S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 30.942

3
7226 Sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi Uyarınca Çekte İbraz Yasağı · Bilgi Notları

Aslınur Ak / Lexpera, Mayıs 2021

External Source Icon
8
Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Sokak Sanatı ve Telif Hakkı · Bilgi Notları

Deniz Karagöz / IPR Gezgini, Nisan 2021

External Source Icon
9
Patent İstemlerinin Değerlendirilmesi – Bölüm II · Bilgi Notları

Mustafa Güney Çalışkan / IPR Gezgini, Nisan 2021

External Source Icon
10
Ve Hellim Avrupa Birliği’nde Menşe Adı Olarak Tescil Edildi! · Bilgi Notları

Ekin Karakuş Öcal / IPR Gezgini, Nisan 2021

External Source Icon
11
Telesağlık Uygulamaları ve Potansiyel Sorunlar · Bilgi Notları

Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart / Lexpera, Nisan 2021

External Source Icon
12
Patent İstemlerinin Değerlendirilmesi – Bölüm I · Bilgi Notları

Mustafa Güney Çalışkan / IPR Gezgini, Nisan 2021

External Source Icon
13
Suç ve Kabahat Ayrımının Bankacılık Kanununun 61. Maddesi Yönünden İrdelenmesi · Bilgi Notları

Uğur Topsakal, Ferhat Bars / Lexpera, Nisan 2021

External Source Icon
14
Forex Tanımlayıcı Bir Terim Midir? ABAD Genel Mahkemesi Kararını Verdi (T-26/20) · Bilgi Notları

Onurcan Tutar / IPR Gezgini, Nisan 2021

External Source Icon
17
Tasarruf Finansman Şirketleri İntibak ve Lisanslama Süreci · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Nisan 2021

External Source Icon
18
Dünya Ticaret Örgütü'nde Covid 19 Gündemi - Salgınla Mücadelede Trips Muafiyetleri Sistemi · Bilgi Notları

Gonca Adalı Başmakcı, Önder Erol Ünsal / IPR Gezgini, Nisan 2021

External Source Icon
19
Google v Oracle; Yazılımların Telifinde Adil Kullanım (2. Bölüm) · Bilgi Notları

Ekrem Erdal Bektaş / IPR Gezgini, Nisan 2021

External Source Icon
22
#Deepfake İkilemi: Sadece Eğlence mi? Tehditler ve Hukuki Tartışmalar · Bilgi Notları

Buket Abanoz Öztürk / Lexpera, Nisan 2021

External Source Icon
23
Nike'ın Şeytanla Dansı · Bilgi Notları

Güray Balıktay / IPR Gezgini, Nisan 2021

External Source Icon
24
"Halloumı" Davasında Genel Mahkeme Kararı: "Bbqloumi" ve "Halloumi" Markaları Benzer Mi? · Bilgi Notları

Doğan Güldeniz Alkan / IPR Gezgini, Nisan 2021

External Source Icon
27
Üçüncü Kişinin Malı Üzerindeki Rehinle Temin Edilen Alacağın Konkordatodaki Durumu · Bilgi Notları

Müjgan Tunç Yücel / Lexpera, Mart 2021

External Source Icon
29
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin İş Hayatına Etkileri · Bilgi Notları

Nil Merve Çelikbaş Şeker, Ayşe Cansu Atmaca / Lexpera, Mart 2021

External Source Icon
30
Heartfulness Marka Mıdır Yoksa Bir Meditasyon Tekniğinin Genel Adı Mıdır? · Bilgi Notları

Başcı Gülçen Atasever / IPR Gezgini, Mart 2021

External Source Icon
31
External Source Icon
32
Kategori: Faydalı Model Koruması · Bilgi Notları

Mustafa Güney Çalışkan / IPR Gezgini, Mart 2021

External Source Icon
33
Faydalı Modelde Yenilik Kriterinin Değerlendirilmesi – Bölüm II · Bilgi Notları

Mustafa Güney Çalışkan / IPR Gezgini, Mart 2021

External Source Icon
34
Finansal Sektörü Şekillendirecek 2021-2023 Dönemi Düzenlemelerine Dair Değerlendirme · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Mart 2021

External Source Icon
35
Faydalı Modelde Yenilik Kriterinin Değerlendirilmesi – Bölüm I · Bilgi Notları

Mustafa Güney Çalışkan / IPR Gezgini, Mart 2021

External Source Icon
37
Messi'nin Marka Mücadelesi… · Bilgi Notları

Güldeniz Doğan Alkan / IPR Gezgini, Mart 2021

External Source Icon
40
Kamu Görevlilerinin Özel Hayatlarına İlişkin Hususların Disiplin Soruşturmasına Konu Edilmesi · Makaleler

Bahattin Aras / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2021, Sayı 153

External Source Icon
42
(Olan Ve Olması Gereken Açısından) Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Muhakeme · Makaleler

Hakan Şaşka / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2021, Sayı 153

External Source Icon
45
Gemi Adamlarının Gemi Alacaklısı Hakkı · Makaleler

Enes Aliş / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2021, Sayı 153

External Source Icon
46
Ticaret Hukuku Perspektifinden Avukatlık Şirketleri · Makaleler

Ahmet Fatih Özkan / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2021, Sayı 153

External Source Icon
47
Sahte Belgedeki Şekil Şartına Aykırılığın Vergi Kaçakçılığı Suçuna Etkisi · Makaleler

Gülden Şişman / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2021, Sayı 153

External Source Icon
48
İdarenin Sorumluluğunu Doğuran Hizmet Kusuru Ve Hizmet Kusuru - Kişisel Kusur Ayrımı · Makaleler

Buket Deniz / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2021, Sayı 153

External Source Icon
49
Suçta Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşyanın Müsaderesi · Makaleler

Güneş Okuyucu Ergün / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2021, Sayı 153

External Source Icon
50
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Hasan Karakılıç / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mart 2021, Cilt 37, Sayı 1

TEMİZLE
-