Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 149

Bürgschaftsvertrag Kararı - BVerfGE 89, 214*,**

Özel Hukuk Mahkemeleri yargılama görevini ifa ederken, özellikle BGB’nin 138. ve 242. maddeleri gibi genel hüküm niteliği taşıyan normları somutlaştırırken ve uygularken, Anayasanın 2. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan irade özerkliği ilkesini dikkate almalıdırlar. Bu sebeple mahkemeler, bir tarafa alışılmışın dışında ağır bir yük yükleyen ve yapısal olarak eşit olmayan bir müzakere süreci sonucunda ortaya çıkan sözleşmelerin içeriğini denetlemekle yükümlüdür.