S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 49.809

1
8. HD., E. 2020/1001 K. 2021/23 T. 11.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • değer artış payı • bilirkişi raporu • mal rejimi • katılma alacağı • mal rejiminin tasfiyesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
8. HD., E. 2020/2875 K. 2021/33 T. 11.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davacı sıfatı • davanın kabulü • istihkak iddiası • taraf sıfatı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
8. HD., E. 2020/4173 K. 2021/46 T. 11.1.2021 · Yargıtay

adli yardım talebinin reddi • adli yardım talebinin reddi kararına itiraz • davanın kabulü • karşı dava • istinaf yolu • adli yardım talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
8. HD., E. 2018/7603 K. 2021/52 T. 11.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • fuzuli işgal • adın değiştirilmesi • kayyımlığın kaldırılması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

5
8. HD., E. 2020/3373 K. 2021/56 T. 11.1.2021 · Yargıtay

tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
8. HD., E. 2018/7916 K. 2021/126 T. 14.1.2021 · Yargıtay

bütünleyici parça • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • taşkın inşaat

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
8. HD., E. 2018/8204 K. 2021/131 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu • eski hale iade talebi • el atmanın önlenmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
8. HD., E. 2020/2596 K. 2021/137 T. 14.1.2021 · Yargıtay

işletmenin devralınması • ticari iş • ticari işletme • davanın kabulü • istihkak iddiası

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
8. HD., E. 2020/4522 K. 2021/84 T. 14.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • değer artış payı • edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • mal rejimi • katılma alacağı • davanın kabulü • katılma yoluyla temyiz • mal rejiminin tasfiyesi • maddi hata

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

10
8. HD., E. 2018/7484 K. 2021/87 T. 14.1.2021 · Yargıtay

fuzuli işgal • kapıcılık hizmeti • kira sözleşmesi • eklenti niteliği • el atmanın önlenmesi • cevap dilekçesi • haksız işgal tazminatı • görevsizlik kararı • görevli mahkeme

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
8. HD., E. 2018/7638 K. 2021/148 T. 18.1.2021 · Yargıtay

fuzuli işgal • kira sözleşmesi • bilirkişi raporu • haksız işgal tazminatı • kamulaştırma • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

12
8. HD., E. 2020/4668 K. 2021/149 T. 18.1.2021 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
8. HD., E. 2018/7761 K. 2021/233 T. 19.1.2021 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • ecrimisil bedeli • davanın kabulü • istinaf yolu • haksız işgal tazminatı • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
8. HD., E. 2020/4489 K. 2021/235 T. 19.1.2021 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • tapu sicili • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
8. HD., E. 2018/7708 K. 2021/259 T. 19.1.2021 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • kesin süre • kararın temyiz edilmemiş sayılması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
8. HD., E. 2018/7710 K. 2021/262 T. 19.1.2021 · Yargıtay

aile konutu • ecrimisil bedeli • fatura • el atmanın önlenmesi • istinaf yolu • karşı dava • müdahalenin men'i • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
8. HD., E. 2018/10062 K. 2021/391 T. 25.1.2021 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • el atmanın önlenmesi • limited şirket • adli yardım talebi • davanın kabulü

18
8. HD., E. 2018/10616 K. 2021/710 T. 1.2.2021 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • faizin başlangıç tarihi • yeniden yargılama • kira sözleşmesi • mükerrer ödeme • kanuni faiz

19
8. HD., E. 2018/10097 K. 2021/719 T. 1.2.2021 · Yargıtay

ecrimisil talebi • eksik inceleme • ortaklığın giderilmesi talebi • el atmanın önlenmesi • kira bedeli • intifadan men

20
8. HD., E. 2018/10088 K. 2021/723 T. 1.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • müdahalenin men'i • davanın kabulü

21
8. HD., E. 2018/14220 K. 2021/1829 T. 3.3.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • el atmanın önlenmesi • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

22
8. HD., E. 2018/10034 K. 2021/811 T. 3.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • paylı mülkiyet • cevap dilekçesi • davanın kabulü • el atmanın önlenmesi

23
8. HD., E. 2020/2339 K. 2021/503 T. 26.1.2021 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • davanın kabulü • mal rejimi • mal rejiminin tasfiyesi

24
8. HD., E. 2018/9784 K. 2021/414 T. 25.1.2021 · Yargıtay

ecrimisil talebi • ispat yükü • el atmanın önlenmesi • cevap dilekçesi • kesin süre • tanık bildirimi

25
8. HD., E. 2018/9987 K. 2021/415 T. 25.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü

26
8. HD., E. 2018/10164 K. 2021/427 T. 25.1.2021 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • müdahalenin men'i

27
8. HD., E. 2018/7754 K. 2021/446 T. 25.1.2021 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • yeniden yargılama • sebepsiz zenginleşme • bilirkişi raporu • kira bedeli • cevap dilekçesi • davanın kabulü

