Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 36

§5. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNE UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN YÜRÜRLÜĞÜ

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m. 3: (B. Geçmişe etkişi olma II. İçeriği kanunla belirlenen işlem ve ilişkiler) Türk Borçlar Kanunu hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, daha önce gerçekleşmiş olsalar bile, içerikleri tarafların iradeleri gözetilmeksizin doğrudan doğruya kanunla belirlenmiş işlem ve ilişkilere uygulanır.

II. HAKSIZ FİİL HUKUKUNDA YEKNESAKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
I. YÜRÜRLÜK HUKUKU İLKELERİNE KISA BİR BAKIŞ