S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.810.509

55
CGK., E. 2016/851 K. 2018/619 T. 6.12.2018Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • bilgisayar programları • müsadere • toplu suç • ilgilinin rızası • iştirak • zorunluluk hali • vücuttan örnek alınması • meşru savunma • muhafaza altına alma • hakkın kullanılması

57
4. HD., E. 2016/13407 K. 2018/7257 T. 22.11.2018Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • kişilik haklarına saldırı

58
16. CD., E. 2018/3805 K. 2018/4057 T. 12.11.2018Yargıtay

adli kontrol • etkin pişmanlık • örgüte üye olma • iştirak

72
2. CD., E. 2015/1649 K. 2018/386 T. 29.1.2018Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

73
20. HD., E. 2017/10652 K. 2017/10898 T. 21.12.2017Yargıtay

yetkisizlik kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

77
CGK., E. 2017/956 K. 2017/370 T. 26.9.2017Yargıtay

kapalı duruşma • kasten öldürme • silahlı örgüt • adil yargılamayı etkileme • adam öldürme • devletin güvenliğine karşı suçlar • siyasal veya askeri casusluk • kesintisiz suçlar • devlet sırrı • suç işlemek için örgüt kurma • adli kontrol • suçun işlendiği yer • mükerrirlere özgü infaz rejimi • taksirle öldürme • etkin pişmanlık • nitelikli dolandırıcılık • gizliliğin ihlali • tehdit • görevi kötüye kullanma • terör örgütü üyesi olma • örgüte üye olma • anayasal düzene karşı suçlar • anayasayı ihlal • resmi belgede sahtecilik • hırsızlık • yağma • yaralama • hükümete karşı suç • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • bilgisayar kütükleri • bilgisayar programları • irtikap • iştirak • kanun yararına bozma • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler

78
18. CD., E. 2015/9506 K. 2017/9608 T. 26.9.2017Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret • düşünce hürriyeti • ek savunma hakkı • hak yoksunluğu • hakaret • hırsızlık

79
12. CD., E. 2017/150 K. 2017/6231 T. 13.9.2017Yargıtay

verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme • mağdurun rızası • özel hayatın gizliliğini ihlal • tehdit

80
19. CD., E. 2016/11731 K. 2017/5901 T. 19.6.2017Yargıtay

iftira • hakaret • kanun yararına bozma • düşünce hürriyeti

84
HGK., E. 2015/1106 K. 2017/929 T. 10.5.2017Yargıtay

bilirkişi incelemesi • direnme kararı • fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • iş sözleşmesi • ön sorun • taraf sıfatı

85
6. CD., E. 2017/693 K. 2017/1122 T. 3.5.2017Yargıtay

iletişimin tespiti • denetimli serbestlik • yağma • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • asli fail • azmettirme • silahla tehdit • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma • hakaret • tefecilik • zincirleme suç • ateşli silah • suçun işlendiği yer

86
17. HD., E. 2017/2059 K. 2017/4461 T. 24.4.2017Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

87
17. HD., E. 2017/2067 K. 2017/4466 T. 24.4.2017Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

88
9. HD., E. 2017/3567 K. 2017/6751 T. 18.4.2017Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • davanın kabulü • gerekçeli kararın kısa karara uygun olması • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • yargılama giderleri

89
6. CD., E. 2016/6833 K. 2017/1003 T. 18.4.2017Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • düşünce hürriyeti • haksız tahrik • hırsızlık • işkence • iştirak • kapalı duruşma • kasten yaralama • kötü muamele • taksirle yaralama • yağma

90
17. HD., E. 2017/2064 K. 2017/4128 T. 17.4.2017Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

91
9. HD., E. 2016/9858 K. 2017/6449 T. 13.4.2017Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • davanın kabulü • feshin geçersizliği

92
9. HD., E. 2016/9695 K. 2017/6343 T. 11.4.2017Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • haklı neden • iş sözleşmesi

93
17. HD., E. 2017/1866 K. 2017/3892 T. 10.4.2017Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

94
17. HD., E. 2017/1830 K. 2017/3889 T. 10.4.2017Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

96
17. HD., E. 2017/1631 K. 2017/3880 T. 10.4.2017Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

97
12. CD., E. 2017/172 K. 2017/2866 T. 6.4.2017Yargıtay

adam öldürme • bilinçli taksir • iştirak • kanunilik ilkesi • olası kastla öldürme • orantılılık ilkesi • özen yükümlülüğüne aykırılık • taksirle öldürme • taksirli suç • yaralama

98
23. HD., E. 2016/860 K. 2017/1031 T. 5.4.2017Yargıtay

avukatlık ücret sözleşmesi • düzenlenme tarihi • muvazaa iddiası • sıra cetveli

99
16. CD., E. 2017/562 K. 2017/3535 T. 4.4.2017Yargıtay

devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak • düşünce hürriyeti • intihar • meşru savunma • örgüte üye olma • silahlı örgüt üyesi olma • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suç işlemeye tahrik • suça iştirak • terör örgütü üyesi olma

100
22. HD., E. 2017/30670 K. 2017/7334 T. 3.4.2017Yargıtay

anahtar teslim olgusu • davanın kabulü • haklı neden • iş sözleşmesi • yargılama giderleri

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: