S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.290

1
Yargıtay Kararları: Marka - Coğrafi Kaynak

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Aralık 2023, Cilt 39, Sayı 4

2
Yargıtay Kararları: Patent - Kamu Düzenine Aykırılık

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Aralık 2023, Cilt 39, Sayı 4

4
Tanınmış Markalarda Haklı Sebep Def’i -Özellikle Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Bir Değerlendirme-: IV. SONUÇ

Burçak Yıldız / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Aralık 2023, Cilt 39, Sayı 4

TEMİZLE
-