S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 26.935

2
6. HD., E. 2011/13311 K. 2012/1810 T. 9.2.2012Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • bekletici mesele • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

3
6. HD., E. 2012/8987 K. 2012/17460 T. 26.12.2012Yargıtay

tazminat davası • kira sözleşmesi • davanın kabulü • bilirkişi raporu

4
6. HD., E. 2012/15936 K. 2012/17302 T. 25.12.2012Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • sınırlı ayni hak • davanın kabulü

5
6. HD., E. 2012/13705 K. 2012/17653 T. 28.12.2012Yargıtay

ihtiyati tedbir kararı • temyizden feragat

6
6. HD., E. 2012/17815 K. 2012/17207 T. 24.12.2012Yargıtay

usulüne uygun tebligat • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • kira bedeli

7
6. HD., E. 2012/9504 K. 2012/17007 T. 19.12.2012Yargıtay

kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • imza itirazı

9
6. HD., E. 2012/14076 K. 2012/16170 T. 6.12.2012Yargıtay

kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • kira bedeli

10
6. HD., E. 2012/15761 K. 2012/16136 T. 6.12.2012Yargıtay

hak düşürücü süre • nispi vekalet ücreti • önalım hakkı

11
6. HD., E. 2012/13598 K. 2012/16066 T. 5.12.2012Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü • davaya katılma talebi • ortaklığın giderilmesi

12
6. HD., E. 2012/16715 K. 2012/16006 T. 5.12.2012Yargıtay

kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • davadan feragat

13
6. HD., E. 2012/15426 K. 2012/16950 T. 19.12.2012Yargıtay

satış bedeli • ortaklığın giderilmesi talebi • ortaklığın giderilmesi

14
6. HD., E. 2012/11661 K. 2012/17564 T. 27.12.2012Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • ortaklığın giderilmesi talebi • bütünleyici parça • aynen bölünerek paylaştırma

15
6. HD., E. 2012/15524 K. 2012/17657 T. 28.12.2012Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • ortaklığın giderilmesi • taraf teşkili sağlanmaması

16
6. HD., E. 2012/15029 K. 2012/17632 T. 27.12.2012Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • ortaklığın giderilmesi • taraf teşkili sağlanmaması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
6. HD., E. 2012/15278 K. 2012/17380 T. 26.12.2012Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • usulüne uygun tebligat

18
6. HD., E. 2012/17965 K. 2012/17296 T. 24.12.2012Yargıtay

alt kira sözleşmesi • alt kiracı • cezai şart talebi • cezai şart • fatura • kira sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • tahliye talebi • kira bedeli • cevap dilekçesi

19
6. HD., E. 2012/16031 K. 2012/17237 T. 24.12.2012Yargıtay

kira sözleşmesi • şahıs varlığı hakları • irtifak hakkı sözleşmesi • görevsizlik kararı

20
6. HD., E. 2012/16617 K. 2012/17228 T. 24.12.2012Yargıtay

kiralananın tahliyesi • kira sözleşmesi • müteselsilen kefil • tahliye talebi • kira bedeli • ödeme emrine itiraz • ikrar

21
6. HD., E. 2012/15602 K. 2012/17538 T. 27.12.2012Yargıtay

satış bedeli • denkleştirme istemi • aynen bölünerek paylaştırma • ortaklığın giderilmesi talebi • elbirliği mülkiyetinin sona ermesi • bilirkişi raporu • ortaklığın giderilmesi • paylı mülkiyet

22
6. HD., E. 2012/18282 K. 2012/17546 T. 27.12.2012Yargıtay

satış bedeli • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü • bilirkişi raporu • bütünleyici parça

23
6. HD., E. 2012/17639 K. 2012/17202 T. 24.12.2012Yargıtay

dürüstlük kuralı • eksik inceleme • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • karşı dava • önalım hakkı

24
6. HD., E. 2012/8106 K. 2012/16037 T. 5.12.2012Yargıtay

kiracılık sıfatının tespiti

25
6. HD., E. 2012/13935 K. 2012/15933 T. 4.12.2012Yargıtay

ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • haksız işgal tazminatı • cevap dilekçesi

26
6. HD., E. 2012/13676 K. 2012/15928 T. 4.12.2012Yargıtay

hor kullanım bedeli • kira sözleşmesi • tazminat davası • bilirkişi raporu • zıya

