Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Üstün Nitelikte Kamusal Yarar

2.181

Üstün nitelikte kamusal yararın da tıpkı üstün nitelikte özel yararda olduğu gibi ne zaman hukuka uygunluk nedeni sayılacağı oldukça hassas ve tartışmalı bir konudur. Kamu yararı kavramının tanımını vermek oldukça zordur ancak bu kavram keyfi kararların gerekçesi de olamaz, bu nedenle hukuka uygunluk nedeni olan kamu yararını titizlikle ele almak gerekir. Menfaatler dengesi yine iyi tartılmalı, zarar görenin kamu yararı karşısında bir hak ihlâline katlanmasının objektif ölçütlere göre makul olup olmadığı belirlenmelidir. Bir hukuka uygunluk nedeni olarak üstün nitelikte kamusal yarar özellikle basın yoluyla kişilik hakkı ihlâlleri meselesinde gündeme gelmektedir(373).

2. Üstün Nitelikte Özel Yarar
H. RİSKİN ÜSTLENİLMESİ