Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 214

3. Önlenemezlik

2.309

Öngörülemezlik mücbir sebebin varlığı için aranan bir şarttır; ortaya çıkan olay…

2. Haricilik
C. ZARAR GÖRENİN KUSURU