27
6. HD., E. 2012/13542 K. 2012/15927 T. 4.12.2012Yargıtay

eksik inceleme • dürüstlük kuralı • bilirkişi raporu • paylı mülkiyet • önalım hakkı

28
6. HD., E. 2012/4702 K. 2012/15920 T. 4.12.2012Yargıtay

kira sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • hasar bedeli • bilirkişi raporu • davanın açılmamış sayılması • karşı dava

29
6. HD., E. 2012/17520 K. 2012/17002 T. 19.12.2012Yargıtay

kefilin sorumluluğu • kira sözleşmesi • menfi tespit • kira bedeli • cevap dilekçesi • tespit davası

30
6. HD., E. 2012/12939 K. 2012/17329 T. 25.12.2012Yargıtay

kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • kira bedeli

31
6. HD., E. 2012/8910 K. 2012/17346 T. 25.12.2012Yargıtay

alt kira sözleşmesi • eksik inceleme • bakım ve onarım giderleri • kira sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • faydalı ve zaruri masraf • tazminat davası • zorunlu masraf

32
6. HD., E. 2012/11222 K. 2012/17373 T. 25.12.2012Yargıtay

eksik inceleme • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • vekaletsiz iş görme • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • karşı dava • tespit davası • zorunlu masraf

33
6. HD., E. 2012/9501 K. 2012/16740 T. 17.12.2012Yargıtay

kira sözleşmesi • menfi tespit • kira bedeli

35
6. HD., E. 2012/13629 K. 2012/16247 T. 10.12.2012Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • sınırlı ayni hak

36
6. HD., E. 2012/17116 K. 2012/16273 T. 10.12.2012Yargıtay

kiracılık sıfatının tespiti • hukuki koruma • ihtiyati tedbir kararı • ihtiyati tedbir isteğinin reddi • tedbir kararının kaldırılması

37
6. HD., E. 2012/8747 K. 2012/16305 T. 10.12.2012Yargıtay

delillerin toplanması • fatura • kira sözleşmesi • müteselsilen kefil • ispat yükü • kesin delil

38
6. HD., E. 2012/16855 K. 2012/16313 T. 10.12.2012Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • ortaklığın giderilmesi • satış bedeli • davanın kabulü

39
6. HD., E. 2012/8481 K. 2012/16501 T. 12.12.2012Yargıtay

kira sözleşmesi • kira bedeli • bilirkişi raporu

40
6. HD., E. 2012/14217 K. 2012/16687 T. 17.12.2012Yargıtay

kiralananın tahliyesi • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • basit yargılama usulü • hukuki dinlenilme hakkı

41
6. HD., E. 2012/9518 K. 2012/17165 T. 24.12.2012Yargıtay

kira bedeli • usulüne uygun tebligat • duruşmalara katılmama • kesin süre

42
6. HD., E. 2012/10990 K. 2012/17628 T. 27.12.2012Yargıtay

fatura • kira bedeli • ticari defter • ticari örf ve âdet • bilirkişi raporu • örf ve âdet • kesin süre

43
6. HD., E. 2012/3848 K. 2012/7441 T. 17.5.2012Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • yapı kooperatifi • kooperatif • cevap dilekçesi • davaya katılma talebi • duruşmalara katılmama • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • taraf teşkili sağlanmaması

44
6. HD., E. 2012/3353 K. 2012/7437 T. 17.5.2012Yargıtay

yemin delili • ispat yükü • kira sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • kesin delil

45
6. HD., E. 2012/4328 K. 2012/7435 T. 17.5.2012Yargıtay

tahliye talebi • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • basit yargılama usulü • hukuki dinlenilme hakkı

46
6. HD., E. 2012/3814 K. 2012/7485 T. 17.5.2012Yargıtay

müteselsilen kefil

47
6. HD., E. 2012/4918 K. 2012/7843 T. 24.5.2012Yargıtay

eksik inceleme • kiralananın tahliyesi • gecikme faizi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

48
6. HD., E. 2012/3658 K. 2012/7432 T. 17.5.2012Yargıtay

yargılama giderleri • nispi vekalet ücreti • tahliye talebi • kira bedeli

49
6. HD., E. 2012/5257 K. 2012/7460 T. 17.5.2012Yargıtay

kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

50
6. HD., E. 2012/4305 K. 2012/7793 T. 24.5.2012Yargıtay

kira sözleşmesi • kira bedeli • yetki sözleşmesi • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: