S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 23

1
Ticari Sırların Korunması: İKİNCİ BÖLÜM · Kitaplar

Muhammed Sulu / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2017

3
Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar: Birinci Bölüm - Tanım, Tarihi Gelişim ve Özellikler · Kitaplar

Esra Uysal / On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2016

5
Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar: İkinci Bölüm - İmtiyazlı Pay Çeşitleri · Kitaplar

Esra Uysal / On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2016

10
Kayıtlı Sermaye Sistemi: Birinci Bölüm - Temel Esaslar · Kitaplar

Esra Cenkci / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2015

12
Sermaye Piyasası Hukukunda Pay Alım Teklifi Zorunluluğu: Giriş · Kitaplar

İsmail Türkyılmaz / On İki Levha Yayıncılık, Eylül 2015

16
Sermaye Piyasası Hukukunda Pay Alım Teklifi Zorunluluğu: Sonuç · Kitaplar

İsmail Türkyılmaz / On İki Levha Yayıncılık, Eylül 2015

19
Taşınır Rehni Sözleşmesi: Üçüncü Bölüm - Taşınır Rehni Sözleşmesinin Hükümleri Ve Sona Ermesi · Kitaplar

Aslı Makaracı Başak / On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2014

20
Taşınır Rehni Sözleşmesi: İkinci Bölüm - Rehin Sözleşmesinde Sık Olarak Rastlanan Sözleşme Koşulları · Kitaplar

Aslı Makaracı Başak / On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2014

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.