Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 136

2. Kamu Hukukuna Dayanan Yetki

2.172

Kamu hukukuna dayanan bir yetkinin kullanılması sonucu bir zarar doğabilir ancak kural olarak bu yetki hukuka aykırılığı kaldırır(350). Bu tür bir yetkinin hukuka aykırılığı kaldırabilmesi için kamu gücünün, kullanılmasının hukuka uygun olması ve yetkili kişi tarafından usulüne uygun kullanılması gerekir(351). Örneğin kolluk gücünün yetkisi dâhilinde bir kişinin evinde arama yapması ya da o üst aramasında kişinin beden bütünlüğünü ihlâl etmesi hukuka uygun sayılabilir(352). Elbette sınırı yine anayasal ölçülülük ilkesi çizecektir. Yetki usulüne uygun kullanılmamışsa ve sınır aşılmışsa artık hukuka uygunluk nedeninden bahsedilemez.

1. Genel Olarak
3. Özel Hukuka Dayanan Yetki