S
Skip to Search Results

Toplam: 35

2
Ceza Muhakemesinde Katılan: IV. MUHAKEME GİDERLERİ

Ziya Koç / On İki Levha Yayıncılık, Eylül 2022

3
Ceza Muhakemesinde Katılan: F. Türk Hukuku

Ziya Koç / On İki Levha Yayıncılık, Eylül 2022

5
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kamusal Yaptırımlar: E. Kanun Yolları

Doğukan Eker / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2021

6
Özel Ceza Hukuku Cilt X - Adliyeye Karşı Suçlar (TCK m. 267 - 298): c. Suçun Konusu

Serap Keskin Kiziroğlu, Sinan Altunç, Köksal Bayraktar, Ali Kemal Yıldız, Fulya Eroğlu, Barış Erman, Eylem Aksoy Retornaz, Asuman Aytekin İnceoğlu, Pınar Memiş Kartal, Zeynel T. Kangal, Vesile Sonay Evik, Ali Hakan Evik, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Hamide Zafer / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2021

9
Türk Vergi Yargılaması Hukukunda İstinaf: 1.1.3.2.1. Ceza Yargılamasında İstinaf

İmran Semiz / On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2021

TEMİZLE
-