Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Kast

2.34

Kusur derecelendirmesinde kast en üst sırada yer alır. Kastın varlığının tespitine ilişkin çeşitli görüşler ileri sürülmüştür(59). Hakim olan irade teorisine göre kastta, irade hukuka aykırı neticeye yönelmelidir, ortaya çıkan sonuç da doğrudan doğruya istenmelidir (irade teorisi)(60). Kişi davranışını bilerek, isteyerek ve sonuçlarını öngörerek gerçekleştirmiştir. Kast (Vorsatz) sonucun bilinmesi ve istenmesidir(61). Bu görüşe göre kastın iki unsuru bulunmaktadır(62): Tasavvur (düşünme ve öngörme) ve irade(63). Kişinin hukuk normunu ihlâl ettiğinin bilincinde olup olmaması da önem taşımaz (karş. hukuki hata)(64).Sayfa 672.35

Kastın türlerine ilişkin birçok tartışma mevcuttur. Öğretide yapılan bir ayrıma göre kastın da üç temel ortaya çıkış biçimi vardır(65):

1. Genel Olarak
3. İhmal