Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Genel Olarak

2.175

Üstün nitelikte özel veya kamusal yarar da birer hukuka uygunluk nedenidir. Söz konusu hukuka uygunluk nedenleri MK m. 24/II hükmünde kişilik hakkına aykırılık hâlinde de öngörülmüştür. Bu hükme göre: “(...) daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar (...) sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka ay-Sayfa 139kırıdır”. Gerçekten de üstün nitelikte özel veya kamusal yararın hukuka uygunluk nedeni olarak en çok gündeme geldiği alanlar kişilik hakkına karşı yapılan saldırılardır.

G. ÜSTÜN NİTELİKTE ÖZEL VEYA KAMUSAL YARAR
2. Üstün Nitelikte Özel Yarar