Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

3.224

Karayolları Trafik Kanunu’nda motorlu araç işletenin sorumluluğu daha henüz bir tehlike sorumluluğu olarak bile düzenlenmemişken, zorunlu mali mesuliyet sigortası öngörülmüştü (6085 sayılı mülga KTK m. 51). KTK m. 91/I hükmüne göre de: “İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur”. Dolayısıyla sigorta şirketleri, öteden beri trafik kazalarından doğan tazminat Sayfa 340 davalarının önemli bir aktörü ve aynı zamanda Karayolları Trafik Kanunu değişiklikleri ve yeniliklerine ilişkin çalışmalarda da önemli bir baskı grubu olmuştur. Nitekim baskı grubu olarak sigorta şirketlerinin, zarar görenler aleyhine bir düzenlemenin 6704 Sayılı Kanun ile getirilmesinde payları bulunmaktadır.

2. Şartları
B. SİVİL HAVA ARACINI İŞLETENİN SORUMLULUĞU