S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 11.557

1
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme ve Türkiye'de Engelli Hakları · Makaleler

Ezeli Azarkan, Ekrem Benzer / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

2
Türkiye - AB Ortaklık Hukukunda Son Gelişmeler: Abad’ın C-65/16 Sayılı “İstanbul Lojistik Ltd.” Kararı Hakkında Bir Değerlendirme · Makaleler

Tolga Candan / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

3
İptal Davaları Bağlamında Dolaylı ve Kişisel Menfaat Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Ayşe Aslı Yücesoy / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

4
Antik Demokrasi ve Modern Demokrasi Kavramlarının Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi · Makaleler

Mehmet Nuri Güzel / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

5
Çocuk Düşürtme Suçunun 17'nci Yüzyıl İstanbul'undaki Görünümü · Makaleler

Ahmet Kılınç / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

6
Self Determinasyon Hakkı ve Self Determinasyon Hakkı Teorileri · Makaleler

Mustafa Koçak / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

7
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Temmuz 2018

Ceza Koşulu • Alacağın Devri • Takas

8
Borçlar Hukuku - Sebepsiz Zenginleşme · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Temmuz 2018

9
Borçlar Hukuku - Müteselsil Sorumluluk · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Haziran 2018

Zamanaşımı • Sebepsiz Zenginleşme

10
Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 18

11
Kanun Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükler · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 21

12
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 17

13
İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 20

14
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 16

15
Veri Sorumluları Sicili · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 19

16
Kişisel Verilerin İşlenme Şartları · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 22

17
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 23

18
100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 15

19
Borçlar Hukuku - Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Haksız Fiil • Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme • Bedensel Zarar

20
Borçlar Hukuku - Borçların Sona Ermesi, Zamanaşımı · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Borçların Sona Ermesi • Zamanaşımı

21
Borçlar Hukuku - Takas · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Takas

22
Borçlar Hukuku - Tehlike Sorumluluğu · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Nisan 2018

Karayolları Trafik Kanunu • Araç İşletenin Sorumluluğu • Kusursuz Sorumluluk

23
İnsan Hakları / Sosyal İnsan Hakları, Sosyal Mücadeleler ve Müzik · Makaleler

Ahmet Makal / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

24
DİSK’in Kuruluş ve Varoluş Yılları (1966-1970) · Makaleler

Aziz Çelik / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

25
DİSK: Devrimci Sendikacılıktan Sınıf ve Kitle Sendikacılığına (1967-1980) · Makaleler

Can Şafak / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

26
İş Hukukunun Etkinliği ve Amacı Üzerine Yeniden Düşünmek · Makaleler

Gaye Burcu Yıldız / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

27
Görünmeyen Göçmen Çocukların İşçiliği: Türkiye’deki Suriye’li Çocuklar · Makaleler

Kuvvet Lordoğlu, Mustafa Aslan / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

28
Türkiye’de Meslek Hastalıkları Alanında Yaşanan Hukuki Açmazlar · Makaleler

Murat Özveri / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

30
2018 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Nisan Ayı Sektör Raporu · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nisan 2018

31
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Nisan 2018 · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nisan 2018

32
2018 Yılı Nisan Ayı Elektrik Piyasası Raporu · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nisan 2018

33
Petrol Piyasası Sektör Raporu Nisan 2018 · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nisan 2018

34
Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmelerin Büyüme Üzerindeki Etkisi · Makaleler

Süleyman Kale, Mehmet Hasan Eken / Bankacılar Dergisi, Mart 2018, Sayı 104

35
Tahvil Faizleri İle Cds Primleri Arasındaki Oynaklık Yayılım Etkilerinin Belirlenmesi · Makaleler

Hilmi Tunahan Akkuş, Şakir Sakarya, Osman Tüzün / Bankacılar Dergisi, Mart 2018, Sayı 104

36
Bağlı Kredilerde Konut Finansmanı Kuruluşunun Sorumluluğu · Makaleler

Yakup Akkaya, Hasan Tepeli / Bankacılar Dergisi, Mart 2018, Sayı 104

37
Türk Hukukunda Alacak Rehni · Makaleler

Mehmet Mücahit Arvas / Bankacılar Dergisi, Mart 2018, Sayı 104

38
Türkiye İçin Bir Makroekonomik Belirsizlik Endeksi Önerisi · Makaleler

Hakan Yıldırım, Buket Alkan / Bankacılar Dergisi, Mart 2018, Sayı 104

39
Borçlar Hukuku - Kusursuz Sorumluluk · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu • Bedensel Zarar Durumunda Manevi Tazminat • Geçici Ödemeler

40
Borçlar Hukuku - Sözleşmenin Kurulması · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Öneri • Kabul • Önerinin Geri Alınması • Susma

41
Borçlar Hukuku - Tazminatın Belirlenmesi · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Haksız Fiil • Nedensellik Bağı • Zarar Görenin Kusuru • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı • Hatır İçin Taşıma • Üçüncü Kişinin Kusuru • Mücbir Sebep

42
Borçlar Hukuku - Zarar Görenin Kusuru · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Haksız Fiil • Nedensellik

43
Borçlar Hukuku - Haksız Fiil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Hukuka Aykırılık Unsuru • Hukuku Uygunluk Sebepleri

44
Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Dar, Sarp ve Kısmen Açık Bir Yol · Makaleler

Fahri Gökçen Taner / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

45
İstinaf Yargılaması · Makaleler

Ayşegül Atay Coşgun / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

46
Uluslararası Çevre Hukukunda Hakça Kullanım İlkesi · Makaleler

Merve Nur Yılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

47
Roma İmparatorluğu’ndan Günümüze Fideicommissum Familia · Makaleler

Berk Hasan Özdem / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

48
Tüketicinin Kullandığı Dönme Hakkı Yerine Bedel İndirimine Karar Verilebilir Mi? · Makaleler

Ş.Barış Özçelik / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

49
Hak Temelli Sosyal Yardım ve Klientalizm · Makaleler

Ertuğrul Yuvalı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

50
Roma Hukukunda Sözleşmesel Bona Fides (Dürüstlük Kuralı) Kavramı ve Çağdaş Hukuka Etkisi · Makaleler

Talya Şans Uçaryılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.