Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§4. ÖZEN SORUMLULUĞU

I. GENEL OLARAK

3.45

Öğretide sebep sorumluluğu (Kausalhaftung) “olağan sebep sorumluluğu-ağırlaştırılmış sebep sorumluluğu” olarak ikiye ayrılmıştır(62). Ağırlaştırılmış sebep sorumluluğu ile tehlike sorumluluğu arasında fark gören bu görüş sebep sorumluluğu (Kausalhaftung) ile tehlike sorumluluğunu (Gefährdungshaftung) ayrı değerlendirir; sebep sorumluluğu olağan sebep sorumluluğu (milder Kausalhaftung) ve ağırlaştırılmış sebep sorumluluğundan (scharfer Kausalhaftung) ibarettir, tehlike sorumluluğu Sayfa 242 (Gefährdungshaftung) ayrı bir kusursuz sorumluluk kategorisidir(63). Bu nedenle özen sorumluluğuna olağan sebep sorumluluğu da denmektedir(64).

§3. HAKKANİYET SORUMLULUĞU
II. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU