S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 12.938

1
Zamanaşımının Kesilmesinin Müteselsil Borçlulara Etkisi · Bilgi Notları

Barış Ülker / Lexpera Blog, Ocak 2019

zamanaşımı • müteselsil borç ilişkisi • zamanaşımını kesen sebepler • borçlunun fiili

2
Robotlar ve Yapay Zeka: Etik ve Hukuki Açıdan Güncel ve Muhtemel Sorular · Bilgi Notları

Semih Yünlü / Lexpera Blog, Ocak 2019

3
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruyu Zorlaştıran İçtüzük Değişiklikleri · Bilgi Notları

Burak Gemalmaz / Lexpera Blog, Ocak 2019

4
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Verilen Hakem Kararlarının İcrası · Makaleler

Seyhan Selçuk / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

5
TFF Tahkim Kurulu Yargılamasının Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi · Makaleler

Fatih Gündoğdu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

7
Mahkeme Kararına Dayanmayan Ad ve Soyadı Değişiklikleri (Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici Madde 8 Hükmüne Bir Bakış) · Makaleler

Arif Barış Özbilen / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

8
Zararın Birliği İlkesi ve Sonuçları · Makaleler

İbrahim Gül / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

9
Tıbbi Konsültasyon ve Kusurun Paylaştırılması Sorunu · Makaleler

Yakup Korkmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

10
Ticari İşlerde Faiz ve Yargıtay Uygulaması · Makaleler

Yasemin Yücesoy Yılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

12
'Alternatif' Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu (Arabuluculuk) Aracılığıyla 'Alternatif' İş Hukukuna Doğru · Makaleler

Kadriye Bakırcı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

13
Trafik Kazalarından Kaynaklanan Bedeni ve Maddi Zararlara İlişkin Davalarda Avans Faizi İstenebilir Mi? · Makaleler

Umur Karakaya / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

14
Aramalı Vergi İncelemesi · Makaleler

Bilge Biz / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

15
İdare Hukukunda Mobbing · Makaleler

Elif Buse Satır / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

17
Hayvan Haklarının Felsefi Temellendirmesi ve Türkiye Üzerine İnceleme · Makaleler

Ahmet Hakan Aylı / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

18
İş Hukuku Pratikleri · Makaleler

Celil Çelik / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

19
Tüketici Hakem Heyetleri · Makaleler

Sevda Tuğçe Turan / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

20
Kamuya Mal Olma ve Marka Hakkının Çatışması · Makaleler

Özgühan Çopur / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

21
İlk Yardım ve Acil Yardım Gereken Hallerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu · Makaleler

Neriman Özdemir / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

22
Dosyanın İşlemden Kaldırılması · Makaleler

Rıza Gündoğdu / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

23
Ticari Davalarda Arabuluculuk · Makaleler

Ali Turan Hür / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

25
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin İnşaatı Teslim Etmemesinin Sonuçları · Makaleler

Kaan Mahmut Erdem / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

26
Kısmi Süreli Çalışmanın İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi · Makaleler

B.Ekrem Göktaş / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

27
SGK'nın 5510 Sayılı Kanun'un 21 ve 23. Maddelerinden Kaynaklanan Rücu Alacaklarının Hesaplanması · Makaleler

Orhun Rüzgar / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

28
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Islah Kavramı ve Islahla Yapılamayacak İşlemler · Makaleler

Berkay Koçak / İstanbul Barosu Dergisi, Ocak 2019, Cilt 93, Sayı 1

29
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Kurumun İşverene Rücu Hakkı · Makaleler

Özgür Oğuz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

30
Kabahatler Kanunu’nun Genel Hükümleri · Makaleler

Ayşegül Kula / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

31
İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile Giderilmesi · Makaleler

Mehmet Karaaslan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

32
Modern Hukukun Belirlenmesi Serüveni Üzerine Bir Deneme · Makaleler

Semih Batur Kaya / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

33
Küreselleşme, Unutulan Sanayi Politikaları ve Sanayisizleşme · Makaleler

A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

34
Yeni Anayasa ve Yeni Devlet Yapılanması · Makaleler

Oğuz Oyan / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

35
Türkiye’de Enerji Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Hukuk Düzenlemeleri – Elektrik Sektörü · Makaleler

Özlem Kızıl Voyvoda, Ebru Voyvoda / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

36
Esnek ve Güvencesiz Çalışma Bağlamında Türkiye’de Araştırma Görevlisi Olmak · Makaleler

Hasan Bakır, Erdal Eroğlu / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

37
Cumhuriyetimizin İlk Sanayi Sayımı 1927: “Bir Hesaplaşma Hazırlığı” · Makaleler

Serdar Şahinkaya / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

38
Manzaralar’daki Burjuvalar: Nâzım Hikmet’in Kaleminden Türkiye Burjuvalarının Dünyası · Makaleler

Gökhan Atılgan / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

39
Küreselleşme, Servet Eşitsizliği ve Demokrasi Üçgeni Üzerine · Makaleler

Ziya Öniş / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

42
Crises, Restructuring and The Legitimacy of Capitalism · Makaleler

C.P. Chandrasekhar / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

43
Sermeye Hareketleri ve Türkiye’nin Beş Krizi · Makaleler

Korkut Boratav / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

44
2000’li Yıllarda Yapısal Dönüşüm ve Emeğin Durumu · Makaleler

Özgür Orhangazi / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

45
Türkiye’de Emeğin Değişen Payı ve Gelir Dağılımı · Makaleler

Anıl Duman / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

46
Finansallaşma, Yeni Sınıfsal Çelişkiler ve Devletin Dönüşümü · Makaleler

Pınar Bedirhanoğlu / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

47
Küreselleşme, Kriz ve Borçlanma: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz · Makaleler

Ömer Faruk Çolak / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

49
Uzun Durgunluk ya da Yapısal Kriz: Kriz İktidarının Krizine Dair Gözlemler · Makaleler

Serdal Bahçe / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

50
Sorgulayıcı Veri Çözümlemesine Bir Örnek: İllere Göre İşsizlik Oranları, 2008-2013 · Makaleler

Ümit Şenesen / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

TEMİZLE


-

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.