S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 30.760

1
6. HD., E. 2023/1229 K. 2023/2588 T. 4.7.2023

yeniden yargılama • resmi şekil • anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • cayma parası • cayma tazminatı • cezai şart • eser sözleşmesi • haksız fesih • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • menfi zarar • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • haklı neden • satış vaadi sözleşmesi • sözleşmenin sona ermesi • sözleşmeden dönme • sözleşmenin feshi talebi • sözleşmenin geriye etkili feshi • kira bedeli • yüklenicinin temerrüdü • cevap dilekçesi • dava açma süresi • cayma bedeli • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • maddi hata • ön inceleme • davanın kabulü

2
6. HD., E. 2023/984 K. 2023/2330 T. 13.6.2023

usulüne uygun tebligat • eksik iş • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • sözleşmenin geriye etkili feshi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

3
6. HD., E. 2023/2993 K. 2023/2717 T. 13.9.2023

perakende satış • harç muafiyeti • tapu iptali • davanın açılmamış sayılması • ön inceleme

4
6. HD., E. 2023/2452 K. 2023/2708 T. 13.9.2023

akdin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi • ayıplı iş • ayıplı mal • ayıplı malzeme • dava zamanaşımı • eser sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • ağır kusur • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

5
6. HD., E. 2022/2243 K. 2023/2709 T. 13.9.2023

zorunlu dava arkadaşlığı • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • sözleşmenin geriye etkili feshi • tapu iptali • tapu sicili • bilirkişi raporu • cebri icra • iyiniyetli üçüncü kişi • aleniyet ilkesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

6
6. HD., E. 2023/2905 K. 2023/2724 T. 13.9.2023

yargılama giderleri • anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • nispi vekalet ücreti • sözleşmenin feshi talebi • tapu iptali • davadan feragat • davanın konusuz kalması • limited şirket • ön inceleme

7
6. HD., E. 2022/2107 K. 2023/2707 T. 13.9.2023

eksik iş • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ispat yükü • karşı dava • ön inceleme • el atmanın önlenmesi

8
6. HD., E. 2022/2080 K. 2023/2711 T. 13.9.2023

cevap verme süresinin uzatılması • eser sözleşmesi • menfi zarar • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • cevap süresi • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

9
6. HD., E. 2022/2113 K. 2023/2714 T. 13.9.2023

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik iş • eksik iş bedeli • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • kesin süre • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • usuli kazanılmış hak

10
6. HD., E. 2022/2632 K. 2023/2698 T. 13.9.2023

yargılama giderleri • bütünleyici parça • anahtar teslim olgusu • eksik inceleme • eser sözleşmesi • götürü bedel • maktu vekalet ücreti • mükerrer ödeme • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delil sözleşmesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: