S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 11.946

1
Türkiye - AB Ortaklık Hukukunda Son Gelişmeler: Abad’ın C-65/16 Sayılı “İstanbul Lojistik Ltd.” Kararı Hakkında Bir Değerlendirme · Makaleler

Tolga Candan / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

2
İptal Davaları Bağlamında Dolaylı ve Kişisel Menfaat Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Ayşe Aslı Yücesoy / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

3
Antik Demokrasi ve Modern Demokrasi Kavramlarının Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi · Makaleler

Mehmet Nuri Güzel / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

4
Çocuk Düşürtme Suçunun 17'nci Yüzyıl İstanbul'undaki Görünümü · Makaleler

Ahmet Kılınç / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

5
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme ve Türkiye'de Engelli Hakları · Makaleler

Ezeli Azarkan, Ekrem Benzer / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

6
Self Determinasyon Hakkı ve Self Determinasyon Hakkı Teorileri · Makaleler

Mustafa Koçak / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

9
Finansal Çevrimler ve İş Çevrimlerinin Etkileşimi: Türkiye Örneği · Makaleler

Mahir Binici, Yavuz Selim Hacıhasanoğlu, Samet Kütük / Bankacılar Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 105

11
6493 Sayılı Kanunda Ödeme Kuruluşlarının Tabi Olduğu Hukuki Çerçeve · Makaleler

Çiğdem Güven, Onur Irmak / Bankacılar Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 105

12
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Temmuz 2018

Ceza Koşulu • Alacağın Devri • Takas

13
Borçlar Hukuku - Sebepsiz Zenginleşme · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Temmuz 2018

14
7139 Sayılı Kanun Kapsamında Ormancılık ve Su Tahsisi İle Arazi Toplulaştırılmasının Anayasallığı · Makaleler

KenanOk, Osman Korkut Kanadoğlu , Uğur Uruşak / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

Su Hakkı • Orman • Çevre • Anayasa • Hukuk • Water Right • Forest • Enviroment • Consitition • Law

15
İfade Özgürlüğü Kışlanın Kapısında Mı? · Makaleler

Mehmet Alkan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

16
Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkına Uygulanan Sınırlamalar · Makaleler

Sinem Top / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

17
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Eğitimi · Makaleler

A. Uğur Eriş / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

18
Kamulaştırmasız El Koymanın Unsurları ve Kamulaştırmasız El Koymaya Karşı Yargısal Başvuru Yolları · Makaleler

Egemen Karaca / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

19
Vergi Kaçaklığı Suçunda İştirak · Makaleler

Emre Burak Onat / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

20
21
İsviçre Medeni Kanunu’nun (ZGB’nin) Yetişkinlerin Korunmasına İlişkin Yeni Hükümlerinin Değerlendirilmesi · Makaleler

İbrahim Kaplan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

23
Türkiye’nin Hükümet Sistemleri Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Ömer Keskinsoy, Semih Batur Kaya / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

24
5651 Sayılı Kanun’un 9. Maddesi ve Erişimin Engellenmesi: Koyun Postunda Kurt Hükmü · Makaleler

M.Süheyl Karakaya / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

25
Borçlar Hukuku - Müteselsil Sorumluluk · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Haziran 2018

Zamanaşımı • Sebepsiz Zenginleşme

26
Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 18

27
Kanun Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükler · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 21

28
100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 15

29
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 17

30
İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 20

31
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 16

32
Veri Sorumluları Sicili · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 19

33
Kişisel Verilerin İşlenme Şartları · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 22

34
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 23

35
Borçlar Hukuku - Borçların Sona Ermesi, Zamanaşımı · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Borçların Sona Ermesi • Zamanaşımı

36
Borçlar Hukuku - Takas · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Takas

37
Borçlar Hukuku - Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Haksız Fiil • Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme • Bedensel Zarar

38
İHAM'ın Vergi Cezalarında Ne Bis İn İdem İçtihadı İle Türk Hukukunun Uyum Sorunu · Makaleler

Barış Bahçeci / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2018, Sayı 136

39
Medeni Yargıda Hakimin Kanuni Süreyi Kararında Yanlış Göstermesi Problemine İlişkin Düşünceler · Makaleler

Cenk Akil / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2018, Sayı 136

40
Vergi Yargısında İstinaf Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Selda Taner / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2018, Sayı 136

41
Olumlu Miras Sözleşmesinin Bağlayıcılığı · Makaleler

S. Derya Yakupoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2018, Sayı 136

42
Kadın ve Kanuni Bekleme Süresi · Makaleler

Seda Gayretli Aydın / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2018, Sayı 136

43
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kıbrısla İlgili Verdiği Kararların KKTC ve Türkiye’ye Etkisi · Makaleler

Özde Dereboylular / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2018, Sayı 136

44
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Feshi · Makaleler

İsmail Demir / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2018, Sayı 136

45
BM Güvenlik Konseyi Rezolüsyonlarının Yorumu · Makaleler

Ayşe Füsun Arsava / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2018, Sayı 136

46
Menfi Tespit Davalarında 'Takibin Durdurulması' İçin Borçlu Tarafından Yatırılan Teminatın İşlevi · Makaleler

Talih Uyar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2018, Sayı 136

47
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu · Makaleler

Müslüm Fincan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2018, Sayı 136

48
İntihara Yönlendirme Suçu · Makaleler

Uğur Ersoy / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2018, Sayı 136

49
İktidar ve Yargı İlişkileri Sorunu · Makaleler

Yakup Levent Korkut / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2018, Sayı 136

50
Borçlar Hukuku - Tehlike Sorumluluğu · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Nisan 2018

Karayolları Trafik Kanunu • Araç İşletenin Sorumluluğu • Kusursuz Sorumluluk

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.