S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 60.076

1
8. HD., E. 2021/7650 K. 2023/1857 T. 29.3.2023

aktif dava ehliyeti • kadastro tesbitine itiraz • davacı sıfatı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

2
8. HD., E. 2022/2448 K. 2023/1865 T. 29.3.2023

yargılama giderleri • ispat yükü • kadastro tesbitine itiraz • taleple bağlılık ilkesi • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • harç muafiyeti • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

3
8. HD., E. 2022/7017 K. 2023/1874 T. 29.3.2023

eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • ön inceleme

4
8. HD., E. 2021/12326 K. 2023/1883 T. 29.3.2023

eksik inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu • karşı dava • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

5
8. HD., E. 2021/10836 K. 2023/444 T. 6.2.2023

devlet ormanı • yeniden yargılama • tapu iptali • adil yargılanma hakkı • el atmanın önlenmesi • ihtiyati tedbir kararı • davanın kabulü • davaya müdahale talebi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • müdahalenin men'i • ön inceleme • müdahale talebinin kabulü • orman kadastrosu

6
8. HD., E. 2022/3726 K. 2023/483 T. 7.2.2023

eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • harç muafiyeti • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

7
8. HD., E. 2021/13538 K. 2023/140 T. 18.1.2023

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • cevap dilekçesi • ön inceleme • harç muafiyeti • müktesep hak

8
8. HD., E. 2021/10805 K. 2023/580 T. 9.2.2023

devlet ormanı • kadastro tesbitine itiraz • orman tahdit sınırları • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • orman kadastrosu

9
8. HD., E. 2021/14923 K. 2023/2384 T. 13.4.2023

pasif dava ehliyeti • eksik araştırma ve inceleme • hak düşürücü süre • cevap dilekçesi • dava ehliyeti • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ilk itirazlar • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

10
8. HD., E. 2022/6822 K. 2023/4868 T. 2.10.2023

tapu sicili • harç muafiyeti • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: