Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 214

3. Önlenemezlik

2.309

Öngörülemezlik mücbir sebebin varlığı için aranan bir şarttır; ortaya çıkan olay öngörülemez nitelikte bir olay olmalıdır(692). Bizim görüşümüze göre mücbir sebep halinde öngörülemezlik, önlenemezliğin bir parçasıdır; bu nedenle ayrı bir şart olarak değerlendirmemek gerekir(693). Mücbir sebepte öngörülmesine rağmen aşılamaz ve önlenemez bir durum söz konusu ise borçlu sorumlu tutulamaz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere mücbir sebepte önemli olan olayın öngörülemezliği değil olayın somut etkisinin, boyutunun öngörülemezliğidir ve bu nedenle de önlenemezliğidir. Fırtına öngörülebilir ama örneğin evin çatısını uçuracağı öngörülemez ise bu mücbir sebep teşkil eder ve nedensellik kesilir; yok yapı maliki gerekli tedbirleri alsaydı çatı uçmayacak idiyse mücbir sebepten bahsedilmez zira aşılamaz, önlenemez bir durum söz konusu değildir. Gerekli tedbirleri alma imkânı vermek özen yükümlülüğü anlamına gelir, bu da kusur araştırmasına girer denilebilir; ancak bu eleştiriye cevap kusur ile isnat edilebilirlik arasındaki farkla verilebilir. Öngörü kavramının isnat edilebilirlikle olan ilgisi yadsınamaz ancak bu kusurdan ve iradeden daha geniş bir kavramdır; tarafların risk ve etki alanını belirler.

2. Haricilik
C. ZARAR GÖRENİN KUSURU