Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Genel Olarak

2.171

Kanunun verdiği yetki kamu hukuku kurallarından veya özel hukuk kurallarından kaynaklanabilir

F. KANUNUN VERDİĞİ YETKİ
2. Kamu Hukukuna Dayanan Yetki