28
8. HD., E. 2018/8308 K. 2021/273 T. 20.1.2021 · Yargıtay

ecrimisil talebi • haksız işgal tazminatı

29
8. HD., E. 2018/7782 K. 2021/269 T. 20.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • el atmanın önlenmesi • paylı mülkiyet • davanın kabulü

30
8. HD., E. 2018/7819 K. 2021/274 T. 20.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • ecrimisil talebi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • el atmanın önlenmesi • eski hale iade talebi

31
8. HD., E. 2018/7911 K. 2021/275 T. 20.1.2021 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • fuzuli işgal • kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • davanın kabulü • direnme kararı • görevsizlik kararı

32
8. HD., E. 2018/8231 K. 2021/284 T. 20.1.2021 · Yargıtay

kira sözleşmesi • sözleşmenin kurulması • yargılama giderleri • cevap dilekçesi • davanın konusuz kalması • eski hale iade talebi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme • uygulanacak hukuk • el atmanın önlenmesi

33
8. HD., E. 2018/7994 K. 2021/315 T. 20.1.2021 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti • kira sözleşmesi • kooperatif • limited şirket • ticaret siciline tescil • yapı kooperatifi • el atmanın önlenmesi

34
8. HD., E. 2018/7669 K. 2021/313 T. 20.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • ecrimisil talebi • fuzuli işgal • hizmet sözleşmesi • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • kooperatif • el atmanın önlenmesi • intifadan men • intifadan men koşulu • yönetim kurulu • cevap dilekçesi • davaya fer'i müdahil olma • istinaf yolu • karşı dava • taraf sıfatı

35
8. HD., E. 2018/8514 K. 2021/277 T. 20.1.2021 · Yargıtay

ecrimisil talebi • el atmanın önlenmesi • kooperatif • yapı kooperatifi • cevap dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

36
8. HD., E. 2018/8241 K. 2021/283 T. 20.1.2021 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • katılma yoluyla temyiz • temyiz kesinlik sınırı

37
8. HD., E. 2018/7786 K. 2021/295 T. 20.1.2021 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • kanuni faiz • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı • el atmanın önlenmesi

38
8. HD., E. 2018/7823 K. 2021/223 T. 19.1.2021 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • davanın açılmamış sayılması • paydaşlar arası elatmanın önlenmesi

39
8. HD., E. 2018/8244 K. 2021/222 T. 19.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • yetersiz bilirkişi raporu • iptal davası • muris muvazaası • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • haksız işgal tazminatı • intifadan men • muvazaa iddiası • taleple bağlılık ilkesi

40
8. HD., E. 2019/2968 K. 2021/221 T. 19.1.2021 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • kısmi ödeme • el atmanın önlenmesi • intifadan men • istinaf yolu • karşı dava

41
8. HD., E. 2020/4671 K. 2021/212 T. 19.1.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf yolu • istihkak iddiası • karşı dava

42
8. HD., E. 2020/4802 K. 2021/211 T. 19.1.2021 · Yargıtay

babalık karinesinin aksini isbat yükü • davanın kabulü • mülkiyet karinesi • istihkak iddiası • muvazaa iddiası

43
8. HD., E. 2020/3811 K. 2021/210 T. 19.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • satış sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istihkak iddiası

44
8. HD., E. 2020/4840 K. 2021/234 T. 19.1.2021 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • hak düşürücü süre • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • davanın kabulü • direnme kararı • kayyım atanması • kayyım atanması talebi • maddi hata

45
8. HD., E. 2018/7620 K. 2021/236 T. 19.1.2021 · Yargıtay

ecrimisil talebi • ecrimisil bedeli • dürüstlük kuralı • ortaklığın giderilmesi talebi • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • davadan feragat • paylı mülkiyet • müdahalenin men'i • taksim sözleşmesi

46
8. HD., E. 2019/2042 K. 2021/245 T. 19.1.2021 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • ecrimisil bedeli • eksik inceleme • fuzuli işgal • ortaklığın giderilmesi talebi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporuna itiraz • müşterek mülkiyet • paylı mülkiyet • intifadan men • intifadan men koşulu • muhdesat bedeli • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • taksim sözleşmesi

47
8. HD., E. 2018/8031 K. 2021/246 T. 19.1.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • el atmanın önlenmesi

48
8. HD., E. 2020/2114 K. 2021/247 T. 19.1.2021 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • ecrimisil bedeli • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • müşterek mülkiyet • paylı mülkiyet • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • müdahalenin men'i • davanın kabulü • taksim sözleşmesi

49
8. HD., E. 2018/7914 K. 2021/248 T. 19.1.2021 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi

50
8. HD., E. 2018/7873 K. 2021/261 T. 19.1.2021 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • el atmanın önlenmesi • müşterek mülkiyet • paylı mülkiyet • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • paydaşlar arası elatmanın önlenmesi • taksim sözleşmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: