Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Coğrafi Farklılıkları Ele Alma Mekanizması

Yukarıdaki fiyatlandırma matrisine dayanılması, emsallere uygunluk ilkesinin temel…

Ancak öncelikle belirtmemiz gerekir, tüm yetki alanları için tek bir küresel fiyatlandırma…

A. Fiyatlandırma Matrisi
2. Nitelikli Yetki Alanları İçin Değiştirilmiş Fiyatlandırma Matrisi