S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 46.231

1
8. HD., E. 2018/4709 K. 2020/921 T. 5.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • müdahalenin men'i • taleple bağlılık ilkesi • haksız işgal tazminatı

2
8. HD., E. 2017/14489 K. 2020/1018 T. 6.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • hak düşürücü süre • ortaklığın giderilmesi talebi • pay devri • hukuki yarar yokluğu

3
8. HD., E. 2010/4576 K. 2011/1381 T. 14.3.2011 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • tapu iptali • davanın kabulü

4
8. HD., E. 2010/4587 K. 2011/1579 T. 21.3.2011 · Yargıtay

kanun yararına temyiz

5
8. HD., E. 2016/10535 K. 2020/816 T. 3.2.2020 · Yargıtay

malik sıfatıyla zilyet

6
8. HD., E. 2018/4684 K. 2020/1014 T. 6.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme

7
8. HD., E. 2010/3276 K. 2011/63 T. 17.1.2011 · Yargıtay

on yıllık hak düşürücü süre • hak düşürücü süre • tapu iptali • resmi şekil • satış bedeli • paylı mülkiyet • geçersiz sözleşme

8
8. HD., E. 2010/3797 K. 2011/117 T. 18.1.2011 · Yargıtay

satış bedeli • bilirkişi raporu • hakkaniyet ilkesi • kooperatif • yapı kooperatifi • mal rejimi • mal ayrılığı • muvazaa iddiası • karşı dava

9
8. HD., E. 2010/3426 K. 2011/97 T. 18.1.2011 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu sicili • tapu iptali • zilyetlik süresi

10
8. HD., E. 2010/3477 K. 2011/385 T. 26.1.2011 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • tapu iptali • müşterek mülkiyet • paylı mülkiyet • miras taksim sözleşmesi • taksim sözleşmesi

11
8. HD., E. 2010/4478 K. 2011/93 T. 17.1.2011 · Yargıtay

davadan feragatın kati bir hükmün sonuçlarını doğurması • davadan feragat • davanın kabulü • mal rejimi • mal rejiminin tasfiyesi

12
15
8. HD., E. 2010/7174 K. 2011/679 T. 14.2.2011 · Yargıtay

edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • bilirkişi raporu • katılma alacağı • mal ayrılığı • mal rejimi

16
8. HD., E. 2010/4007 K. 2011/681 T. 14.2.2011 · Yargıtay

dava zamanaşımı • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • zamanaşımı defi • mal rejimi • cevap dilekçesi • değer artış payı • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • katılma alacağı • mal ayrılığı

17
8. HD., E. 2010/3537 K. 2011/595 T. 10.2.2011 · Yargıtay

denkleştirme istemi • eksik inceleme • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • değer artış payı • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • katılma alacağı • katılma rejiminin geçerli olduğu tarih • mal rejiminin tasfiyesi • mal rejimi • usuli kazanılmış hak • mal ayrılığı

18
8. HD., E. 2010/3006 K. 2011/301 T. 24.1.2011 · Yargıtay

edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • mal rejimi • katkı payı alacağı istemi • mal ayrılığı

19
8. HD., E. 2010/3656 K. 2011/249 T. 24.1.2011 · Yargıtay

tapu sicili • tapu iptali

20
8. HD., E. 2011/321 K. 2011/277 T. 24.1.2011 · Yargıtay

satış bedeli • bilirkişi raporu • bono • el yazısı • mal rejimi • mal ayrılığı • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi

21
8. HD., E. 2010/3227 K. 2011/1261 T. 7.3.2011 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • katkı payı alacağı istemi • davanın kabulü • mal ayrılığı

22
8. HD., E. 2010/6617 K. 2011/861 T. 21.2.2011 · Yargıtay

bağışlamanın geri alınması • kooperatif • tapu iptali • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • mal rejimi • gizli bağış • mal ayrılığı

23
8. HD., E. 2010/4099 K. 2011/862 T. 21.2.2011 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

24
8. HD., E. 2010/5668 K. 2011/909 T. 22.2.2011 · Yargıtay

bağışlamanın geri alınması

25
8. HD., E. 2010/4504 K. 2011/991 T. 24.2.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü

26
8. HD., E. 2010/4320 K. 2011/1077 T. 1.3.2011 · Yargıtay

davanın kabulü

27
8. HD., E. 2010/3440 K. 2011/1148 T. 3.3.2011 · Yargıtay

davanın kabulü • malik sıfatıyla zilyet • zilyetlik süresi

28
8. HD., E. 2010/6846 K. 2011/1437 T. 15.3.2011 · Yargıtay

kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre • katılma alacağı

29
8. HD., E. 2010/7079 K. 2011/1431 T. 15.3.2011 · Yargıtay

yargılama giderleri • davanın kabulü

30
8. HD., E. 2011/181 K. 2011/1618 T. 22.3.2011 · Yargıtay

resmi şekil • satış bedeli • tazminat davası • ortaklığın giderilmesi talebi • tapu iptali • denkleştirici adalet ilkesi • bilirkişi raporu • geçersiz sözleşme

31
8. HD., E. 2010/7082 K. 2011/1430 T. 15.3.2011 · Yargıtay

tapu iptali • harici taksim sözleşmesi • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak • taksim sözleşmesi

43
8. HD., E. 2018/4621 K. 2020/289 T. 16.1.2020 · Yargıtay

ecrimisil talebi • muris muvazaası • bilirkişi raporu • haksız işgal tazminatı • intifadan men • muvazaa iddiası • dava dilekçesinin tebliği • taleple bağlılık ilkesi

44
8. HD., E. 2016/14393 K. 2020/703 T. 3.2.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • tapu iptali • usuli kazanılmış hak

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.