Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 371

§4. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİNDE ORTAYA ÇIKAN MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ

BK m. 53- (IV. Özel durumlar 1. Ölüm ve bedensel zarar a. Ölüm) Ölüm hâlinde uğranılan…

III. DENKLEŞTİRMENİN YAPILMASI
I. GENEL OLARAK