S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 31.383

2
6. HD., E. 2013/7221 K. 2013/10035 T. 6.6.2013

kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • basit yargılama usulü • hukuki dinlenilme hakkı

3
6. HD., E. 2013/7682 K. 2013/9964 T. 5.6.2013

aşırı ifa güçlüğü • cezai şart • geçici ödeme • sözleşme serbestisi • kira sözleşmesi • kiracı aleyhine düzenleme yasağı • gecikme faizi • kira bedeli

4
6. HD., E. 2013/6510 K. 2013/9921 T. 5.6.2013

kiralananın tahliyesi • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi

5
6. HD., E. 2012/17620 K. 2013/9908 T. 5.6.2013

eksik inceleme • fuzuli işgal • kira sözleşmesi • tazminat davası • kiracılık sıfatını kanıtlaması • limited şirket

6
6. HD., E. 2013/6860 K. 2013/9899 T. 5.6.2013

cezai şart • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • yapı kooperatifi • tahliye talebi • tapu iptali • kooperatif

7
6. HD., E. 2013/7359 K. 2013/9875 T. 5.6.2013

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • taraf sıfatı • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

8
6. HD., E. 2013/7227 K. 2013/10040 T. 6.6.2013

aşırı ifa güçlüğü • cezai şart • sözleşme serbestisi • kira sözleşmesi • kiracı aleyhine düzenleme yasağı • kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • gecikme faizi • geçici ödeme • kira bedeli

9
6. HD., E. 2013/8861 K. 2013/10531 T. 17.6.2013

aşırı ifa güçlüğü • cezai şart • geçici ödeme • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • gecikme faizi • kira bedeli

10
6. HD., E. 2013/8122 K. 2013/10557 T. 17.6.2013

aşırı ifa güçlüğü • cezai şart • sözleşme serbestisi • geçici ödeme • kira sözleşmesi • kiracı aleyhine düzenleme yasağı • tahliye talebi • gecikme faizi • kira bedeli

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: