S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 60

1
Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.10.2020

4
Rekabet Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

2018/46 - RG. 25.07.2018/30489 - Yürürlüğe Giriş T. 25.07.2018

6
Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.04.2017

7
4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2017/4 - RG. 31.03.2017/30024 - Son Değişiklik T. 25.04.2017

8
Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği · Tebliğler

2017/3 - RG. 24.02.2017/29989 - Yürürlüğe Giriş T. 24.02.2017

9
Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Grup Muafiyeti Tebliği'ni Açıklayıcı Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

17-03/35-RM(1) - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.01.2017

11
Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği · Tebliğler

2016/5 - RG. 16.03.2016/29655 - Yürürlüğe Giriş T. 16.03.2016

13
Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 29.03.2018

15
Hakim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranışlarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2014

17
Muafiyetin Genel Esaslarına İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.11.2013

18
Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği · Tebliğler

2013/3 - RG. 26.07.2013/28719 - Yürürlüğe Giriş T. 26.07.2013

19
Birleşme ve Devralma Sayılan Haller ve Kontrol Kavramı Hakkında Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 05.04.2018

20
Yatay Olmayan Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.06.2013

21
Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.06.2013

22
Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.04.2013

24
Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (Pişmanlık Yönetmeliği) Açıklanmasına İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

13-23/325-RM(2) - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.04.2013

25
Birleşme ve Devralmalarda İlgili Teşebbüs, Ciro ve Yan Sınırlamalar Hakkında Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 05.04.2018

27
Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ · Tebliğler

2012/2 - RG. 23.08.2012/28390 - Son Değişiklik T. 13.02.2016

28
Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 31.07.2012/28370 - Son Değişiklik T. 17.10.2016

30
Birleşme/Devralma İşlemlerinde Rekabet Kurumunca Kabul Edilebilir Çözümlere İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.06.2011

32
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ · Tebliğler

2010/4 - RG. 07.10.2010/27722 - Son Değişiklik T. 24.02.2017

33
Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

2010/2 - RG. 24.04.2010/27561 - Yürürlüğe Giriş T. 24.04.2010

34
Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2010/3 - RG. 18.04.2010/27556 - Son Değişiklik T. 31.01.2016

36
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4 ve 5 inci Maddelerinin Teknoloji Transferi Anlaşmalarına Uygulanmasına Dair Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.05.2009

38
Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 15.02.2009/27142 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2009

40
Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme ve Yükseltme Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.09.2008/27003 - Son Değişiklik T. 31.07.2012

41
Sigorta Sektörüne İlişkin Grup Muafiyet Tebliği · Tebliğler

2008/3 - RG. 01.02.2008/26774 - Yürürlüğe Giriş T. 01.02.2008

42
Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği · Tebliğler

2008/2 - RG. 23.01.2008/26765 - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2008

43
Rakipler Arasında Olmayan Belirli Nitelikteki Fason Üretim Anlaşmalarına İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.01.2008

46
Rekabet Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.03.2006/26109 - Yürürlüğe Giriş T. 15.03.2006

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: