Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§2. ZARARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENEL KURAL: BK M. 50

BK m. 50- (II. Zararın ve kusurun ispatı) (1) Zarar gören, zararını ve zarar verenin…

§1. GENEL OLARAK
I. GENEL OLARAK