S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 33.300

1
İtalyan Futbol Takımı Milan’ın, Alman Ortalama Tüketicisi ile Sınavı…Bilgi Notları

Güldeniz Doğan Alkan / IPR Gezgini, Ocak 2022

External Source Icon
2
Hukuk Atölyesi #14'ün Konuğu: Doç. Dr. Mesut Serdar ÇekinBilgi Notları

Furkan Güven Taştan / Lexpera, Ocak 2022

External Source Icon
3
Rızaya Yüklenen Koruyuculuk İşlevi ve Kişisel Verilerin KorunmasıBilgi Notları

Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart / Lexpera, Ocak 2022

External Source Icon
5
Minimum Unsurlarla Patent Başvurusu Yapılması ve Başvuru Unsurlarının Sonradan TamamlanmasıBilgi Notları

Mustafa Güney Çalışkan / IPR Gezgini, Ocak 2022

External Source Icon
6
Hâkimlerin Sosyal Medya Kullanmasına İlişkin Bağlayıcı Olmayan KurallarBilgi Notları

Nilüfer Boran Güneysu / Lexpera, Ocak 2022

External Source Icon
7
İşletme çalışanlarının haksız rekabet eylemleriTezler

Deniz Açıkgöz, Yüksek Lisans Tezi, 2022

External Source Icon
8
İsveç Göçmen Entegrasyon Politikalarının Kapsamlı AnaliziMakaleler

Melike Çallı Kaplan / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
9
Farklı Sosyal Kırılganlık Düzeyine Sahip Mahalle Muhtarlarının Gözünden Covid-19 Salgın Deneyimi: İstanbul İli ÖrneğiMakaleler

Gülçin Con Wright, Kezban Çelik / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
10
Management Reforms in Activation Programmes and Public Employment ServicesMakaleler

Aslı Güleç Taşdemir / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
11
Bilgisayar, Telefon ve Kulaklık Üçgeninde Çağrı Merkezinde Duygusal Emek Süreçleri: Bir Saha Çalışmasının Sonuçlarıyla YüzleşmekMakaleler

Hande Köse, Fuat Güllüpınar / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
12
Zor Zamanlarda Sosyal Güvenliği Yeniden Düşünmek Sosyal Güvenlik ve Gelirin Yeniden DağılımMakaleler

Şenay Gökbayrak / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
13
External Source Icon
14
İşkolu Barajının Toplu Sözleşme Hakkı Karşısında Değerlendirilmesi ve İstatistiklere İtirazın Yetki Başvurusuna EtkisiMakaleler

Gülsevil Alpagut, Mert Namlı / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
16
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Kuruluş Yıllarında Grev Hakkına YaklaşımıMakaleler

Nuray Ekrem / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
17
Federal Mahkeme KararlarıMakaleler

Alpay Hekimler / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
19
TMK m. 198 Uyarınca Evlilik Birliğini Koruyucu Önlemin İş İlişkisine Etkileri ve İşçi AlacaklarıMakaleler

Gülümden Ürcan / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
20
Çalışma Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı ve Türk İş Hukukunda Kadınları Korumaya Yönelik DüzenlemelerMakaleler

Ahmet Terzioğlu, Fatmanur Aksöz / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
21
Bölünemeyen Çalışma Şartlarından Hafta Tatili ve Diğer TatillerMakaleler

Münir Ekonomi / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
22
Gig Ekonomisi Bağlamında İş İlişkisinin Değişen Yüzü: Uber ÖrneğiMakaleler

Ömer Ünal, Hasan Ejder Temiz / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
23
External Source Icon
24
Kooperatif Yöneticilerinin SorumluluğuBilgi Notları

Mücahit Ünal / Lexpera, Aralık 2021

External Source Icon
25
Hukuk Atölyesi #13'ün Konuğu: Prof. Dr. Ahmet MumcuBilgi Notları

Furkan Güven Taştan / Lexpera, Aralık 2021

External Source Icon
27
External Source Icon
28
Batman Karakterinin Yarasa Sembolü Kostümler İçin Ayırt Edici Midir?Bilgi Notları

Cansu Çatma Bilen, Melike Gülşah Yardımcı / IPR Gezgini, Aralık 2021

External Source Icon
29
İcra ve İflas Hukukunda Online SatışBilgi Notları

Serdar Kale / Lexpera, Kasım 2021

External Source Icon
30
NFT ve Sanal MülkiyetBilgi Notları

Beste Bayrak / IPR Gezgini, Kasım 2021

External Source Icon
31
Coğrafi Yer Adlarının Tanımlayıcılığı -EUIPO Temyiz Kurulu "Inmobiliaria Portixol" KararıBilgi Notları

Cansu Çatma Bilen, Önder Erol Ünsal / IPR Gezgini, Kasım 2021

External Source Icon
32
Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nden Dabus Kararı: Yapay Zeka Buluş Sahibi Olrak Kabul Edilemez!Bilgi Notları

Mine Güner Sunay, Selin Umay Özmen / IPR Gezgini, Kasım 2021

External Source Icon
33
Kooperatifler Kanunu’nda Yapılan Önemli DeğişikliklerBilgi Notları

Mücahit Ünal / Lexpera, Kasım 2021

External Source Icon
36
Doğu Türkistan’da İnsan Hakları: Güncel İhlaller ve Gelecek BeklentileriMakaleler

Osman Ercan, Hakan Kolçak / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
38
Davetle Müdahale Bağlamında Rusya’nın Suriye OperasyonuMakaleler

Yasin Öztürk / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
39
Liberalizm-cemaatçilik Tartışmasında Hakkın İyiye Önceliği MeselesiMakaleler

Mustafa Koçak / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
40
Süryanice Anadilinde Eğitim Hakkı: Sorunlar ve Çözüm ÖnerileriMakaleler

Fazıl Hüsnü Erdem, Bahar Öngüç / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
42
External Source Icon
43
Ceza Muhakemesinde Susma Hakkı ve Bağlantılı HaklarMakaleler

Yuzarsif Selçuk Çoşkun / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
44
Modern Hukuk Pratiğinde Dini Argümantasyon TartışmalarıMakaleler

Ahmet Ekinci / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
45
Kadının İnsan Haklarından Bir Sapma Örneği: Kadının Cinsel SakatlanmasıMakaleler

Ayşen Seymen Çakar / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
46
AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Vergi Cezalarında 'Non Bıs In Idem' İlkesiMakaleler

Denizhan Horozgil / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
47
Roma Hukukuna Göre Sorumluluk Ölçütleri İçerisinde Imperıtıa’nın YeriMakaleler

Emine Mındız / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
48
Siyasi Partiler Hakkında Uygulanan Devlet Yardımından Yoksun Bırakma Yaptırımının Hukuki NiteliğiMakaleler

İlhami Öztürk, Arif Emre Sümer / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
49
İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Uygulama Alanı ve Aksayan YönleriMakaleler

Mehpare Çaptuğ / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
50
Yargıtay Kararları Işığında Hemşirenin Hukuki SorumluluğuMakaleler

Özlem Tüzüner, Erkam Talat Duymuş / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
TEMİZLE
-