Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. İhmal

2.40

İhmalde (négligence, Fahrlässigkeit), kasti bir davranış, zarar verici sonucu bilme, isteme gibi bir irade mevcut değildir; ihmali davranışta söz konusu olan zarar verici sonuçtan kaçınmak için somut olayın gerektirdiği makul özenin gösterilmemesidir(70).…

2. Kast
III. KUSUR UNSURUNUN DİĞER UNSURLARLA KARŞILAŞTIRILMASI