Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§3. ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ

Özel Kaynakça…

Akın, Levent: İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara, 2011; Akın, Levent: “Destekten…

III. HUKUKA AYKIRI EYLEMLE UYGUN NEDENSELLİKTE BULUNAN ZARARIN TAZMİN EDİLEBİLMESİ
I. GENEL OLARAK