Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Cezai Şartın Geçerliliği

İş sözleşmelerinde öngörülen cezai şartın geçerli olabilmesi için, diğer borçlar…

III. İş Sözleşmelerinde Kararlaştırılan Cezai Şart
2. Bakiye Süre Ücreti İle Cezai Şart Arasındaki İlişki