Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 37

1. İhalenin Feshi Talebinin Kabulü ve Etkisi

İcra mahkemesi ihalenin feshi talebinin kanunda sayılan kişilerden biri tarafından,…

İhale bedeli alıcı tarafından ödendikten sonra ve ihaleden itibaren 7 günlük süre…

H. Yargılama Sonunda Verilen Kararın Hukuki Niteliği
2. İhalenin Feshi Talebinin Reddi ve Etkisi