Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Nitelikli Yetki Alanları İçin Değiştirilmiş Fiyatlandırma Matrisi

Basitleştirilmiş ve kolaylaştırılmış yaklaşımın emsallere uygunluk ilkesi uyarınca…

Ek C, “bir yetki alanındaki şirketlerin yarısından fazlasının, ilgili varlık, gider ve sektör grubundaki tüm şirketlerin getirilerinin çeyrekler ortalaması aralığına girmeyen bir getiriye sahip olması”…

1. Coğrafi Farklılıkları Ele Alma Mekanizması
B. Nitelikli Yetki Alanları İçin Veri Erişilebilirliği Mekanizması