., E. 2020/5116 K. 2021/2643 T. 15.3.2021Yargıtay

yargılama giderleri • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü

41
3. HD., E. 2021/1409 K. 2021/2646 T. 15.3.2021Yargıtay

doğru sicil oluşturma ilkesi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • vasiyetnamenin yerine getirilmesi istemi • tenfiz kararı

42
3. HD., E. 2020/5045 K. 2021/2647 T. 15.3.2021Yargıtay

beden gücü kaybı • bedensel zarar • eksik inceleme • tazminat davası • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • maddi tazminat davası • manevi tazminat

43
3. HD., E. 2020/5086 K. 2021/2660 T. 15.3.2021Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • satış sözleşmesi • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • bilirkişi kurulu • görevsizlik kararı

44
3. HD., E. 2020/7563 K. 2021/2664 T. 15.3.2021Yargıtay

eksik inceleme • tazminat davası • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava

45
3. HD., E. 2020/865 K. 2021/2443 T. 9.3.2021Yargıtay

ehliyetsizlik • müktesep hak • zıya • davanın kabulü • karşı dava • usuli kazanılmış hak • vasiyetnamenin iptali talebi

46
3. HD., E. 2020/6733 K. 2021/2434 T. 9.3.2021Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
3. HD., E. 2020/6732 K. 2021/2433 T. 9.3.2021Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi

48
3. HD., E. 2020/6730 K. 2021/2432 T. 9.3.2021Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
3. HD., E. 2020/6704 K. 2021/2428 T. 9.3.2021Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

50
3. HD., E. 2020/6690 K. 2021/2427 T. 9.3.2021Yargıtay

yeniden yargılama

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: