Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§5. NEDENSELLİK BAĞI

Özel Kaynakça

Abik, Yıldız: “Normun Koruma Amacı Teorisi”, AÜHFD 2010, C. 59, S. 3, s. 345 vd.; Angelozzi, Pierre, La dualité de la causalité adéquate en assurance accidents et en responsabilité civile sous l’angle des traumatismes de la colonne cervicale et des troubles psychiques, SJ 2009, 181 vd.; Antonmattei, Paul-Henri: Contribution à l’étude de la force majeure, Paris, 1992; Atamer, Yeşim M.: Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları, İstanbul, 1996; Eren, Fikret: Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara, 1975; Eren, Fikret: “Hukuka Aykırılık Bağı veya Normun Koruma Amacı Teorisi” Prof. Dr. Murat Koloğlu’ya 80. Yaş Armağanı, Ankara, 1975, s. 460 vd.; Hart, H.L.A./ Honoré, Tony: Causation in the Law, 2. Bası, Oxford, 1985; Kaneti, Selim: Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, İstanbul, 2007; Marty, Gabriel M.: “La relation de cause à effet comme condition de la responsabilité civile”, RTD civ. 1939, s. 685 vd.; Tandoğan, Haluk: “Hukuka Aykırılık Bağı”, Sorumluluk Hukukunun Güncel Sorunları-Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, İstanbul, 1980, s. 5 vd.; Tandoğan, Haluk: Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, Ankara, 1963; Quézel-Ambrunaz, Christophe: Essai sur la causalité en droit de la responsabilité civile, Paris, 2010.

III. MANEVİ ZARAR
I. GENEL OLARAK