Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§4. ÖZEN SORUMLULUĞU

I. GENEL OLARAK

3.45

Öğretide sebep sorumluluğu (Kausalhaftung) “olağan sebep sorumluluğu-ağırlaştırılmış sebep sorumluluğu” olarak ikiye ayrılmıştır(62).…

§3. HAKKANİYET SORUMLULUĞU
II. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU