Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Genel Olarak

2.171

Kanunun verdiği yetki kamu hukuku kurallarından veya özel hukuk kurallarından kaynaklanabilir(348). Ceza hukukunda da hakkın kullanılması da hukuka uygunluk nedeni olarak değerlendirilmiştir (TCK m. 26/I: “Hakkını kullanan kişiye ceza verilmez”)(349).

F. KANUNUN VERDİĞİ YETKİ
2. Kamu Hukukuna Dayanan Yetki