S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 21.987

1
Biri Bizi Hukuka Aykırı Gözetliyor: MOBESE Kameraları · Bilgi Notları

Buket Abanoz / Lexpera Blog, Ekim 2019

2
Stoklarda “Zayi Olma” Kavramının Türk Vergi Sistemi Karşısında Durumu · Bilgi Notları

Ümit Erkan / Lexpera Blog, Ekim 2019

3
Sosyal Medya Kullanımının İş Sözleşmesine Etkisi · Bilgi Notları

Kübra Deniz Çelik / Lexpera Blog, Ekim 2019

4
İşverenin Yönetim Hakkının İşçinin Çalışma ve Dinlenme Sürelerine Etkisi · Bilgi Notları

Kaptan Merter Adınır / Lexpera Blog, Ekim 2019

5
Türkiye’de 2000 Sonrası Akademik Yazında Çocuk İşçiliği Çalışmalarının Değerlendirilmesi · Makaleler

Emre Erdoğan, Pınar Uyan Semerci / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

6
Türkiye’de Çocuk Emeği: İşgücü Anketlerinden ve Zaman Kullanım Anketlerinden Gözlemler · Makaleler

Seçil Aysed Kaya, Emel Memiş / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

7
Türkiye’nin Çocuk İşçiliği Politikası: Kamu Politikası Süreç Analizi · Makaleler

Çağla Ünlütürk Ulutaş, Tevfik Barbaros Ulutaş / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

8
Yoksulun Umudu Çocuk: Türkiye’de Suriyeli Tarım İşçisi Çocuklar · Makaleler

Saniye Dedeoğlu, Sinem Sefa Bayraktar, Özgür Çetinkaya / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

9
1987 Kazlıçeşme Deri İşçilerinin Grev Öyküsü · Makaleler

Özge Kahraman / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

10
Özelleştirme Kıskacında İşçi Hareketi: Yatağan İşçilerinin 2013-2014 Direnişi · Makaleler

Cüneyt Eren / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

11
Çocuk Emeğinin En Kötü Biçimleri ve Türkiye · Makaleler

Recep Kapar / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

12
Konkordato Hukuku · Kitaplar

Ayhan Akyürek, Remziye Akyürek / Yetkin, Ekim 2019

13
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt - 1 · Kitaplar

M. Kemal Oğuzman, M. Turgut Öz / Vedat, Ekim 2019

14
16
Ticaret Hukuku - II (Kıymetli Evrak Hukuku) · Kitaplar

Mustafa İsmail Kaya, Burçak Tatlı / Seçkin, Ekim 2019

17
Toplu İş Hukuku · Kitaplar

Nizamettin Aktay / Lykeion, Ekim 2019

18
İcra Müdürlüğü Sınavına Hazırlık Mevzuat Kitabı · Kitaplar

İsmail Ercan / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019

19
Themis - Borçlar Hukuku Özel Hükümler · Kitaplar

Ayşegül Bilen / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019

20
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler · Kitaplar

Hakan aaPekcanıtez, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019

21
Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı · Kitaplar

Hakan aaPekcanıtez, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019

22
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar · Kitaplar

Hakan aaPekcanıtez, Mine yAkkan, Muhammet Özekes / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019

23
İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat · Kitaplar

Evrim zErişir, Hakan aaPekcanıtez, Mine yAkkan / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019

24
Hukuk Muhakemeleri Kanunu İlgili Mevzuat · Kitaplar

Hakan aaPekcanıtez, Hülya Taş Korkmaz, Nedim Meriç / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019

25
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı · Kitaplar

Sibel Özel, Hatice Selin Pürselim, Mustafa Erkan / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019

26
Ticari İşletme Hukuku · Kitaplar

Tamer Bozkurt / Legem, Ekim 2019

27
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar · Kitaplar

Hakan aaPekcanıtez, Muhammet Özekes / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019

28
İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı · Kitaplar

Hakan aaPekcanıtez, Meral Sungurtekin auÖzkan, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019

29
İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler · Kitaplar

Hakan aaPekcanıtez, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019

30
1995 Yılından Günümüze Coğrafi İşaret Koruması · Makaleler

Gonca Ilıcalı / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

31
Avrupa’da Birleşik Patent Koruması (Kitap İncelemesi) · Makaleler

Nevhis Deren Yıldırım / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

32
Yargıtay Kararları · Makaleler

Koray Bulut, Osman Umut Karaca / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

33
USPTO Temyiz Kurulunun Birden Çok Renkten Oluşan Renk Markalarının Ayırt Edici Niteliğine İlişkin Kararı · Makaleler

Işıl Selen Denemeç / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

34
Rekabet Kurulu Kararı · Makaleler

Nergis Güven, Oğuzhan Songör / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

36
Dava Şartı Olan Arabulucuk Kapsamındaki Sınai Mülkiyet Uyuşmazlıkları · Makaleler

Osman Umut Karaca / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

37
Telif Hukuku’nda İntihal Kavramı, Anonim Kullanımlar ve Tüm Bunların Karşısında Eser Sahiplerinin Fikri İmzası: “Üslup” · Makaleler

Başak Akgün / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

38
Sosyal Medya ve Markasal Kullanım Sorunu · Makaleler

Berkay Kırcı / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

39
Borçlar Hukuku Özel Hükümler · Kitaplar

Fikret Eren / Yetkin, Ekim 2019

40
Medeni Usul Hukuku · Kitaplar

Barış Toraman, Mehmet Kodakoğlu, L. Şanal Görgün, Levent Börü / Yetkin, Ekim 2019

41
Eşya Hukuku · Kitaplar

A. Lale Sirmen / Yetkin, Ekim 2019

42
İcra ve İflas Hukuku · Kitaplar

Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Ersin Erdoğan / Yetkin, Ekim 2019

43
Borçlar Hukuku Genel Hükümler · Kitaplar

Fikret Eren / Yetkin, Ekim 2019

44
Türk İdari Yargılama Hukuku · Kitaplar

Cemil Kaya, Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer / Savaş, Ekim 2019

45
Themis Akademi - Tarih Soru Kitabı · Kitaplar

Şehriban Ercan / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019

46
Ticari İşletme Hukuku · Kitaplar

Sabih Arkan / Bankacılık ve Ticaret H. Araş. E, Ekim 2019

47
Roma Hukuku Dersleri · Kitaplar

Şahin Akıncı / Sayram, Ekim 2019

49
Endüstri 4.0 Sistemi İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatımız Hazır mı ? · Bilgi Notları

Nuray Çelik / Lexpera Blog, Eylül 2019

50
Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Eylül 2019

TEMİZLE


-

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.