Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 289

2. Ürünün Hatalı Olması

3.126

İmalatçının sorumluluğunun kabul edildiği her hukuk düzeninde aranan ilk şart ürünün hatalı olmasıdır(251). İmalatçı piyasaya sürdüğü hatalı ürün nedeni ile kusursuz olarak sorumlu tutulmaktadır. Bir ürünün ne zaman hatalı sayılacağına ilişkin ölçütler Yönerge’nin 6. maddesinde yer almaktadır; bu hükme göre bir ürün eğer ondan haklı olarak beklenen güvenliği sunmuyorsa hatalıdır(252). Dolayısıyla ürünün hatalı olması ile ilgili temel kavram “haklı güvenlik beklentisi”dir ve bu beklenti objektif olarak değerlendirilir(253). Yönerge’nin 6. maddesinde haklı güvenlik beklentisinin değerlendirilmesinde özellikle hangi unsurların esas alınacağı şu şekilde sıralanmıştır(254): a) ürünün piyasaya sunum tarzı b) ürünün makul olarak beklenen kullanım şekli c) ürünün piyasaya sürüldüğü an.

1. Genel Olarak
3. Zarar