S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 26.460

2
6. HD., E. 2006/665 K. 2007/90 T. 12.06.2007 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
6. HD., E. 2012/14423 K. 2013/7478 T. 29.04.2013 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü • kira bedeli • menfi tespit • tespit davası

22
6. HD., E. 2012/13963 K. 2013/7495 T. 29.04.2013 · Yargıtay

bilirkişi raporu

23
6. HD., E. 2012/996 K. 2012/1426 T. 6.2.2012 · Yargıtay

kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • ciro • ibraz günü • keşideci • karşı dava

24
6. HD., E. 2012/972 K. 2012/1374 T. 6.2.2012 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • kira sözleşmesi • kira bedeli

25
6. HD., E. 2011/13039 K. 2012/1361 T. 6.2.2012 · Yargıtay

yemin delili • yemin teklif etme hakkı • eksik inceleme • ispat yükü

26
6. HD., E. 2012/160 K. 2012/1439 T. 6.2.2012 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • yetkisizlik kararı • yetkisizlik ve görevsizlik kararı • maktu vekalet ücreti • dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi • görevli mahkeme • kesin yetki kuralı • maddi hata • önalım hakkı

27
6. HD., E. 2012/758 K. 2012/1444 T. 6.2.2012 · Yargıtay

fesih hakkı • kira sözleşmesi • tecdit

28
6. HD., E. 2012/555 K. 2012/1449 T. 6.2.2012 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi

29
6. HD., E. 2011/13341 K. 2012/1454 T. 6.2.2012 · Yargıtay

kefilin sorumluluğu • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • kira bedeli • davanın kabulü

30
6. HD., E. 2011/12333 K. 2012/1460 T. 6.2.2012 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • ortaklığın giderilmesi • davanın kabulü • tebliğin geçersiz olması

31
6. HD., E. 2011/12795 K. 2012/1474 T. 6.2.2012 · Yargıtay

ispat yükü • ziynet eşyalarının aynen iadesi

32
6. HD., E. 2011/12859 K. 2012/1475 T. 6.2.2012 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • görevsizlik kararı • duruşmalara katılmama

33
6. HD., E. 2011/12866 K. 2012/1476 T. 6.2.2012 · Yargıtay

ispat yükü • ikrar • ziynet eşyalarının aynen iadesi

34
6. HD., E. 2011/12993 K. 2012/1496 T. 6.2.2012 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • cebri icra • aynen bölünerek paylaştırma • paylı mülkiyet • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

35
6. HD., E. 2011/13410 K. 2012/1503 T. 6.2.2012 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • davaya katılma talebi • tebliğin geçersiz olması • taraf teşkili sağlanmaması

36
6. HD., E. 2011/13434 K. 2012/1514 T. 6.2.2012 · Yargıtay

kira sözleşmesi • kira tespiti • tahliye talebi • ticaret odası • katılım bankası • kira bedeli

37
6. HD., E. 2011/12029 K. 2012/581 T. 24.1.2012 · Yargıtay

kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • davanın kabulü

38
6. HD., E. 2011/12239 K. 2012/630 T. 24.1.2012 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi

39
6. HD., E. 2011/11924 K. 2012/303 T. 19.01.2012 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme

40
6. HD., E. 2011/13121 K. 2012/1692 T. 9.2.2012 · Yargıtay

yetki sözleşmesi • yetkili mahkeme • ifa yeri • kira sözleşmesi • genel yetkili mahkeme

41
6. HD., E. 2012/420 K. 2012/1701 T. 9.2.2012 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • geçersiz sözleşme • haklı neden • bilirkişi raporu • kira bedeli • karşı dava

42
6. HD., E. 2011/12518 K. 2012/1729 T. 9.2.2012 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • kira sözleşmesi

43
6. HD., E. 2011/12750 K. 2012/1197 T. 2.2.2012 · Yargıtay

kiralananın tahliyesi • tahliye talebi

44
6. HD., E. 2011/14899 K. 2012/1202 T. 2.2.2012 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • davaya katılma talebi • taraf teşkili sağlanmaması

45
6. HD., E. 2011/15135 K. 2012/1254 T. 2.2.2012 · Yargıtay

alt kira sözleşmesi • alt kiracı • eksik inceleme • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • kira bedeli • bono • davanın kabulü

46
6. HD., E. 2011/12469 K. 2012/1298 T. 2.2.2012 · Yargıtay

ibra sözleşmesi • kira sözleşmesi • bono • davanın kabulü • ikrar

47
6. HD., E. 2011/12510 K. 2012/1302 T. 2.2.2012 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • kira sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • kira bedeli

48
6. HD., E. 2011/12734 K. 2012/1303 T. 2.2.2012 · Yargıtay

fuzuli işgal • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • tahliye talebi

49
6. HD., E. 2011/12446 K. 2012/1306 T. 2.2.2012 · Yargıtay

satış bedeli • depo etme • satış sözleşmesi • muvazaa iddiası • paylı mülkiyet • önalım hakkı

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.