Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Haricilik

2.307

Mücbir sebepten bahsedebilmek için olayın tarafların etki alanının dışında gerçekleşmesi…

1. Genel Olarak
3. Önlenemezlik