S
Göster

Toplam: 19.546

3
Serbest Meslek Sahipleri ve Şirket Ortaklarının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi · Bilgi Notları

Kıvanç Süerdem, Filiz Demiral / Lexpera, Nisan 2020

6
7226 Sayılı Kanun Geçici 1. Maddesinin Çek Uygulamasına Etkisi Üzerine Bir İnceleme · Bilgi Notları

R. Tamer Pekdinçer, Abdüssamet Yılmaz / Lexpera, Nisan 2020

9
Korona Virüs Salgınının Sözleşmelere Etkisi, İfa İmkânsızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama · Bilgi Notları

R. Tamer Pekdinçer, İrem Toprakkaya Babalık / Lexpera, Nisan 2020

12
Fevkalade Mühlet Halleri ve 89/1 Haciz İhbarnamelerinin Durumu Hakkında · Bilgi Notları

Hale Gündüz, Batuhan Bulut / Lexpera, Nisan 2020

15
Mücbir Sebebin Varlığı Durumunda Çek İbrazı · Bilgi Notları

Doğukan Algan / Lexpera, Mart 2020

16
Koronavirüs (COVID-19) Tedbirlerinin Kira Sözleşmelerine Etkisi · Bilgi Notları

Fatih Gündoğdu, Nihal Ural / Lexpera, Mart 2020

17
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2020) Değerlendirilmesi · Bilgi Notları

Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes / Lexpera, Mart 2020

19
Koronavirüs 2019 (COVID-19) ve İş Hukuku Bakımından Etkileri · Bilgi Notları

Murat Uyanık, Çağlar Korkmaz / Lexpera, Mart 2020

21
Koronavirüs 2019 (COVID-19) ve Sözleşmeler · Bilgi Notları

Baysal Başak, Murat Uyanık, Mehmet Selim Yavuz / Lexpera, Mart 2020

22
2279 sayılı Cumhurbaşkanı (Fevkalâde Mühlet) Kararının Değerlendirilmesi · Bilgi Notları

Hakan Pekcanıtez / Lexpera, Mart 2020

23
Fevkalade Hallerde Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Süreler Hakkında Kanun Önerisi · Bilgi Notları

Muhammet Özekes, Vural Seven / Lexpera, Mart 2020

25
İşverenin Corona Sorumluluğu · Bilgi Notları

Mustafa Keskin / Lexpera, Mart 2020

28
Kamu Hizmeti – Özel Faaliyet Ayrımı ve Ruhsatlara Etkisi · Bilgi Notları

M. İsmail Çekiç / Lexpera, Mart 2020

30
Jeotermal Kaynak Sularından Enerji Üretim Amaçlı Yararlanma · Bilgi Notları

Mehmet Arslanoğlu / Lexpera, Mart 2020

32
Uluslararası Hukuk Bağlamında İklim Mültecilerinin Korunması Sorunu · Makaleler

Esra Tekin / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

33
Suçun Konusunun Yokluğu Durumunda Teşebbüse Elverişlilik Sorunu · Makaleler

Çoşkun Koç / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

35
Anayasacıların Karşılaştırma Sorunu: Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Nedir, Ne Değildir? · Makaleler

Serkan Yolcu / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

36
Yoksulluk Nafakasının Sona Erme Sebepleri ve Yoksulluk Nafakasının Süresizliğine Dair Tartışmalar · Makaleler

Remzi Demir / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

37
Hasta Mahremiyeti Hakkı · Makaleler

Neslihan Can / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

38
Roma ve Türk Hukuku’nda Aile Fideikomisi (Fıdeicommissum Familiae Relictum) Kavramı · Makaleler

İpek Sevda Söğüt / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

39
Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler · Makaleler

Süha Tanrıver / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

40
Yapay Zekanın Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Sorumluluk · Makaleler

Onur Sarı / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

41
Toplumsal Cinsiyet Açısından Müzik ve Kadın: Dünyada ve Türkiye’de Kadın Müzisyenler ve Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık · Makaleler

Ahmet Makal / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Mart 2020, Sayı 65

42
Kütahya Fincancılar Belgeleri Tarihteki İlk Toplu İş Sözleşmeleri mi? · Makaleler

M. Emin Çaycı, Aziz Çelik / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Mart 2020, Sayı 65

43
Emek Platformu’nun Kuruluşu, Gelişimi ve Dağılışı: Tanıklıklara ve Belgelere Dayalı Bir Araştırma · Makaleler

Denizcan Kutlu / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Mart 2020, Sayı 65

44
Daha Az Çalışarak Daha İyi Yaşamak, Bir Hayal mi? · Makaleler

Kuvvet Lordoğlu / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Mart 2020, Sayı 65

45
Ekonomik Kriz ve İşverenin Ekonomik Güçlüğe Düşmesi Durumlarında İş Hukukunda İşçinin Korunması · Makaleler

Gaye Burcu Yıldız / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Mart 2020, Sayı 65

46
İş Mahkemeleri Kanunu ve Zorunlu Arabuluculuk Uygulamaları · Makaleler

Murat Özveri / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Mart 2020, Sayı 65

47
Yabancı Yatırımlar ve Uluslararası Hukuk · Bilgi Notları

Ali Osman Karaoğlu / Lexpera, Şubat 2020

48
Zorunlu Aşının Anayasallığı · Bilgi Notları

Korkut Kanadoğlu / Lexpera, Şubat 2020

49
Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde Korunması · Bilgi Notları

E. Sena Yazıcı / Lexpera, Şubat 2020

50
Bankacılık Düzenlemelerinin “Çıkar Çatışması” Yönünden Değerlendirilmesi · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Şubat 2020

TEMİZLE
-