S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 3.744.437

11
HGK., E. 2019/107 K. 2022/318 T. 15.03.2022

mal rejimi • manevi tazminat • hakkaniyet ilkesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı

12
9. HD., E. 2022/436 K. 2022/1380 T. 07.02.2022

ibra sözleşmesi • iş sözleşmesi • sözleşmenin sona ermesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

13
HGK., E. 2019/574 K. 2021/1710 T. 21.12.2021

ticaret odası • anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • borçlunun iflası • eser sözleşmesi • hak düşürücü süre • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • konkordato • tapu iptali • depo etme • zıya • doğrudan iflas • basit yargılama usulü • cevap dilekçesi • dava dilekçesinin tebliği • elektronik ortam • bekletici mesele • direnme kararı • haklı neden • görevli mahkeme • hakem kurulu kararı • hakem mahkemesi • iflas yolu ile takip • ilk itirazlar • karşı dava • sözleşme serbestisi • tahkim • şirketin iflası • tahkim sözleşmesi • tahkim şartı • yetki sözleşmesi

14
11. HD., E. 2021/1534 K. 2021/6811 T. 3.12.2021

rekabet yasağı anlaşması • cezai şart talebi • cezai şart • hizmet sözleşmesi • sır saklama yükümü • işçinin özen ve sadakat borcu • gemi • rekabet yasağı sözleşmesi • rekabet yasağı sözleşmesinin ihlali • rekabet yasağına aykırı davranan işçi • sadakat ve özen borcu • sosyal güvenlik kurumu • sözleşmenin sona ermesi • hakkaniyet ilkesi • üretim sırları • iş sözleşmesi • çekişmesiz yargı işi • görevli mahkeme • sadakat yükümlülüğü

16
HGK., E. 2017/2602 K. 2021/1448 T. 18.11.2021

bedensel zarar • evlenmenin butlanı • manevi tazminat • manevi zarar • tazminat davası • cevap dilekçesi • direnme kararı

18
HGK., E. 2021/227 K. 2021/1455 T. 18.11.2021

davaların birleştirilmesi • delillerin toplanması • sosyal güvenlik kurumu • sürekli iş göremezlik geliri • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davanın yenilenmesi • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı • hukuki koruma • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • görevli ve yetkili mahkeme • kanuni temsilci • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • davanın açılmamış sayılması • karşı dava • ön inceleme • tespit davası • yargılama giderleri • yeni hüküm niteliğinde karar • yeniden yargılama • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • kanun yararına temyiz

20
HGK., E. 2017/1456 K. 2021/1278 T. 21.10.2021

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ülke hukuku • mutlak butlan • fikri mülkiyet hakları • zıya • inhisar hakkı • davanın kabulü • direnme kararı • karşı dava • hakimin hukuk yaratması

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: