S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 56.215

3
8. HD., E. 2018/10641 K. 2018/13384 T. 30.5.2018 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
8. HD., E. 2018/8727 K. 2018/13533 T. 31.5.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • adın değiştirilmesi • yasal temsilci • kayyımlığın kaldırılması • kayyım atanması • davanın kabulü • temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaatinin çatışması

9
8. HD., E. 2017/14408 K. 2018/13466 T. 30.5.2018 · Yargıtay

kefilin sorumluluğu • tahliye talebi • bilirkişi raporu • kefil olma • kira bedeli • usuli kazanılmış hak • yargılama giderleri • yeniden yargılama

10
8. HD., E. 2018/10639 K. 2018/13464 T. 30.5.2018 · Yargıtay

sermaye borcu • el yazısı • gecikme tazminatı • tahliye talebi • kefil olma

11
8. HD., E. 2017/10531 K. 2018/13454 T. 30.5.2018 · Yargıtay

karşı dava • istinaf yolu

12
8. HD., E. 2017/10278 K. 2018/13452 T. 30.5.2018 · Yargıtay

istinaf yolu • karşı dava

13
8. HD., E. 2017/10081 K. 2018/13450 T. 30.5.2018 · Yargıtay

istinaf yolu • karşı dava

14
8. HD., E. 2018/813 K. 2018/13432 T. 30.5.2018 · Yargıtay

tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • yeniden yargılama

15
8. HD., E. 2018/10622 K. 2018/13434 T. 30.5.2018 · Yargıtay

taşınmaz satışı • muhdesat aidiyetinin tespiti talebi • muhdesat bedeli • davacı sıfatı • davanın kabulü

16
8. HD., E. 2018/9083 K. 2018/13436 T. 30.5.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

18
19
8. HD., E. 2017/5046 K. 2018/13412 T. 30.5.2018 · Yargıtay

borç ikrarı • cevap dilekçesi • kesin borç ipoteğii

21
8. HD., E. 2017/10782 K. 2018/13404 T. 30.5.2018 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • katılma alacağı

22
8. HD., E. 2016/1090 K. 2018/13402 T. 30.5.2018 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • katılma alacağı • mal rejiminin tasfiyesi • eski hale iade talebi

23
8. HD., E. 2018/10948 K. 2018/13400 T. 30.5.2018 · Yargıtay

akıl hastalığı • davanın kabulü • yasal danışman atanması

24
8. HD., E. 2018/10857 K. 2018/13398 T. 30.5.2018 · Yargıtay

istihkak iddiası • mülkiyet karinesi

25
8. HD., E. 2015/22474 K. 2018/13396 T. 30.5.2018 · Yargıtay

temsil yetkisi • davanın kabulü • istihkak iddiası • muvazaa iddiası

38
8. HD., E. 2018/3420 K. 2018/13975 T. 11.6.2018 · Yargıtay

paylı mülkiyet • intifadan men koşulu

39
8. HD., E. 2018/11647 K. 2018/14314 T. 25.6.2018 · Yargıtay

mirastan feragat sözleşmesi

40
8. HD., E. 2018/6290 K. 2018/14315 T. 25.6.2018 · Yargıtay

kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi

41
8. HD., E. 2018/10231 K. 2018/14329 T. 25.6.2018 · Yargıtay

davaya katılma talebi • nüfus kaydının düzeltilmesi

42
8. HD., E. 2018/11753 K. 2018/14339 T. 25.6.2018 · Yargıtay

elektronik ortam • güvenli elektronik imza • maddi hatanın düzeltilmesi istemi

43
8. HD., E. 2018/6169 K. 2018/14389 T. 26.6.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.