S
Göster

Toplam: 28.826

1
Ihl’s Remedies For The Legal Status Problem Of The “Corporate Warriors” · Makaleler

Deniz Baran / DergiPark, 2020, Sayı 69

2
4
Corona Virüs Aşısında Patent Prüzleri · Makaleler

Yıldız Tuğçe Erduran / IPR Gezgini, Kasım 2020

5
İnternet Ortamındaki Paylaşımların Haksız Rekabetteki Rolü ve Hukuki Sonuçları · Bilgi Notları

Aysun Altundağ / Lexpera, Kasım 2020

6
Winter is Coming! Fantezi Bir Kelimenin Tescil Edilebilirliğine Dair Brezilya'dan Bir Karar · Bilgi Notları

Özlem Fütman / IPR Gezgini, Kasım 2020

8
“Büsbütün Yabancılar” Adalet Divanı Genel Mahkemesi – Deep Purple Kararı (T‑344/16) · Bilgi Notları

Aslı Başpınar, Önder Erol Ünsal / IPR Gezgini, Kasım 2020

9
Anonim Şirketler Yönünden Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Hadiseleri · Bilgi Notları

Yavuz Akbulak / Lexpera, Kasım 2020

11
Hak Konulu Ürün Kirasında Kiralananın Sınırları · Bilgi Notları

Engin Daşlı / Lexpera, Kasım 2020

13
Zorunlu Arabuluculuk: Adalete Erişimi Zorlaştıran Bir Engel mi? · Bilgi Notları

M. Tarık Güleryüz, Barış Ülker / Lexpera, Kasım 2020

16
Müzik Eserlerinde Miks ve Mastering Yapanın Eser Üzerindeki Hakları · Bilgi Notları

M. Samet Fidan / IPR Gezgini, Kasım 2020

18
Türk Ceza Hukukunda Müsadere Yaptırımı · Bilgi Notları

Ali Kemal Yıldız / Lexpera, Kasım 2020

19
Ruth Bader Ginsburg’u Hatırlamak: Bazı Önemli Telif Hakkı Kararları (II) · Bilgi Notları

Güray Balıktay, Belce Barış / IPR Gezgini, Kasım 2020

20
Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Sorumluluk · Bilgi Notları

İdil Kavuşan / Lexpera, Kasım 2020

21
Ruth Bader Ginsburg’u Hatırlamak: Bazı Önemli Telif Hakkı Kararları (I) · Bilgi Notları

Güray Balıktay, Belce Barış / IPR Gezgini, Kasım 2020

22
Ayırt Ediciliğin Zayıflaması: "Smart" Kelimesi Açısındn Bir İnceleme · Makaleler

Cansu Çatma Bilen / IPR Gezgini, Kasım 2020

23
Anayasalarda İnsan Haklarının Tanınması Sorunu · Bilgi Notları

Leyla Şenel / Lexpera, Kasım 2020

24
Eser Niteliği Taşıyan ve Taşımayan Veri Tabanları · Bilgi Notları

Nihan Özkoçak / IPR Gezgini, Kasım 2020

25
Dijital Merkez Bankası Paraları Hakkında BIS Raporunda Yer Alan Temel Tespitler · Bilgi Notları

Yavuz Akbulak / Lexpera, Kasım 2020

26
Hukuk Teknolojisinin Yükselişi: Avukatlık Mesleğinin Sonu Mu Geliyor? · Bilgi Notları

Buket Abanoz Öztürk / Lexpera, Kasım 2020

27
Fincan? Kupa? Mug? Kahveyi Kupasından Tanır mısınız? · Bilgi Notları

Güldeniz Doğan Alkan / IPR Gezgini, Kasım 2020

28
Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Cumhuriyet Savcısı ve Mahkemelerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi · Makaleler

Bilal Osmanoğlu / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2020, Sayı 151

29
Yüksek Yargı Organlarının Kararlarına Uygulanan Kısmi Erişim Engelinin İdare Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi · Makaleler

Murat Buğra Tahtalı / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2020, Sayı 151

30
İcra ve İflas Kanunu m. 362/a Hükmü ve Süreli Haczedilmezlik · Makaleler

Ramazan Korkmaz / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2020, Sayı 151

31
Sözleşme İlişkilerinin Kurulmasında ve Borç İlişkilerinde Üçüncü Kişi · Makaleler

Derya Ateş / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2020, Sayı 151

32
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi: İlk Kararlar - İlk İzlenimler · Makaleler

Sevgili Gençay Fatma Didem / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2020, Sayı 151

33
Biyoteknoloji Hukukunun Temel Konuları · Makaleler

Abdurrahman Ali Yıldırım / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2020, Sayı 151

34
Uzlaştırma Sürecinde Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Bazı Sorun ve Değerlendirmeler · Makaleler

Sertaç Işıka / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2020, Sayı 151

35
Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlalinin Tespitinde Kullanılan Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ölçütlerinin Değerlendirilmesi · Makaleler

Ferhat Canbolat, Günhan Gönül Koşar / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2020, Sayı 151

36
Hırsızlık Suçunda Fiilin Tekliğinin Belirlenmesi Sorunu · Makaleler

Fulya Korkmaz / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2020, Sayı 151

38
Borçlunun Talebiyle Satış · Makaleler

Hakan Pekcanıtez, Nedim Meriç / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2020, Sayı 151

39
İcra Dairesi Tarafından Vaktinden Evvel Satış · Makaleler

Tuğçe Arslanpınar Tat / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2020, Sayı 151

40
Kırılganlık Kavramı ve Özerklik Değeri Işığında Devletin Sorumluluğu · Makaleler

Nadire Özdemir / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2020, Sayı 151

41
Arabuluculukta Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğin İhlali · Bilgi Notları

Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart / Lexpera, Ekim 2020

42
Hukuk Atölyesi #5'in Konuğu: Av. Dr. Ayça Akkayan Yıldırım · Bilgi Notları

Furkan Güven Taştan / Lexpera, Ekim 2020

43
Bilişim Sistemlerinin Hukuksal Karşılığı · Bilgi Notları

Mehmet Can Karagöz / Lexpera, Ekim 2020

44
Hashtag Markaları (TAGMARKS) – II · Bilgi Notları

Elanur Tamer / IPR Gezgini, Ekim 2020

46
TTK Yönünden ‘Bilgi Alma Hakkı’ · Bilgi Notları

Yavuz Akbulak / Lexpera, Ekim 2020

49
Malî Hukukta Mücbir Sebeplerin Hüküm ve Sonuçları · Bilgi Notları

Yusuf Karakoç / Lexpera, Ekim 2020

50
Popülist Egemenlik Anlayışının Teorik Kökenleri: Rousseau ve Schmitt · Makaleler

Cennet Uslu / DergiPark, 2020, Cilt 25, Sayı 42

TEMİZLE
-