S
Göster

Toplam: 21.989

3
Tekafül ve Katılım Sigortacılığına Genel Bir Bakış: İslami Sigortacılık Mümkün mü? · Bilgi Notları

H. Murat Güçlü, Ömer Faruk Seleş / Lexpera, Eylül 2020

5
Kişisel Verilerin Korunması Çerçevesinde Çerezler; Türleri, Kullanımları ve Uygulama Örnekleriyle · Bilgi Notları

Başak Doğan, Tuğçe Bozkurt / Lexpera, Eylül 2020

7
Türk Anayasa Mahkemesı Kararları Işığında Af Yetkısının Kullanımı · Makaleler

Güven Yarımbatman / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

9
Türkıye’de Kürtajın Etik Açıdan İncelenmesı · Makaleler

Bilgehan Arifoğlu / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

10
İstanbul Sözleşmesİ ve Yargısal İçtıhatlar Açısından Eş Kavramının Değerlendırılmesi · Makaleler

Berat Çamlıca / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

11
Almanya Ve İsviçre Örnekleriyle Türk Hukukunda Birlikte Velayet · Makaleler

Zeynep Naz Güneş / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

12
İş Kazasından Doğan Taksirle Yaralama Suçunda Asıl İşverenin Cezai Sorumluluğu · Makaleler

Asım Kaya / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

14
Türkiye’de Uygulanılan Genel Sağlık Sigortasının Salgın Hastalıklar Karşısında Önemi · Makaleler

Alptekin Burak Boydak / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

15
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 7251 Sayılı Kanun Hakkında Değerlendirme · Makaleler

Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

17
19
23
Ticari Elektronik İleti Uygulamalarında Yeni Dönem: İleti Yönetim Sistemi · Bilgi Notları

Arif Candemir, Zeynep Balcı / Lexpera, Ağustos 2020

25
Louıs Vuıtton Bu Sefer Dama Deseni Davasını Kazandı! · Bilgi Notları

Özlem Fütman / IPR Gezgini, Ağustos 2020

27
İnternetteki Marka İhlallerinde İhlal Sahibinin Sorumluluğunun Sınırı Nedir? · Bilgi Notları

Poyraz Deniz / IPR Gezgini, Ağustos 2020

28
Araba Savaşları ve Standarda Esas Patentler – Avrupa Birliği Adalet Divanı Acaba Ne Diyecek? · Bilgi Notları

B. Eylül Yalçın / IPR Gezgini, Ağustos 2020

30
Fikri Mülkiyet Danışmanlığı Hizmetleri Hukuki Bir Hizmet midir? · Bilgi Notları

Önder Erol Ünsal / IPR Gezgini, Ağustos 2020

32
Finansal Sistemde ‘Müşteri Hakları Dönemi’ · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Temmuz 2020

35
Önemli Nitelikteki İşlem Uygulamasına İlişkin Yeni Kurallar · Bilgi Notları

Damla Gül Tarhan / Lexpera, Temmuz 2020

39
Bankaların Elektronik Ortamda Müşterilerine İleteceği Sır Niteliğindeki Veriler · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Temmuz 2020

40
43
Türk İş Hukukunda İkale (Bozma) Sözleşmeleri · Bilgi Notları

Serkan Taylan Karaç / Lexpera, Temmuz 2020

46
Amerika Birleşik Devletlerinde Başkanlığın Düzenleyici İşlemleri · Makaleler

Merve Ünal Açıkgöz, Hasan Tahsin Fendoğlu, Abdul Samet Güler / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2020, Sayı 149

47
Başkanlık Sisteminde Koalisyonlar · Makaleler

Murat Açıl / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2020, Sayı 149

48
Avukatların Aydınlatılmış Onama İlişkin Görüş ve Farkındalıkları · Makaleler

Deniz Çelik, Işıl Pakiş / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2020, Sayı 149

49
Yargıtay Kararları Işığında Medeni Muhakeme Hukukunda Tanık Listesi · Makaleler

Cenk Akil / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2020, Sayı 149

50
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü · Makaleler

Hakan Şeker / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2020, Sayı 149

TEMİZLE
-