S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 49.255

2
8. HD., E. 2019/6244 K. 2020/598 T. 23.1.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • asli müdahil • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • el atmanın önlenmesi

3
8. HD., E. 2019/6367 K. 2020/571 T. 23.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • artık değere katılma • artık değere katılma alacağı • davanın kabulü • katılma alacağı

4
8. HD., E. 2016/9912 K. 2020/570 T. 23.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • eklenti niteliği • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • eski hale iade talebi

5
8. HD., E. 2019/6453 K. 2020/569 T. 23.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • katılma alacağı • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

6
8. HD., E. 2016/10912 K. 2020/622 T. 23.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • bütünleyici parça • davanın kabulü

7
8. HD., E. 2018/4498 K. 2020/627 T. 23.1.2020 · Yargıtay

fuzuli işgal • kira sözleşmesi • haklı neden • bilirkişi raporu • haksız işgal tazminatı • taleple bağlılık ilkesi • paydaşlar arasında ecrimisil talebi

8
8. HD., E. 2016/10823 K. 2020/619 T. 23.1.2020 · Yargıtay

eda davası • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • tespit davası

9
8. HD., E. 2016/21111 K. 2020/503 T. 22.1.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • davanın kabulü • istihkak iddiası

10
8. HD., E. 2019/6010 K. 2020/507 T. 22.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • ispat yükü • muvazaalı işlem • muvazaa iddiası • istihkak iddiası • mülkiyet karinesi

11
8. HD., E. 2017/17087 K. 2020/529 T. 22.1.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • fatura • muvazaalı işlem • ticaret odası • ticari defter • muvazaa iddiası • yönetim kurulu • organik bağ • hukuki dinlenilme hakkı • istihkak iddiası • ispat hakkı • tanık bildirimi

12
8. HD., E. 2018/39 K. 2020/530 T. 22.1.2020 · Yargıtay

fatura • ticari defter • bilirkişi raporu • istihkak iddiası

13
8. HD., E. 2017/10461 K. 2020/543 T. 22.1.2020 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti • dava şartlarının bulunmaması • istihkak iddiası

14
8. HD., E. 2017/11164 K. 2020/544 T. 22.1.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • açık artırma usulü • dava açma süresi • hukuki yarar yokluğu • istihkak iddiası • karşı dava

15
8. HD., E. 2016/18712 K. 2020/504 T. 22.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • babalık karinesinin aksini isbat yükü • ticari defter • kira sözleşmesi • mülkiyet karinesi • istihkak iddiası • kesin süre

16
17
8. HD., E. 2016/10434 K. 2020/869 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi

18
8. HD., E. 2016/10420 K. 2020/868 T. 4.2.2020 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi

19
8. HD., E. 2016/10449 K. 2020/872 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi

20
8. HD., E. 2016/10451 K. 2020/873 T. 4.2.2020 · Yargıtay

asli zilyet • el atmanın önlenmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
8. HD., E. 2016/10437 K. 2020/870 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi

22
8. HD., E. 2016/10447 K. 2020/871 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

23
8. HD., E. 2016/10328 K. 2020/858 T. 4.2.2020 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • asli zilyet

24
8. HD., E. 2016/10342 K. 2020/859 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

25
8. HD., E. 2016/10347 K. 2020/863 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi

26
8. HD., E. 2016/10352 K. 2020/864 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi

27
8. HD., E. 2016/10359 K. 2020/866 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi

28
8. HD., E. 2016/10416 K. 2020/867 T. 4.2.2020 · Yargıtay

asli zilyet • davaya katılma talebi • el atmanın önlenmesi • ölen kişinin taraf ehliyeti

29
8. HD., E. 2016/10325 K. 2020/855 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

30
8. HD., E. 2016/10326 K. 2020/856 T. 4.2.2020 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • asli zilyet • davaya katılma talebi • ölen kişinin taraf ehliyeti

31
8. HD., E. 2016/10327 K. 2020/857 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi

32
8. HD., E. 2016/10344 K. 2020/861 T. 4.2.2020 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • asli zilyet

33
8. HD., E. 2016/11076 K. 2020/854 T. 4.2.2020 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • asli zilyet • maddi hata

34
8. HD., E. 2016/10353 K. 2020/1205 T. 11.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • müdahalenin men'i • terkin talebi

35
8. HD., E. 2018/13835 K. 2020/1203 T. 11.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • maddi hata

36
8. HD., E. 2018/13836 K. 2020/1202 T. 11.2.2020 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • maddi hata

37
8. HD., E. 2018/13833 K. 2020/1201 T. 11.2.2020 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • maddi hata

38
8. HD., E. 2018/13832 K. 2020/1200 T. 11.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • maddi hata

Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
8. HD., E. 2018/13829 K. 2020/1198 T. 11.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • maddi hata • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

40
8. HD., E. 2018/13827 K. 2020/1197 T. 11.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • maddi hata • el atmanın önlenmesi

41
8. HD., E. 2018/13834 K. 2020/1196 T. 11.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • maddi hata

42
8. HD., E. 2018/10863 K. 2020/1186 T. 11.2.2020 · Yargıtay

bütünleyici parça • enkaz • mal değişim sözleşmesi • ortaklığın giderilmesi talebi • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

43
8. HD., E. 2017/9903 K. 2020/1181 T. 11.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması • tapu iptali • silahların eşitliği • adil yargılanma hakkı • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer

44
8. HD., E. 2016/10348 K. 2020/1206 T. 11.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • müdahalenin men'i • terkin talebi

45
8. HD., E. 2016/10324 K. 2020/1212 T. 11.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • müdahalenin men'i

46
8. HD., E. 2016/10424 K. 2020/1210 T. 11.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • müdahalenin men'i • el atmanın önlenmesi

47
8. HD., E. 2016/10323 K. 2020/1211 T. 11.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • bilirkişi kurulu • müdahalenin men'i • davanın kabulü

48
8. HD., E. 2016/10345 K. 2020/1207 T. 11.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • bilirkişi kurulu • müdahalenin men'i • terkin talebi

49
8. HD., E. 2016/10349 K. 2020/1208 T. 11.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • müdahalenin men'i • el atmanın önlenmesi

50
8. HD., E. 2016/10142 K. 2020/1209 T. 11.2.2020 · Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • bilirkişi raporu • müdahalenin men'i • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: