S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 2.947.907

51
15. HD., E. 2017/196 K. 2017/1217 T. 21.3.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • cevap süresi • dava şartı noksanlığı • dava şartlarının incelenmesi • görevsizlik kararı • hukuki dinlenilme hakkı • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • ilk itirazlar • ön inceleme • savunma hakkı • tazminat davası

52
9. HD., E. 2016/8113 K. 2017/4488 T. 21.3.2017 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • haklı neden • iade davası • özen yükümü • psikolojik taciz

53
17. HD., E. 2016/19471 K. 2017/2924 T. 20.3.2017 · Yargıtay

iptal davası • tahkim yeri • hakem kurulu kararı • görevli mahkeme • tahkim yargılaması • görevli ve yetkili mahkeme • hakemlerin seçimi

54
23. HD., E. 2015/8314 K. 2017/859 T. 20.3.2017 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • tapu sicili • yapı kooperatifi

55
9. HD., E. 2016/8068 K. 2017/4299 T. 20.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • el yazısı • feshin geçersizliği • iade davası • iş sözleşmesi • karşı dava

56
9. HD., E. 2016/8071 K. 2017/4302 T. 20.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği • haklı neden • haklı sebeple fesih • iş sözleşmesi • ispat yükü

57
9. HD., E. 2016/8093 K. 2017/4309 T. 20.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • feshin geçersizliği • savunma hakkının kısıtlanması • yönetim kurulu

58
12. HD., E. 2017/437 K. 2017/4106 T. 20.3.2017 · Yargıtay

cari hesap • ipotek hakkı • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • üst sınır ipoteği

59
8. CD., E. 2015/14527 K. 2017/2855 T. 20.3.2017 · Yargıtay

ateşli silah • kasten yaralama • müsadere

60
5. HD., E. 2017/2200 K. 2017/8441 T. 16.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • enkaz • kamulaştırma bedelinin tespiti

61
9. HD., E. 2017/3868 K. 2017/4174 T. 16.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi

62
10. HD., E. 2016/8355 K. 2017/2186 T. 16.3.2017 · Yargıtay

davadan feragat • davanın kabulü • ödeme emrinin iptali • tasarruf ilkesi

63
8. CD., E. 2016/5416 K. 2017/2744 T. 16.3.2017 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • hakkın kullanılması • iştirak • kanun yararına bozma • seçenek yaptırım

64
65
9. HD., E. 2016/6679 K. 2017/4009 T. 14.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • haklı neden • iş sözleşmesi

66
8. HD., E. 2016/2116 K. 2017/3537 T. 14.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik araştırma ve inceleme • intifa hakkı • mal rejimi

68
9. HD., E. 2016/6664 K. 2017/3766 T. 13.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği • haklı neden • iş sözleşmesi • riziko

69
9. HD., E. 2017/1417 K. 2017/3661 T. 13.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • direnme kararı • fazla çalışma ücreti • haklı neden • ikramiye alacağı • toplu iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak

70
9. HD., E. 2016/32508 K. 2017/3711 T. 13.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • deneme süresi • feshin geçersizliği • iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

71
3. HD., E. 2016/8587 K. 2017/2963 T. 13.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eksik inceleme • kayyum • satış bedeli

72
12. HD., E. 2016/12036 K. 2017/3700 T. 13.3.2017 · Yargıtay

aval veren • bono • kambiyo senetleri • keşideci • teminat senedi

73
9. HD., E. 2016/5586 K. 2017/3715 T. 13.3.2017 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi

75
13. HD., E. 2015/14690 K. 2017/2967 T. 9.3.2017 · Yargıtay

birlikte vekalet • davanın kabulü • eksik inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • vekalet sözleşmesi

76
8. HD., E. 2017/9679 K. 2017/3733 T. 16.3.2017 · Yargıtay

davadan feragat • davanın kabulü • maddi hata • usuli kazanılmış hak

Benzer içeriğe sahip kararları göster

77
10. HD., E. 2017/799 K. 2017/1931 T. 9.3.2017 · Yargıtay

eksik inceleme

78
4. HD., E. 2017/1147 K. 2017/1452 T. 7.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • özen yükümlülüğü • tehlike sorumluluğu

79
10. CD., E. 2017/178 K. 2017/883 T. 7.3.2017 · Yargıtay

zincirleme suç

80
11. HD., E. 2017/208 K. 2017/1340 T. 7.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • manevi tazminat • taleple bağlılık ilkesi

81
3. HD., E. 2017/2766 K. 2017/2464 T. 6.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ilk itirazlar • kira bedeli • kötüniyet tazminatı • ön inceleme • tespit davası

82
3. HD., E. 2015/15613 K. 2017/2515 T. 6.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • fatura • perakende satış

83
3. HD., E. 2016/8652 K. 2017/2554 T. 6.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • denkleştirme • iptal davası • ıskat • tenkis talebi • vasiyetnamenin tenfizi

84
10. CD., E. 2014/8171 K. 2017/850 T. 6.3.2017 · Yargıtay

denetimli serbestlik

87
20. HD., E. 2016/14720 K. 2017/1779 T. 2.3.2017 · Yargıtay

asli zilyet • bilirkişi incelemesi • dava ehliyeti • davacı sıfatı • devlet ormanı • direnme kararı • eksik inceleme • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • ispat yükü • kadastro tesbitine itiraz • kamulaştırma • savunma hakkı • taraf sıfatı

88
20. HD., E. 2016/14736 K. 2017/1799 T. 2.3.2017 · Yargıtay

asli zilyet • dava ehliyeti • davacı sıfatı • devlet ormanı • direnme kararı • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • kadastro tesbitine itiraz • kamulaştırma • savunma hakkı • taraf sıfatı

89
3. HD., E. 2016/20433 K. 2017/2370 T. 2.3.2017 · Yargıtay

ağır kusur • belgenin sahteliğinin iddiası • hile • maddi tazminat davası • özen yükümlülüğü • satış bedeli • uygun illiyet bağı

90
14. HD., E. 2015/8694 K. 2017/1616 T. 2.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • müdahalenin men'i • muvazaa iddiası • önalım hakkı • satış bedeli • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi

91
4. HD., E. 2016/8476 K. 2017/1267 T. 2.3.2017 · Yargıtay

manevi tazminat • tazminat davası

93
8. HD., E. 2015/10165 K. 2017/2753 T. 2.3.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • gizli bağış • mal rejimi • örf ve âdet • tapu iptali

94
8. HD., E. 2017/9569 K. 2017/2754 T. 2.3.2017 · Yargıtay

direnme kararı • gizli bağış • ikrar • mal rejimi

95
10. HD., E. 2016/14854 K. 2017/1698 T. 2.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • kısmi ödeme • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi

96
10. HD., E. 2016/14852 K. 2017/1697 T. 2.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • kısmi ödeme • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi

97
10. HD., E. 2016/14855 K. 2017/1696 T. 2.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • kısmi ödeme • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi

98
10. HD., E. 2016/14836 K. 2017/1695 T. 2.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • kısmi ödeme • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

99
8. CD., E. 2016/8887 K. 2017/1988 T. 1.3.2017 · Yargıtay

bilişim alanında suçlar

100
17. HD., E. 2015/1653 K. 2017/2110 T. 28.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • menfi tespit • tespit davası • yargılama giderleri

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.