Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Genel Olarak

2.233

Zararın türüne ilişkin yapılan bir başka ayrım da kişiye ve eşyaya gelen zarar ayrımıdır(511). Bu ayrım, özellikle zararın belirlenmesi konusundaki uygulanacak kuralların farklılaşması bakımından önemlidir(512). Ayrımın önemli olduğu bir başka nokta da, eşyaya gelen zarar kural olarak ancak maddi zarara neden olabilirken, kişiye gelen zarar hem maddi hem de manevi zarara neden olabilir. Haksız fiil sorumluluğu doğuran olayların büyük bir çoğunluğu beden bütünlüğünün ihlâli ve mülkiyet Sayfa 175 hakkına tecavüzü içerir(513). Sorumluluğu doğuran bu iki ayrı olay tipinin aynı kurallara tabi olması doğaldır zira iki durumda da hukuka aykırılık oluşturan bir mutlak hak ihlâli vardır.

D. KİŞİYE GELEN ZARAR-EŞYAYA GELEN ZARAR
2. Kişiye Gelen Zarar