Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Eşyaya Gelen Zarar

2.247

Eşyaya gelen zarar, bir şeyin kaybı, tahribi veya hasara uğramasından doğan zarardır(536).…

2. Kişiye Gelen Zarar
E. YANSIMA ZARAR