S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 58.797

1
8. HD., E. 2022/2587 K. 2023/313 T. 26.1.2023

yargılama giderleri • hak düşürücü süre • maktu vekalet ücreti • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • taraf sıfatı

2
8. HD., E. 2022/2847 K. 2023/311 T. 26.1.2023

tapu sicili • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • harç muafiyeti

3
8. HD., E. 2021/3145 K. 2023/424 T. 6.2.2023

cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • taraf teşkili sağlanmaması

4
8. HD., E. 2021/8202 K. 2023/420 T. 6.2.2023

eksik araştırma ve inceleme • kadastro tesbitine itiraz • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ön inceleme • harç muafiyeti

5
8. HD., E. 2021/14601 K. 2023/429 T. 6.2.2023

cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

6
8. HD., E. 2021/14594 K. 2023/433 T. 6.2.2023

cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

7
8. HD., E. 2021/14606 K. 2023/434 T. 6.2.2023

cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

8
8. HD., E. 2021/13544 K. 2023/309 T. 26.1.2023

kadastro tesbitine itiraz • çifte tapu kaydı • harç muafiyeti • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • ön inceleme

9
8. HD., E. 2021/10396 K. 2023/437 T. 6.2.2023

adil yargılanma hakkı • kadastro tesbitine itiraz • harç muafiyeti • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

10
8. HD., E. 2021/9256 K. 2023/439 T. 6.2.2023

devlet ormanı • eksik araştırma ve inceleme • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • ön inceleme • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: