Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


4. Nedensellik Bağı

3.144

İmalatçının sorumluluğunda nedensellik bağının varlığı ve ispatı uygulamadaki en büyük sorundur. Hatalı ürün ile ortaya çıkan zarar arasında da uygun nedensellik bağı bulunmalıdır, zararın üründeki hatadan kaynaklanması gerekir(284). Uygun nedensellik bağının varlığı ve zararı ispat konusunda genel kuraldan bir sapma bulunmamaktadır; nedensellik bağının ve zararın varlığını zarar gören ispat etmelidir. Nitekim Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı m. 6/II hükmüne göre: “İmalatçı veya ithalatçının sorumlu tutulabilmesi için, zarar gören tarafın üründeki uygunsuzluğu, uğradığı zararı ve uygunsuzluk ile zarar arasındaki nedensellik bağını ispat etmesi zorunludur”.

3. Zarar
D. SORUMLULUKTAN KURTULUŞ SEBEPLERİ