Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. İhmal

2.40

İhmalde (négligence, Fahrlässigkeit), kasti bir davranış, zarar verici sonucu bilme, isteme gibi bir irade mevcut değildir; ihmali davranışta söz konusu olan zarar verici sonuçtan kaçınmak için somut olayın gerektirdiği makul özenin gösterilmemesidir(70). Kusurun diğer çeşidi olan ihmal söz konusu olduğunda da bir irade eksikliği mevcuttur. Oğuzman/Öz’ün anlatımı ile kişi “iradesini yeter derecede kullanmamıştır”(71). Kişi sonucu kasten istememiş ancak bu sonucun meydana gelmemesi için de gerekli dikkati göstermemiş, makul olarak ondan beklenen tedbirleri almamıştır(72).

2. Kast
III. KUSUR UNSURUNUN DİĞER UNSURLARLA KARŞILAŞTIRILMASI