Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 335

1. Genel Olarak

3.215

Motorlu araç işletenin sorumluluğu bir tehlike sorumluluğu hâli olarak 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda [KTK] düzenlenmiştir(438). Türk hukukunda ve diğer birçok ülke hukukunda motorlu araç işletenin sorumluluğunun tehlike sorumluluğu olarak düzenlenmesinin nedeni trafiğin yarattığı tehlikedir. Hızlı gidebildiği için yaralanmaya veya ölüme yol açabilen motorlu karayolu taşıtlarının keşfi ne yazık ki aynı zamanda bunlardan kaynaklı kazaların da doğuşudur(439). Tehlike yaratan bu keşfin yasaklanması mümkün değildir ancak burada da tehlike yaratan teknolojik gelişmenin insanlığa yararların yanında taşıdığı risklere tazminat hukuku yoluyla bir çözüm getirilmek istenmiştir. Zarar doğuran bu risklerin pratikte azaltılması mümkün olmadığından tazminat seçenekleri ayrı bir önem kazanmıştır(440). Kusursuz sorumlulukların özellikle tehlike sorumluluklarının doğması, fedakârlığın denkleştirilmesi çözümleri hep teknolojinin getirdiği nimetlerin ve külfetlerin dengelenmesinin tarihidir. Bu nedenle tazminat hukukunun tarihsel gelişimi teknolojideki gelişmelerle yakından ilgilidir. Karayollarının doğuşu, motorlu araçların hız kazanması ve bu nedenle de kazaların yaralanması ve ölümlü olma ihtimalinin artması böylesi gelişmelerdir.

A. MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
2. Şartları