Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1.3. “Emtia” ve “Eşya” Olarak Bitcoin

Emtia, Arapça kökenli bir kelime olan “meta”nın çoğulu olup, ticari mallar anlamına gelmektedir(209). Tanım olarak; “Ticaretin konusunu oluşturan, işletmenin normal faaliyet döneminde satılacak, tüketilecek, veya faaliyetler içerisinde değişime uğrayacak ve değerleme gününde henüz işletmenin tasarrufundan çıkmamış olan maddi mallardır(210)”. Emtia, kendi içerisinde kıymetli maden (altın, gümüş v.b.), enerji (petrol, doğalgaz, kömür v.b.), endüstriyel metaller (nikel, alüminyum v.b.), canlı hayvanlar (büyükbaş-küçükbaş hayvanlar v.b.), tarımsal ürünler (kakao, kahve, şeker, pamuk v.b.) şeklinde kategorilere ayrılabilir(211). Emtia, genel itibariyle basit şeyler olmakla, her basit şey emtia değildir(212).

1.2. “Menkul Kıymet” Olarak Bitcoin
1.4. “Gayrimaddi Mal” Olarak Bitcoin