Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 382

2. BEDENDEN AYRILMIŞ BİYOLOJİK MADDELER ÜZERİNDE KİŞİLİK DEĞERLERİ

4.59

Bedensel bir zararın tazmini talep edildiğinde ilk olarak beden bütünlüğünün ihlâli olup olmadığı değerlendirilir. Bedenden ayrılmış olduğu için eşya statüsüne giren bir biyolojik madde söz konusu ise artık bu konudaki uyuşmazlık kişiye ilişkin bir uyuşmazlık olmaktan çıkar, eşyaya ilişkin bir uyuşmazlık hâline dönüşebilir.

1. GENEL OLARAK
3. ORGAN VE DOKU NAKLİ ESNASINDA OLUŞABİLECEK FİZİKSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİ