S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 31.578

1
Doğu Türkistan’da İnsan Hakları: Güncel İhlaller ve Gelecek BeklentileriMakaleler

Osman Ercan, Hakan Kolçak / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
2
Süryanice Anadilinde Eğitim Hakkı: Sorunlar ve Çözüm ÖnerileriMakaleler

Fazıl Hüsnü Erdem, Bahar Öngüç / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
4
Davetle Müdahale Bağlamında Rusya’nın Suriye OperasyonuMakaleler

Yasin Öztürk / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
5
Liberalizm-cemaatçilik Tartışmasında Hakkın İyiye Önceliği MeselesiMakaleler

Mustafa Koçak / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
6
Bankacılık ZimmetiBilgi Notları

M. Enes Özbay / Lexpera, Temmuz 2021

External Source Icon
8
Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK 155/1-2)Makaleler

Fatih Şahin / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
9
AİHM Kararları Işığında Tutuklama Tedbirinin Hukuka Uygunluğunun DenetimiMakaleler

Recep Doğan / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
10
Kripto Paraların Ceza Hukuku Boyutu ve Türk Mevzuatındaki Muhtemel Düzenlenme YeriMakaleler

Umut Balcı / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
11
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkonulması Koruma Tedbiri (CMK m. 128)Makaleler

Selahattin Samet Bilge / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
12
Birey-İdare İlişkisi Bağlamında İyi İdare Hakkı ve Türk Pozitif Hukukundaki GörünümüMakaleler

İlker Zeyrek / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
13
Disiplin Hukukunda Uygulanan İdari Usul İlkeleriMakaleler

Burç Volkan Zor / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
14
Sınırdaş Tarımsal Arazi Maliklerinin Önalım Hakkının Yürürlükten Kaldırılmasının Derdest Davalara EtkisiMakaleler

Melih Işık, Osman Levent Özay / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
15
Çevrimiçi Eğitimde Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesinin Hukuki SebepleriMakaleler

Fatma Esenyel Hanaz / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
16
AB Hukukunda Mülteci ve Göç SorunuMakaleler

Ayşe Füsun Arsava / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
17
Hukuki Pozitivizmin Normatifliği: Feminist Perspektiften Bir İncelemeMakaleler

Elif Can Çalıcı / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
18
2017 Anayasa Değişikliğinin Demokratik Nitelik SorunuMakaleler

Ömer Keskinsoy, Semih Batur Kaya / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
20
New Rules for the Turkish Citizenship through InvestmentBilgi Notları

Deniz Baran / Lexpera, Haziran 2021

External Source Icon
23
Aşıda Patent Tartışmalarına mRNA Tabanlı Aşılar Özelinde Bir BakışBilgi Notları

Özden Bilgiç / IPR Gezgini, Haziran 2021

External Source Icon
26
Kambiyo Senetlerinde Alonj II (Karar İncelemesi)Bilgi Notları

Vural Seven / Lexpera, Haziran 2021

External Source Icon
27
International Skating Union Kararı: Rekabet Hukuku İhlalinde Spor İstisna DeğildirBilgi Notları

Eda Şahin-Şengül / Lexpera, Haziran 2021

External Source Icon
28
Mesleksel Uçucu Organik Bileşik Maruz Kalımı ve GenototoksisiteMakaleler

Ayşe Çoşkun Beyan, Yücel Demiral / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
29
Farklı Ülke Uygulamaları Işığında Türkiye’de Kısa Çalışma Ödeneğinin Uygulama Etkinliği Üzerine Bir İncelemeMakaleler

İsmail Hakkı Dinçay / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
30
Türkiye’de Sendikal Hareketin ve Hakların Yukarıdan Görünümü: Niteliksel Bir AraştırmaMakaleler

Alpkan Birelma / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
31
Ayrımcılık ve Şiddetin Toplumsallaşması: Sosyal Adalet ve Toplumsal BarışMakaleler

Z. Maviş Yıldırım / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
32
Türkiye’de Mevsimlik Gezici Tarım Döngüsünde “Çocuğun İyi Olma Hali” Perspektifi Üzerinden Bir İnceleme: Adana ÖrneğiMakaleler

Berivan Çite, Gülsün Bozkurt / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
33
“Erken Yaşlananlar”ın Emekliliği Üzerine Bir DeğerlendirmeMakaleler

Hatice Duygu Özer / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
34
Sınıf mı? Kimlik mi?: Politik Karşı Hegemonyanın Eklemlenmesinde Liderlik SorunsalıMakaleler

İnan Akdağ / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
35
İş Sözleşmesi Askıda Olan Kamu İdaresi Çalışanlarının Genel Sağlık SigortalılıklarıMakaleler

Özkan Bilgili / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
36
Türkiye’de Yaşlı Emeğinin PrekaryalaşmasıMakaleler

İsa Demir, Türkan Akyol Güner / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
37
COVİD 19 Pandemisinde Uzaktan Çalışma: Tespit ve ÖnerilerMakaleler

Gaye Baycık, Sevil Doğan, Dilek Dulay Yangın, Oğuzhan Yay / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
38
Sosyal Güvenlik Sisteminde Primsiz Ödemeler: Almanya ÖrneğiMakaleler

Hicran Atatanır / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
39
İŞKUR’a Başvuran Farklı Kuşaklardaki İşsizlerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara-Muğla İlleri ÖrneğiMakaleler

Hilmi Etçi, Merve Çelik Gönültaş, Serap Özen / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
40
​​​​​​​İşçinin İtiraz Hakkının Kapsamı ÜzerineMakaleler

Gökhan Türe / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
41
Federal Mahkeme KararlarıMakaleler

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
42
Karar İncelemesi: İş Sözleşmesine Konulan Bir Hükümle Yararlılık İlkesinin Bertarafı Mümkün Müdür?Makaleler

İlke Gürsel / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
44
European Agencies For Criminal Justice And Cooperation With TurkeyMakaleler

Güneş Okuyucu Ergün / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
45
Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde İngiltere’de Hukuki Düzenin Kuruluşu ve İktidarın PaylaşımıMakaleler

Şefik Taylan Akman / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
46
Kişilerin Haklarını Savunmak Milli Bütünlüğe Aykırı Mıdır? Durkheım’ın “Milli” Bireycilik AnlayışıMakaleler

Engin Arıkan / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
47
Hegel’in Özgürlük Anlayışı Günümüzde Nasıl Yorumlanabilir?Makaleler

Birden Güngören Bulgan / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
48
İnşaat Sözleşmelerinde Eksik İş KavramıMakaleler

Fatma Işık Karataş / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
49
Adli Psikoloji Nazarında Ceza Muhakemesinde Gerçeğe Aykırı Tanık BeyanıMakaleler

Can Canpolat / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
50
Les Prıncıpaux Crımes Transnatıonaux: Les Tentatıves De Defınıtıon Et De Codıfıcatıon Dans Le Cadre Du Droıt Internatıonal PenalMakaleler

Yeliz Kulaklı Martin / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
TEMİZLE
-